*
*
*
*
*
*
*
*

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

Bạn đang xem: Vectơ lực được biểu diễn như thế nào


Vật \(1\) và \(2\) đang chuyển động với các vận tốc \({v_1}\) và \({v_2}\) thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.


*

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:

.... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.


Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống:

Lực là nguyên nhân làm ... vận tốc của chuyển động.


Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?


*

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc \(v\). Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Giá Vé Bể Bơi Royal City Giá Vé Bơi Ở Royal City, Bể Bơi Royal City


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa cho trường hợp kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) Hãy chọn phát biểu chưa chính xác


*

*

Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua mọi ma sát), hình vẽ nào sau đây diễn tả đúng các lực tác dụng lên quả bóng.