*
*
*
*
*
*
*
*

Trường hòa hợp nào dưới đây cho ta biết lúc chịu tính năng của lực đồ dùng vừa bị biến tấu vừa bị biến hóa chuyển động.

Bạn đang xem: Vectơ lực được biểu diễn như thế nào


Vật (1) cùng (2) đang hoạt động với các tốc độ (v_1) với (v_2) thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.


*

Sử dụng cụm từ tương thích để điền vào vị trí trống đến đúng ý nghĩa sâu sắc vật lí:

.... là vì sao làm đổi khác vận tốc của gửi động.


Dùng nhiều từ phù hợp nhất để điền vào nơi trống:

Lực là nguyên nhân làm ... Vận tốc của chuyển động.


Trên hình mẫu vẽ là lực chức năng lên tía vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo trang bị tự giảm dần của lực sau đây, bố trí nào là đúng?


*

Một thiết bị đang vận động thẳng với gia tốc (v). Ao ước vật hoạt động theo phương cũ và vận động nhanh lên thì ta phải tính năng một lực ra làm sao vào vật? nên chọn lựa câu trả lời đúng.

Xem thêm: Giá Vé Bể Bơi Royal City Giá Vé Bơi Ở Royal City, Bể Bơi Royal City


Sử dụng hình vẽ bên dưới (minh họa mang lại trường đúng theo kéo gàu nước từ bên dưới giếng lên.) nên lựa chọn phát biểu chưa chủ yếu xác


*

*

Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua phần lớn ma sát), hình mẫu vẽ nào sau đây biểu đạt đúng những lực công dụng lên trái bóng.