1. Định nghĩaVectơ là 1 trong những đoạn thẳng tất cả hướng. Kí hiệu vectơ bao gồm điểm đầu A, điểm cuối B là AB‾overlineABABGiá của vectơ là đường thẳng đựng vectơ đó.Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ, kí hiệu .Hai vectơ đgl cùng phương trường hợp giá của chúng tuy vậy song hoặc trùng nhau.Hai vectơ cùng phương rất có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.Hai vectơ đgl đều nhau nếu bọn chúng cùng hướng và tất cả cùng độ dài.

Bạn đang xem: Vectơ là gì

Bạn đã xem: Vecto đơn vị là gì

Chú ý: + Ta còn thực hiện kí hiệu để màn trình diễn vectơ.

2. Các biểu thức cơ bản của vectorPhép cộng : (a1,b1)+(a2,b2)=(a1+a2,b1+b2)(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)(a1​,b1)​+(a2​,b2​)=(a1​+a2​,b1​+b2​)Phếp trừ : (a1,b1)−(a2,b2)=(a1−a2,b1−b2)(a_1, b_1) - (a_2, b_2) = (a_1 - a_2, b_1 - b_2)(a1​,b1)​−(a2​,b2​)=(a1​−a2​,b1​−b2​)Phép nhân scalar : k.(a,b)=(k.a,k.b)k.(a, b) = (k.a, k.b)k.(a,b)=(k.a,k.b)

2.1 Các bề ngoài khác nhau của vector

Mẫu nguyên tố (a,b)(a, b)(a,b). Vector 1-1 vị: ai^+bj^ahati + bhatjai^+bj^​. Độ phệ và phương hướng: ∣∣u→∣∣,θ||overrightarrowu||, heta∣∣u

∣∣,θ.

Xem thêm: Vì Sao Tim Hoạt Đông Suốt Đời Mà Không Mệt Mỏi ? Vì Sao Tim Hoạt Động Suốt Đời Không Mệt Mỏi

2.1.1 mẫu thành phần

Ở dạng thành phần, bọn họ coi vectơ là một trong những điểm trên mặt phẳng tọa độ hoặc là một trong những đoạn đường được đặt theo hướng trên mặt phẳng. Những thành phần là tọa độ x và y của vectơ.


*

2.1.2 Vector đối kháng vị

Đây là vector đơn vị ở dạng yếu tắc của chúng. I^=(1,0)hati = (1, 0)i^=(1,0) j^=(0,1)hat j = (0, 1)j^​=(0,1) chúng ta có thể bất kỳ vector nào bên dưới dạng các vector thành phần. Lấy một ví dụ (3,4)(3, 4)(3,4) có thể viết thành 3i^+4j^3hati + 4hatj3i^+4j^​

*

2.1.3 Độ mập và phương hướng

Xem xét vật dụng hoạ vector chúng ta cũng có thể biểu diễn chúng dựa vào hướng với độ to (góc được chế tác từ con đường thằng giao vs trục Ox)

*

3. Vector độ lơn với hướngĐộ to của (a,b)(a, b)(a,b) brHướng của (a,b)(a, b)(a,b)Độ phệ là vector ∣∣u⃗∣∣||vecu||∣∣u

∣∣ cùng hướng là θ hetaθ : (∣∣u⃗∣∣cos(θ),∣∣u⃗∣∣sin(θ))(||vecu|| cos( heta), ||vecu|| sin( heta))(∣∣u∣∣cos(θ),∣∣u∣∣sin(θ))4. Tư liệu tham khảohttps://www.khanacademy.org/math/precalculus/vectors-precalc