Tả ngôi trường bởi Tiếng Anh lớp 6 có dàn ý, thuộc 3 đoạn văn chủng loại tả ngôi trường, giúp những em học viên rèn luyện kỹ năng, biết viết một quãng văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ thể trường học dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về ngôi trường

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bởi tiếng Anh tất cả dịch, tổng hợp nhiều Từ vựng – Ngữ pháp giờ Anh thường gặp trong chủ đề trường học. Hy vọng sẽ giúp đỡ các em càng ngày càng học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6.


Dàn ý tả ngôi trường bởi tiếng Anh

Đoạn văn nói/ ra mắt về trường học bằng tiếng Anh bao gồm những ý chính sau:

What’s your school’s name/ address? – thương hiệu trường & Địa chỉ How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như vậy nào? (miêu tả chung về ngôi trường) How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – số lượng giáo viên, học sinh, lớp học với số tầng. How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – biểu đạt giáo viên với học sinh. What bởi you lượt thích the best about your school? – Điều gì sinh sống ngôi trường khiến mình muốn nhất

Viết 1 đoạn văn bởi tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d like to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy tung street. It is very beautiful và very big. My school has a front yard và a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, và a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students và 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers và my friends very much. Because they are very friendly and always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! tên tôi là Hoa. Tôi ao ước kể cho mình nghe về trường học tập của tôi. Trường tôi tên trường cung cấp 2 Lý thường xuyên Kiệt. Trường tôi ở mặt đường Duy Tân. Nó khôn cùng đẹp và siêu lớn. Ngôi trường tôi gồm sân trước với sân sau. Sân trước có tương đối nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sảnh chơi. Sảnh sau gồm sân chơi. Ngôi trường tôi tất cả 40 giáo viên, 1000 học sinh và 30 phòng. Em hy vọng em là học tập sinh giỏi của trường thcs Lý thường xuyên Kiệt. Em rất thương yêu trường lớp, những thầy gia sư và các bạn của em. Vày họ rất thân mật và luôn hỗ trợ tôi bất cứ bao giờ tôi cần.

Tả về trường học bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going lớn talk about my school. This is my school. Its name is quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, mình tên Trí, mình là học tập sinh. Bây giờ mình sẽ nói tới trường mình. Đây là trường mình tên là quang đãng Trung, là trường cấp cho 2, trường bản thân có trăng tròn phòng học, lớp nào cũng có máy chiếu. Tất cả các giáo viên phần nhiều thân thiện. Bao quanh trường tôi có nhiều cây xanh, đa số người nói ngôi trường tôi là “trường học tập xanh” bởi mọi học sinh và giáo viên phần đông phải đảm bảo ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind and help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting và they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice and practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, sport festival and fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Hai Công Tắc Hai Cực Điều Khiển Hai Đèn

Tiếng Việt

Tôi thương hiệu là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học tập trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường tốt nhất nhưng cùng với tôi đây là ngôi trường rất tốt mà tôi từng học. Trường học tập của tôi nhỏ tuổi và cổ kính. Nó tại một ngôi làng nhỏ nên không có tương đối nhiều người vào trường này tuy vậy tôi ko thấy buồn rầu về vấn đề này vì những người dân ở đó thực sự xuất sắc bụng và giúp sức tôi ví như tôi gặp khó khăn. Những giáo viên vào trường này thiệt thú vị cùng họ luôn hiểu nhiều người đang nghĩ gì? Lần trước tiên học nghỉ ngơi đó, tôi luôn nghĩ rằng chúng ta là phù thủy bởi họ rất có thể đọc được xem xét của tôi. Mỗi buổi học ở ngôi trường tôi không gớm ghê hơn trường khác vì thầy cô không dạy triết lý cho tôi. Họ muốn tôi luyện tập và luyện tập. Nhưng họ cũng là 1 trong giáo viên đề nghị họ luôn giao cho học viên bài tập về nhà, nhiều bài xích tập về bên … Ở ngôi ngôi trường này, bao gồm rất nhiều chuyển động ngoài trời như cắn trại, hội thao, hội chợ. Nhưng dù sao trên đây cũng chưa phải là vấn đề, vấn đề là những sinh viên ở kia thực sự chuyên cần học tập vì họ muốn ngôi trường này trở nên nổi tiếng.