Vậy bí quyết viết phương trình con đường thẳng đi qua 1 điểm và song tuy vậy với 1 mặt đường thẳng như thế nào? chúng ta đang cùng khám phá qua bài viết dưới phía trên và thuộc xem các bài tập và ví dụ minh họa để hiểu rõ nhé.

Bạn đang xem: Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng


Các em có thể xem lại nội dung phương trình tổng quát, phương trình tham số, phương trình chính tắc của mặt đường thẳng nếu những em chưa nhớ rõ phần kỹ năng này.

° cách viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và song tuy nhiên với 1 mặt đường thẳng

- Phương trình mặt đường thẳng d đi qua điểm M(x0,y0) và tuy nhiên song với đường thẳng d": ax + by + c= 0 bao gồm dạng:

 a(x - x0) + b(y - y0) = 0

- Hay có thể viết như sau:

 

*

 

*

* lấy ví dụ như 1: Viết phương trình mặt đường thẳng (d) đi qua M(3;2) và tuy nhiên song cùng với Δ: 

*

* Lời giải:

- Đường thẳng Δ gồm VTCP  = (2;-1)

Vì (d) // Δ cần (d) nhận  = (2;-1) là VTCP, (d) qua M(3;2)

⇒ PT mặt đường thẳng tham số của con đường thẳng (d) là:

*

* lấy ví dụ như 2: Viết phương trình con đường thẳng (d) đi qua M(3;2) với //Δ: 2x - y - 1 = 0

* Lời giải:

- Đường trực tiếp Δ: 2x – y – 1 = 0 gồm vtpt là  = (2;-1).

Vì đường thẳng (d) //Δ nên  = (2;-1) cũng chính là VTPT của (d).

⇒ PT (d) trải qua điểm M(3;2) và gồm VTPT  = (2;-1) là:

 2(x - 3) - (y - 2) = 0

 ⇔ 2x - y - 4 = 0

* lấy một ví dụ 3: Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(2; 0); B(1; 3) và C(-3;-1). Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm B và tuy vậy song cùng với AC.

* Lời giải:

- điện thoại tư vấn (d) là mặt đường thẳng qua B và tuy vậy song cùng với AC

Như vậy (d) bao gồm VTCP là: 

*

Vậy pt (d) qua B(1;3) gồm VTCP (5;1) có pt thông số là:

 

*

* ví dụ như 4: Viết phương trình thông số của con đường thẳng d đi qua điểm M(-1; 4) và tuy vậy song với mặt đường phân giác của góc phần tư đầu tiên (trong Oxy).

* Lời giải:

- Phương trình mặt đường phân giác góc phần tứ (I) là: x - y = 0.

Xem thêm: Các Công Thức Toán Lớp 9 Đầy Đủ Cả Năm, Tổng Hợp Công Thức Toán Lớp 9 Đầy Đủ Cả Năm

Đường phân giác này còn có VTPT là 

*
(1;-1) buộc phải VTCP của chính nó là (1;1)

- Đường thẳng d tuy nhiên song với mặt đường phân giác góc phần tư trước tiên nên d nhận (1;1) làm VTCP.

⇒ Phương trình tham số của con đường thẳng (d) là:

*


Hy vọng với bài bác viết Cách viết phương trình con đường thẳng đi sang 1 điểm và song tuy vậy với 1 đường thẳng ở bên trên hữu ích cho các em. Hồ hết thắc mắc những em vui mừng để lại comment dưới nội dung bài viết để x-lair.com ghi nhận và hỗ trợ. Chúc các em tiếp thu kiến thức tốt!