Để xác định tính chẵn lẻ của hàm số trước tiên bọn họ cần hiểu nuốm nào là hàm số chẵn và núm nào là hàm số lẻ.Bạn vẫn xem: Xét tính chẵn lẻ của hàm số có trị tuyệt đối

Bài viết này họ cùng tò mò cách xác minh hàm số chẵn lẻ, đặc biệt là cách xét tính chẵn lẻ của hàm số bao gồm trị xuất xắc đối. Qua đó áp dụng giải một số trong những bài tập nhằm rèn kỹ năng giải toán này.

Bạn đang xem: Xét tính chẵn lẻ của hàm số có trị tuyệt đối

1. Kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ hàm số chẵn, hàm số lẻ

• Hàm số y = f(x) cùng với tập khẳng định D gọi là hàm số chẵn nếu: ∀x ∈ D thì -x ∈ D cùng f(-x) = f(x).

* Ví dụ: Hàm số y = x2 là hàm số chẵn

- Đồ thị của một hàm số chẵn thừa nhận trục tung có tác dụng trục đối xứng.

• Hàm số y = f(x) với tập khẳng định D điện thoại tư vấn là hàm số lẻ nếu: ∀x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = -f(x).

* Ví dụ: Hàm số y = x là hàm số lẻ

- Đồ thị của một hàm số lẻ nhận nơi bắt đầu tọa độ làm chổ chính giữa đối xứng.

Chú ý: Một hàm số ko nhât thiết đề xuất là hàm số chẵn hoặc hàm số lẻ.

* Ví dụ: Hàm số y = 2x + 1 ko là hàm số chẵn, cũng không là hàm số lẻ vì:

 Tại x = 1 tất cả f(1) = 2.1 + 1 = 3

 Tại x = -1 tất cả f(-1) = 2.(-1) + 1 = -1

→ Hai quý hiếm f(1) với f(-1) không cân nhau và cũng không đối nhau

2. Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm số bao gồm trị xuất xắc đối

* Để khẳng định hàm số chẵn lẻ ta thực hiện các bước sau:

- bước 1: kiếm tìm TXĐ: D

giả dụ ∀x ∈ D ⇒ -x ∈ D chuyển qua bước ba

giả dụ ∃ x0 ∈ D ⇒ -x0 ∉ D tóm lại hàm ko chẵn cũng ko lẻ.

- bước 2: nỗ lực x bởi -x và tính f(-x)

- cách 3: Xét lốt (so sánh f(x) và f(-x)):

 ° giả dụ f(-x) = f(x) thì hàm số f chẵn

 ° nếu f(-x) = -f(x) thì hàm số f lẻ

 ° Trường phù hợp khác: hàm số f không tồn tại tính chẵn lẻ


*

3. Một trong những bài tập xét tính chẵn lẻ của hàm số

* bài xích tập 1 (Bài 4 trang 39 SGK Đại số 10): Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau:

a) y = |x|;

b) y = (x + 2)2;

c) y = x3 + x;

d) y = x2 + x + 1.

° lời giải bài tập 1 (bài 4 trang 39 SGK Đại số 10): 

a) Đặt y = f(x) = |x|.

° TXĐ: D = R phải với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = |–x| = |x| = f(x).

→ Vậy hàm số y = |x| là hàm số chẵn.

b) Đặt y = f(x) = (x + 2)2.

° TXĐ: D = R nên với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ (x + 2)2 = f(x)

→ Vậy hàm số y = (x + 2)2 làm hàm số không chẵn, ko lẻ.

c) Đặt y = f(x) = x3 + x.

° TXĐ: D = R yêu cầu với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x)3 + (–x) = –x3 – x = – (x3 + x) = –f(x)

→ Vậy y = x3 + x là hàm số lẻ.

d) Đặt y = f(x) = x2 + x + 1.

° TXĐ: D = R bắt buộc với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ x2 + x + 1 = f(x)

° f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ –(x2 + x + 1) = –f(x)

→ Vậy hàm số y = x2 + x + một là hàm số không chẵn, ko lẻ.


*

*

*

*

⇒ Vậy với m = ± 1 thì hàm số đã cho là hàm chẵn.

4. Bài tập xét tính chẵn lẻ của hàm số

* bài bác 1: khảo sát tính chẵn lẻ của các hàm số có trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất sau

a) f(x) = |2x + 1| + |2x - 1|

b) f(x) = (|x + 1| + |x - 1|)/(|x + 1| - |x - 1|)

a) f(x) = |x - 1|2.

° Đ/s: a) chẵn; b) lẻ; c) không chẵn, ko lẻ.

* bài xích 2: cho hàm số f(x) = (m - 2)x2 + (m - 3)x + m2 - 4

a) tìm kiếm m để hàm f(x) là hàm chẵn

b) tra cứu m để hàm f(x) là hàm lẻ.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Trang 49 Sgk Ngữ

Như vậy, ở vị trí nội dung này các em yêu cầu nhớ được khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ, 3 cách cơ bản để xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm có trị hay đối, hàm đựng căn thức và các hàm khác. Đặc biệt đề nghị luyện qua nhiều bài tập nhằm rèn luyện khả năng giải toán của bạn dạng thân.