Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn viết và phẳng phiu phương trình phản ứng fe kẽm kim loại chức năng với hỗn hợp axit, đơn cử ở chỗ này à phương trình phản ứng Zn tính năng với H2SO4 loãng .Nội dung chính1. Phương trình Zn công dụng H2SO4 loãng 3. Tính chất hóa học của H2SO4 loãnga. Làm chuyển màu quỳ tím thành đỏb. Axit sunfuric loãng công dụng với kim loạic. Axit sunfuric loãng tính năng với bazơd. Axit sunfuric loãng công dụng với oxit bazơe. Axit sunfuric loãng công dụng với muối4. Bài bác tập vận dụng liên quan Video liên quan

NỘI DUNG CHÍNH


3. Tính hóa chất của H2SO4 loãng

1. Phương trình Zn chức năng H2SO4 loãng 

Nhiệt độ thường, H2SO4 loãng


Bạn đang đọc: Khi pha trộn H2 từ Zn với dung dịch H2SO4 loãng


3. Tính hóa chất của H2SO4 loãng

a. Làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ

b. Axit sunfuric loãng chức năng với kim loại

Axit sunfuric loãng có năng lượng tính năng với fe kẽm sắt kẽm kim loại đứng trước hidro trong dãy vận động hóa học tập của fe kẽm kim loạiBạn vẫn xem : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 công dụng với fe kẽm sắt kẽm kim loại ( Al, Fe, Zn, Mg, … ) → muối sunfat + khí hidro

Ví dụ:

Fe + H2SO4 ( loãng ) → FeSO4 + H2 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

c. Axit sunfuric loãng tính năng với bazơ

Tác dụng với bazơ → muối sunfat + nước ví dụ : H2SO4 + sắt ( OH ) 2 → FeSO4 + 2H2 O 2N aOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2 O

d. Axit sunfuric loãng chức năng với oxit bazơ

Tác dụng cùng với oxit bazơ → muối sunfat + nước

Ví dụ:

BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2O H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

e. Axit sunfuric loãng chức năng với muối

Tác dụng với muối → muối bột ( bắt đầu ) + axit ( bắt đầu ) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

4. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1.

Bạn đang xem: Zn tác dụng với h2so4

cho 6,5 gam Zn tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X và khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được thể tích là bao nhiêu?

A. 2,24 lit B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lít

Đáp án A

Số mol kẽm làm phản ứng : nZn = m / M = 6,5 / 65 = 0,1 ( mol ) Phương trình hóa học Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 0,1 → 0,1 → 0,1 ( mol ) Thể tích khí H2 nhận được là : VH2 = nH2. 22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 ( l )

Câu 2. Thả một mẫu kẽm vào hỗn hợp axit H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng gì?

A. Có khí không màu bay ra B. Gồm khí có màu thoát ra, cùng viên kẽm tan dần dần C. Có khí ko màu bay ra và mẩu kẽm tan dần D. Mẫu kẽm chảy dần

Đáp án C

Chất rắn color xám sẫm Kẽm ( Zn ) rã dần, thu được dung dịch trong trong cả và bao gồm bọt khí thoát ra ( H2 ) Phương trình hóa học : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑

Câu 3. mang đến m gam kẽm tác dụng với đ HCl dư nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính m?

A. 6,5 gam B. 13 gam C. 8,7 gam D. 9,75 gam

Đáp án A

Ta gồm : nH2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 ( mol ) Phương trình bội phản ứng xảy ra Zn + 2HC l → ZnCl2 + H2 Theo phương trình phản bội ứng : nZn = nH2 = 0,1 ( mol ) => mZn = 0,1. 65 = 6,5 g

Câu 4. X là một trong hợp hóa học của Zn thường được dùng trong y học, với tác dụng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa dịch eczema, bệnh ngứa,…. Hóa học X là

A. Zn ( NO3 ) 2 . B. ZnSO4 . C. ZnO . D. Zn ( OH ) 2 .

Đáp án C: ZnO được dùng trong y học, với chức năng làm thuốc nhức dây thần kinh, chữa dịch eczema, căn bệnh ngứa,..do ZnO có đặc điểm làm săn da, gần kề khuẩn, bảo vệ, làm dịu tổn thương da,..

Câu 5. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số hóa học trong hàng có tính chất lưỡng tính là

A. 5 . B. 2 . C. 3 . D. 4 .

Đáp án B: Số chất trong hàng có đặc thù lưỡng tính là Cr(OH)3, Zn(OH)2

Câu 6. Các hóa học trong hàng nào sau đây vừa gồm tính thoái hóa vừa bao gồm tính khử?

A. CrO3, FeO, CrCl3, Cu2O . B. Fe2O3, Cu2O, CrO, FeCl2 . C. Fe2O3, Cu2O, Cr2O3, FeCl2 . D. Fe3O4, Cu2O, CrO, FeCl2.

Câu 7. Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp gồm bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M, khuấy các tới bội phản ứng trả toàn, thu được chất rắn A và dung dịch B. Tính số gam hóa học rắn A.

A. 4,08 gam B. 8,16 gam C. 2,04 gam D. 6,12 gam

Đáp án A

Fe + 2A gNO3 → sắt ( NO3 ) 2 + 2A g ( 1 ) 0,01 ← 0,02 → 0,01 → 0,02 ( mol ) fe + Cu ( NO3 ) 2 → Cu + fe ( NO3 ) 2 ( 2 ) 0,03 ← 0,03 → 0,03 → 0,03 ( mol ) nAgNO3 = 0,02 ( mol ) ; nFe = 0,04 ( mol ) ; nCu ( NO3 ) 2 = 0,1 ( mol ) nFe phản ứng ( 1 ) = 0,01 ( mol ) ; nFe pư ( 2 ) = 0,04 – 0,01 = 0,03 ( mol )

nCu(NO3)2 dư = 0,1 – 0,03 = 0,07 (mol)


Chất rắn A có : 0,02 mol Ag và 0,03 mol Cu ⇒ mA = 0,02. 108 + 0,03. 64 = 4,08 ( gam )

Câu 8. Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al công dụng hết với hỗn hợp HCl dư sau bội phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 14 gam. Tính số mol HCl đã tham gia phản ứng.

A. 0,8 mol B. 0,4 mol C. 1,6 mol D. 0,25 mol

Đáp án C

Kim nhiều loại + HCl → muối bột + H2 Mg + 2HC l → MgCl2 + H2 2A l + 6HC l → 2A lCl3 + H2 Ta gồm : mdung dịch tăng = mkim một số loại – mkhí bay ra ⇒ mH2 = 15,6 – 14 = 1,6 ( gam ) ⇒ nH2 = 0,8 ( mol ) Áp dụng bảo toàn nguyên tử H : nHCl = 2. NH2 = 1,6 ( mol ) .

Câu 9. Cho hỗn hợp A tất cả Fe(NO3)2 cùng ZnO vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) thu được hỗn hợp B. Mang đến dung dịch KOH loãng (dư) vào B thu được kết tủa là

A. Sắt ( OH ) 3 với Zn ( OH ) 2 . B. Sắt ( OH ) 3 . C. Fe ( OH ) 2 cùng Zn ( OH ) 2 . D. Sắt ( OH ) 2 .

Đáp án B

3F e2 + + 4H + + NO3 – → 3F e3 + + NO + 2H2 O ZnO + 2H + → Zn2 + + H2O Fe3 + + 3OH – → sắt ( OH ) 3 ↓ Zn2 + + 2OH – → Zn ( OH ) 2 ↓ Zn ( OH ) 2 ↓ + 2OH – → ZnO22 – + 2H2 O Sau bội nghịch ứng chỉ chiếm được kết tủa là fe ( OH ) 3

Câu 10. Mang đến luồng khí C dư qua láo hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung lạnh ở ánh nắng mặt trời cao. Sau bội phản ứng, các thành phần hỗn hợp chất rắn còn sót lại là

A. Cu, Fe, ZnO, MgO . B. Cu, Fe, Zn, Mg . C. Cu, Fe, Zn, MgO . D. Cu, FeO, ZnO, MgO .

Đáp án C chỉ khử được các oxit kim loại đứng sau Al => C khử được CuO, Fe2O3, ZnO cùng không khử được MgO

Câu 11. Cho a gam các thành phần hỗn hợp bột Zn cùng Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi hoàn thành các phản nghịch ứng, lọc dồn phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong lếu hợp thuở đầu là

A. 12,67 % . B. 85,30 % . C. 90,27 % . D. 82,20 % .

Đáp án C

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

lý thuyếttrắc nghiệmhỏi đápbài tập sgk

viết hồ hết phuong trình phản nghịch ứng pha chế khí h2 từ bỏ kim loai zn, al với dung dich h2so4 Khi điều chế hiđro từ bỏ kẽm với dung dịch H2SO4 loãng, nếu thêm một vài ba giọt dung dịch CuSO4 vào hỗn hợp axit thì thấy H2 bay ra nhanh hơn hẳn. Hãy giải thích hiện tượng kỳ lạ trên .. Bài xích 5.67 trang 44 sách bài bác tập ( SBT ) Hóa học12 – bài bác 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠIKhi pha chế hiđro trường đoản cú kẽm cùng dung dịch H2SO4 loãng, giả dụ thêm một vài ba giọt dung dịch CuSO4 vào hỗn hợp axit thì thấy H2 thoát ra nhanh hơn hẳn. Hãy giải thích hiện tượng kỳ lạ trên .


*

Khi nhỏ thêm vào trong 1 ít hỗn hợp CuSO4 lập tức xẩy ra pư  Zn + CuSO4→ ZnSO4 + Cu  vào dung dịch xuất hiện một pin điện giữa các cực là Cu và Zn có sự dịch rời các loại e vào dung dịch.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Lớp 7 Nâng Cao: Health (Số 2)

ion H + trong dung dịch nhận những e đó và thoát ra dưới dạng khí và vận tốc pư cấp tốc hơn .