Giải Vở bài bác tập Toán 5 bài bác 12: rèn luyện chung trang 14,15

Bài 1 trang 14 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 1: chuyển phân số thành phân số thập phân:

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 14 Vở bài tập Toán 5 Tập 1: gửi hỗn số thành phân số:

*

Trả lời

*

Bài 3 trang 15 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 1: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

1dm = .....m 1g = .....kg 1 phút =.....giờ2dm = .....m 5g =.....kg 8 phút =.....giờ9dm = .....m 178g =.....kg 15 phút =.....giờHướng dẫn: 10dm = 1m

*
Trả lời
*
Bài 4 trang 15 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 1: Viết những số đo độ dài:

Mẫu:

*

a) 8m 5dm = ………………….....

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 12 trang 14

b) 4m 75cm = ………………….....

c) 5kg 250g = ………………….....

Xem thêm: Đóng Vai Nhân Vật Thủy Kể Lại Câu Chuyện Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê

Trả lời

*

Bài 5 trang 15 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 1: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

Đo chiều cao một chiếc cây được 4m 75cm. Như vậy, chiều cao của cây kia là:

a)………..... Cm b) ……….....dm c) ……….....m

Trả lời

Đo chiều cao một chiếc cây được 4m 75cm. Như vậy, chiều cao của cây đó là:

a)475 cm b) 47,5 dm c) 4.75m


Mục lục Giải vở bài bác tập Toán lớp 5:

Các bài bác soạn văn, biên soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát đít nội dung sgk.


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3