Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion – Bài 3 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy viết phương trình biểu diễn sự hình thành của các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

Hãy viết phương trình biểu diễn sự hình thành của các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

\(\eqalign{& Li\,\,\, \to \,\,\,L{i^ + }\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Na\,\,\, \to \,\,\,N{a^ + }\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl\,\,\, \to C{l^ – } \cr& Mg\,\,\, \to M{g^{2 + }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Al\,\,\, \to A{l^{3 + }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,S\,\,\, \to {S^{2 – }} \cr} \)

*

Áp dụng nguyên tắc:Quảng cáo

Ion dương được tạo thành khi nguyên tử kim loại nhường electron. Trị số điện tích của ion dương đúng bằng số electron nhường.

Bạn đang xem: Viết quá trình hình thành ion

Ion âm được tạo thành khi nguyên tử phi kim nhận electron. Trị số điện tích của ion âm đúng bằng số electron nhận.

\(\eqalign{& Li\,\,\, \to \,\,\,L{i^ + } + 1e\cr&Na\,\,\, \to \,\,\,N{a^ + } + 1e\cr&Cl + 1e\,\,\, \to C{l^ – } \cr & Mg\,\,\, \to M{g^{2 + }} + 2e\cr& Al\,\,\, \to A{l^{3 + }} + 3e\cr& S + 2e\,\,\, \to {S^{2 – }} \cr} \)


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 2 trang 70 SGK Hóa 10 Nâng cao: Thế nào là năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử? Nguyên tử A có năng lượng ion hóa lớn hơn năng lượng
Bài tiếp theoBài 4 trang 70 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy viết cấu hình electron của các ion sau đây:
Danh sách bài tập
Bài 3.7 trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Cấu hình electron nguyên tử của natri và oxi:
Bài 3.8 trang 20 SBT Hóa 10 nâng cao: Hình 3.1 SGK vẽ một ô mạng tinh thể muối NaCl. Mạng tinh thể muối...
Bài 3.5 trang 20 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion
Bài 3.6 trang 20 SBT Hóa 10 nâng cao: Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion
Bài 3.3 trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử kali thì ngược lại, có 1 electron ở lớp...
Bài 3.4 trang 20 SBT Hóa 10 nâng cao: Nguyên tử flo dễ nhận thêm 1 electron để biến thành anion florua với cấu...
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 23.7 trang 55 bài tập SBT Lý 10 Một xe nhỏ chở cát khối lượng 98 kg đang chạy với vận tốc 1...
Một xe nhỏ chở cát khối lượng 98 kg đang chạy với vận tốc 1 m/s trên mặt đường phẳng ngang không ma sát....
Bài 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 trang 26 Sách bài tập ( SBT ) Lý 10 Nếu một vật đang chuyển động có gia...
Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc...
Câu 8 trang 71 sgk Đại số 10: Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình
Câu 8 trang 71 sgk Đại số 10: Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình. Ba phân số đều có tử...
Bài 46 trang 107 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Đường tròn.
Bài 46 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao. Biện luận theo (m) vị trí tương đối của đường thẳng ({Delta _m}: x...
Bài 2.37 trang 26 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Trong hệ quy chiếu gắn với máy bay, người phi công chịu tác...

Xem thêm: ✅ Công Thức Toán Đại Lớp 8, ✅ Công Thức Toán Lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐


Bài 2.37 trang 26 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Tại điểm thấp nhất B :. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT...