Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 bài 123 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính (theo mẫu)


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 44

1. Tính (theo mẫu)

Mẫu: (3 over 7 imes 4 = 3 imes 4 over 7 = 12 over 7)

a) (5 over 11 imes 7) b) (21 over 5 imes 1) c) (5 over 6 imes 0)

2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: (3 imes 5 over 8 = 3 imes 5 over 8 = 15 over 8)

a) (4 imes 5 over 11) b) (1 imes 51 over 4) c) (0 imes 12 over 5)

3. Tính rồi so sánh kết quả của (1 over 5 imes 3) và (1 over 5 + 1 over 5 + 1 over 5)

(1 over 5 imes 3 = ….) (1 over 5 + 1 over 5 + 1 over 5 = ….)

Vậy (1 over 5 imes 3….1 over 5 + 1 over 5 + 1 over 5)

4.

Xem thêm: Ví Dụ Về Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập

Tính (theo mẫu):

Mẫu: (5 over 7 imes 9 over 5 = 5 imes 9 over 7 imes 5 = 9 over 7)

a) (3 over 8 imes 8 over 7) b) (13 over 7 imes 7 over 13)

5.Tính chu vi và ăn diện tích hình vuông vắn có cạnh (3 over 8) m

*

1.

a) (5 over 11 imes 7 = 5 imes 7 over 11 = 35 over 11)

b) (21 over 5 imes 1 = 21 imes 1 over 5 = 21 over 5) 

c) (5 over 6 imes 0 = 5 imes 0 over 6 = 0)Quảng cáo

2. 

a) (4 imes 5 over 11 = 4 imes 5 over 11 = 20 over 11)

b) (1 imes 51 over 4 = 1 imes 51 over 4 = 51 over 4)

c) (0 imes 12 over 5 = 0 imes 12 over 5 = 0)

3. 

(1 over 5 imes 3 = 1 imes 3 over 5 = 3 over 5,,;,,1 over 5 + 1 over 5 + 1 over 5 = 1 + 1 + 1 over 5 = 3 over 5)

Vậy (1 over 5 imes 3 = 1 over 5 + 1 over 5 + 1 over 5)

4. 

Mẫu: (5 over 7 imes 9 over 5 = 5 imes 9 over 7 imes 5 = 9 over 7)

a) (3 over 8 imes 8 over 7 = 3 imes 8 over 8 imes 7 = 3 over 7)

b) (13 over 7 imes 7 over 13 = 13 imes 7 over 7 imes 13 = 1)

5. Tóm tắt

*

Bài giải

Chu vi hình vuông vắn là: (3 over 8 imes 4 = 3 over 2,,left( m ight))

Diện tích hình vuông vắn là: (3 over 8 imes 3 over 8 = 9 over 64,,left( m^2 ight))