Dãy vận động hoá học tập của kim loại có ý nghĩa sâu sắc quan trọng vày giúp họ hiểu rõ mức độ chuyển động hoá học của kim loại, nấc độ hoạt động này ảnh hưởng tới một số phản ứng hoá học của kim loại.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học


Vậy dãy buổi giao lưu của kim loại có chân thành và ý nghĩa như cầm cố nào? gồm cách học nào để nhớ cấp tốc dãy năng lượng điện hoá của kim loại? bọn họ cùng search câu vấn đáp qua nội dung bài viết dưới đây.


I. Dãy hoạt động hoá học tập của kim loại

- Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại là dãy các kim một số loại được thu xếp theo chiều bớt dần nút độ chuyển động hóa học tập của chúng.

- Dãy chuyển động hoá học của một số kim loại:

 K > mãng cầu > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

- kim loại mạnh rã trong nước: K, Na, Ca

- kim loại trung bình, KHÔNG rã trong nước: Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb

- kim loại yếu, ko tan trong nước: Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Gợi ý cách học thuộc với dễ lưu giữ dãy hoạt động hoá học tập của kim loại

- Đối với dãy điện hoá trên những em có thể đọc như sau:

 Khi (K) Nào (Na) Cần (Ca) Mua (Mg) Áo (Al) Záp (Zn) Sắt (Fe) Nhìn (Ni) Sang (Sn) Phải (Pb) Hỏi (H) Của (Cu) Hàng (Hg) Á (Ag) Phi (Pt) Âu (Au)

II. Ý nghĩa của dãy chuyển động hóa học tập của kim loại

1. Mức độ hóa học của các kim loại giảm dần từ bỏ trái sang phải

⇒ K là kim loại vận động mạnh nhất và Au là kim loại vận động kém nhất.

2. Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Na, Ca) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường.

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

3. Kim loại đứng trước H tính năng với hỗn hợp axit (HCl; H2SO4 loãng,….) tạo nên H2

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 Cu + 2HCl → không phản ứng (vì Cu che khuất H)

4. Kim loại không chảy trong nước (từ Mg quay trở lại sau) đẩy được kim loại đứng sau nó thoát khỏi dung dịch muối

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

* Chú ý: Khi cho Na vào hỗn hợp CuCl2 thì:

♦ Na phản ứng cùng với nước trước:

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

♦ Sau đó xẩy ra phản ứng:

 CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

III. Bài tập áp dụng dãy năng lượng điện hoá của kim loại

Bài 1 trang 54 sgk hoá 9: Dãy kim loại nào dưới đây được thu xếp đúng theo chiều vận động hóa học tập tăng dần?

 A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

 B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

 C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

 D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

 E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

* lời giải bài 1 trang 54 sgk hoá 9:

- Đáp án: C

- dãy C gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được bố trí theo chiều hoạt động hóa học tập tăng dần

Bài 2 trang 54 sgk hoá 9: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp hóa học là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? phân tích và lý giải và viết phương trình bội phản ứng.

a) Fe. B) Zn. C) Cu. D) Mg.

* lời giải bài 2 trang 54 sgk hoá 9:

- Đáp án: B

- kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn trong dãy điện hoá ra khỏi muối, ta bao gồm PTPƯ:

 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

- Nếu dùng dư Zn, Cu tạo nên thành không tan được bóc tách ra khỏi dung dịch và thu được hỗn hợp ZnSO4 tinh khiết.

Bài 3 trang 54 sgk hoá 9: Viết những phương trình hóa học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (các hóa chất cần thiết coi như có đủ).

* giải mã bài 3 trang 54 sgk hoá 9:

a) Sơ đồ chuyển hóa: Cu → CuO → CuSO4

- các PTPƯ hoá học:

 2Cu + O2  2CuO

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc: Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

b) Cho mỗi hóa học Mg, MgO, MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl, mang đến MgSO4 tác dụng với BaCl2 ta nhận được MgCl2.

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

 MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

 MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

 MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓(trắng)

Bài 4 trang 54 sgk hoá 9: Hãy cho biết hiện tượng nào xảy ra khi cho:

a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) Kẽm vào hỗn hợp magie clorua.

d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết các phương trình phản bội ứng hóa học ví như có.

* lời giải bài 4 trang 54 sgk hoá 9:

- hiện tượng xảy ra:

a) Zn rã dần, dung dịch CuCl2 nhạt màu sắc xanh, chất rắn màu đỏ bám vào viên kẽm.

 Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu↓(đỏ gạch) 

b) Cu chảy dần, chất rắn white color bám vào bề mặt đồng (Cu đẩy được Ag thoát ra khỏi dung dịch muối), màu xanh lá cây lam dần lộ diện trong dung dịch.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓(trắng bạc)

c) Không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra và không tồn tại phản ứng.

d) Al tung dần, màu xanh lá cây lam của hỗn hợp nhạt dần, có chất rắn red color bám vào bề mặt nhôm.

 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓

Bài 5 trang 54 sgk hoá 9:: Cho 10,5g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Cu, Zn vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, bạn ta nhận được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn sót lại trong dung dịch sau làm phản ứng.


* giải mã bài 5 trang 54 sgk hoá 9:

- Theo bài bác ra, ta có: 

*

a) Phương trình chất hóa học của phản bội ứng:

- giữ ý: Theo dãy hoạt động hoá học tập của kim loại thì Cu đứng sau H đề nghị không tham gia phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, ta chỉ có PTPƯ sau.

 Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2↑

b) Theo trên, thì chất rắn sót lại là Cu.

- Theo PTPƯ: nZn = nH2 = 0,1 (mol). ⇒ mZn = 65.0,1 = 6,5(g).

- trọng lượng chất rắn còn lại: mCu = 10,5 - 6,5 = 4(g).

Xem thêm: Hoan Nghênh Bộ Đã Bỏ Cách Xếp Loại Học Sinh Khá Cấp 3, Điều Kiện Xếp Loại Học Sinh Khá

Hy vọng với nội dung bài viết về ý nghĩa của dãy vận động hoá học của kim loại và nhắc nhở cách học thuộc dễ dàng nhớ dãy điện hoá này góp ích cho những em. Mọi thắc mắc và góp ý những em vui miệng để lại comment dưới nội dung bài viết để x-lair.com ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.