*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên ngọc anh

Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi tởm 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng cho ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> bỏ ra lan ngọc thụ 12. <被褐懷玉> bị phân tử hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan tiền ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha
玉 tất cả 5 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)钰 bao gồm 10 nét, bộ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 gồm 13 nét, cỗ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)
Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.


Xem thêm: Fandom Nghĩa Là Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm

泱 bao gồm 8 nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 gồm 9 nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 gồm 11 nét, bộ nữ: cô bé giới, con gái, đàn bà(38)瑛 tất cả 13 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)嘤 bao gồm 14 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)撄 bao gồm 14 nét, cỗ thủ: tay(64)缨 có 14 nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)罂 tất cả 14 nét, bộ phẫu: trang bị sành(121)樱 có 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 tất cả 15 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 gồm 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 tất cả 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)鹦 bao gồm 16 nét, bộ điểu: nhỏ chim(196)霙 có 17 nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 gồm 17 nét, bộ nữ: cô bé giới, con gái, lũ bà(38)甖 bao gồm 19 nét, cỗ ngõa: ngói(98)嚶 có trăng tròn nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)攖 có trăng tròn nét, cỗ thủ: tay(64)罌 có đôi mươi nét, cỗ phẫu: đồ vật sành(121)櫻 tất cả 21 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 có 21 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 gồm 22 nét, bộ nạch: căn bệnh tật(104)纓 có 23 nét, cỗ mịch: gai tơ nhỏ(120)鸚 có 28 nét, bộ điểu: bé chim(196)