Để đạt được kết quả cao trong học tập tập, những em có thể tham khảo tài liệuÔn tập thiết bị Lý 12 Chương 3 dòng Điện luân chuyển Chiều vày Học247 tổng phù hợp dưới đâyđể làm tứ liệu tham khảo cũng như rèn luyện và cải thiện kỹ năng giải đề thi, tổng hợp kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm tay nghề làm bài. Với ngôn từ biên soạn bám quá sát với cung cấp chương trình học, tài liệu hỗ trợ cho các em khối hệ thống công thức đầy đủ của chương dòng điện xoay chiều và những bài tập minh họa phân một số loại theo từng dạng bài được trình diễn rõ ràng, ví dụ về Mạch năng lượng điện xoay chiều, công suất tiêu thụ của đoạn mạch, cộng tận hưởng điện và vận dụng của nó... Ngoại trừ ra,Học247 còn làm các em có tác dụng quen với cấu tạo đề thi thông qua các đề thi trắc nghiệm online, các đề khám nghiệm 1 máu được sưu tầm từ không ít trường THPT khác nhau trên toàn nước để các em hoàn toàn có thể đánh giá bán được năng lực của bạn dạng thân mình vàcó được cách thức ôn thi thật hiệu quả.Hy vọng rằng phía trên sẽ là một trong những tài liệu hữu dụng trong quá trình ôn luyện của những em. Mời những em cùng tham khảo!


YOMEDIA

Đề cưng cửng Ôn tập vật Lý 12 Chương 3

A. Cầm tắt lý thuyết

*

1. Đại cương cứng về dòng điện chuyển phiên chiều

1.1. Cách tạo nên suất điện cồn xoay chiều:

a.Từ thông giữ hộ qua khung dây :

-Từ thông giữ hộ qua size dây dẫn gồm N vòng dây có diện tích s S tảo trong tự trường số đông (overrightarrow B ).

Bạn đang xem: Vật lý 12 chương 3

-Biểu thức từ thông của khung: (Phi = N.B.S.cos omega t = Phi o.cos omega t)

(Với (Phi )= L I và thông số tự cảm L = 4(pi ).10-7 N2.S/l )

Đơn vị : +(Phi ): Vêbe(Wb);

+ S: Là diện tích một vòng dây (S: m2);

+ N: Số vòng dây của khung

+(overrightarrow B ): Véc tơ cảm ứng từ của tự trường rất nhiều .B:Tesla(T)

+(omega ): vận tốc góc không thay đổi của form dây

( chọn gốc thời hạn t=0 lúc ( (overrightarrow n ,overrightarrow B ) = ) 00)

-Chu kì và tần số của khung : (T = frac2pi omega ;f = frac1T)

b. Suất điện đụng xoay chiều:

- Biểu thức của suất điện động chạm màn hình tức thời: e = (frac - Delta Phi Delta t = - Phi " = omega NBS.sin omega t = E_0c mos(omega t - fracpi 2))

Đơn vị :e,E0 (V)

1.2. Điện áp xoay chiều -Dòng năng lượng điện xoay chiều.

a. Biểu thức điện áp tức thời: nếu nối nhị đầu form dây với mạch không tính thành mạch bí mật thì biểu thức điện áp ngay tắp lự mạch không tính là: u=e-ir

Tổng quát : (varphi u) ( (varphi u)là pha ban đầu của điện áp )

b. Tư tưởng về chiếc điện chuyển phiên chiều

- là dòng điện gồm cường độ đổi thay thiên tuần trả với thời gian theo quy hình thức của hàm số sin hay cosin, với dạng tổng quát: i = I0­(c mos(omega t + varphi i))

* i: quý hiếm của cường độ dòng điện tại thời gian t, được gọi là cực hiếm tức thời của i (cường độ tức thời).

* I0 > 0: giá trị cực to của i (cường độ cực đại).

* w > 0: tần số góc.

f: tần số của i. T: chu kì của i.

* (wt + j): trộn của i.

* (varphi i)là pha thuở đầu của loại điện)

c. Độ lệch pha giữa năng lượng điện áp u cùng cường độ chiếc điện i:Đại lượng : (varphi = varphi _u - varphi i) hotline là độ lệch pha của u so với i.

Nếu (varphi ) >0 thì u sớm pha (nhanh pha) so với i.

Nếu (varphi ) 0­(c mos(omega t + varphi i))tương đương với cái điện một chiều có cường độ ko đổi bao gồm cường độ bằng (fracI_0sqrt 2 ).

Các quý giá hiệu dụng của mẫu điện xoay chiều:

- quý hiếm hiệu dụng : + Cường độ cái điện hiệu dụng:I = (fracI_0sqrt 2 )

+ Hiệu điện chũm hiệu dụng: U = (fracU_0sqrt 2 )

+ Suất điện hễ hiệu dụng: E = (fracE_0sqrt 2 )

*Lý vì chưng sử dụng các giá trị hiệu dụng của cái điện chuyển phiên chiều:

-- Khi thực hiện dòng năng lượng điện xoay chiều, ta ko cần lưu ý đến các quý giá tức thời của i với u vị chúngbiến thiên cực kỳ nhanh, ta cần niềm nở tới tác dụng của nó vào một thời gian dài.

- tác dụng nhiệt của mẫu điện tỉ trọng với bình phương cường độ loại điện đề nghị không phụ thuộc vào vàochiều mẫu điện.

- Ampe kế đo cường độ mẫu điện luân phiên chiều và vôn kế đo điện áp luân phiên chiều dựa vào công dụng nhiệtcủa loại điện nên được gọi là ampe kế nhiệt và vôn kế nhiệt, số chỉ của bọn chúng là cường độ hiệu dụng với điệnáp hiệu dụng của mẫu điện luân phiên chiều.

e.Công suất toả nhiệt trên R khi có ddxc chạy qua : P=RI2

2. Các mạch năng lượng điện xoay chiều

2.1. Đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở thuần:

uR thuộc pha cùng với i : I = (fracU_RR)

2.2.Đoạn mạch chỉ có tụ điện C:

*

uC trễ pha so với i góc (fracpi 2).

- ĐL ôm: I = (fracU_CZ_C); với ZC =(frac1omega C) là dung chống của tụ điện.

-Đặt năng lượng điện áp (u = Usqrt 2 cos omega t) vào nhì đầu một tụ điện thì cường độ cái điện qua nó có mức giá trị hiệu dụng là I. Tại thời gian t, điện áp ở nhị đầu tụ điện là u với cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức contact giữa các đại lượng là :

Ta có: (fraci^2I_0^2 + fracu^2U_0C^2 = 1 Leftrightarrow fraci^22I^2 + fracu^22U_C^2 = 1)

⇒ (fracu^2U^2 + fraci^2I^2 = 2)

-Cường độ chiếc điện ngay lập tức qua tụ: (i = Isqrt 2 cos (omega t + fracpi 2))

2.3. Đoạn mạch chỉ tất cả cuộn dây thuần cảm L: uL sớm pha rộng i góc (fracpi 2).

*

- ĐL ôm: I =(fracU_LZ_L); với ZL = wL là cảm phòng của cuộn dây.

-Đặt điện áp (u = Usqrt 2 cos omega t) vào nhị đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện qua nó có mức giá trị hiệu dụng là I. Tại thời khắc t, năng lượng điện áp ở hai đầu cuộn cảm thuần là u cùng cường độ loại điện qua nó là i. Hệ thức tương tác giữa các đại lượng là :

Ta có: (fraci^2I_0^2 + fracu^2U_0L^2 = 1 Leftrightarrow fraci^22I^2 + fracu^22U_L^2 = 1)

⇒(fracu^2U^2 + fraci^2I^2 = 2)

-Cường độ dòng điện ngay lập tức qua cuộn dây: (i = Isqrt 2 cos (omega t - fracpi 2))

2.4. Đoạn mạch bao gồm R, L, C không phân nhánh:

*

+Đặt năng lượng điện áp (u = Usqrt 2 cos (omega t + varphi _u)) vào hai đầu mạch

+ Độ lệch sóng j thân u với i xác minh theo biểu thức: tanj = (fracZ_L - Z_CR)= (fracomega L - frac1omega CR); cùng với (varphi = varphi _u - varphi _i)

+ độ mạnh hiệu dụng xác định theo định điều khoản Ôm: I =(fracUZ).

với Z = (sqrt mR^ m2 m + m ( mZ_ mL m - mZ_ mC m)^ m2 )là tổng trở của đoạn mạch.

Cường độ dòng điện tức tốc qua mạch: (i = Isqrt 2 cos (omega t + varphi _i) = Isqrt 2 cos (omega t + varphi _u - varphi ))

+ cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC: lúc ZL = ZC tuyệt w = (frac1sqrt LC ) thì

Imax = U/R, Pmax = (fracU^2R), u cùng pha cùng với i (j = 0).

Khi ZL > ZC thì u nhanh pha rộng i (đoạn mạch gồm tính cảm kháng).

Khi ZL C thì u trể pha hơn i (đoạn mạch tất cả tính dung kháng).

R tiêu thụ tích điện dưới dạng toả nhiệt, ZL và ZC không tiêu thụ năng lượng điện.

2.5. Đoạn mạch tất cả R, L,r, C không phân nhánh:

*

+ Đặt điện áp (u = Usqrt 2 cos (omega t + varphi _u)) vào hai đầu mạch

+ Độ lệch pha j thân uAB cùng i xác minh theo biểu thức:

tanj = (fracZ_L - Z_CR + r)= (fracomega L - frac1omega CR + r) . Cùng với (varphi = varphi _u - varphi _i)

+ độ mạnh hiệu dụng xác minh theo định vẻ ngoài Ôm: I =(fracUZ).

Với Z =(sqrt m(R + r)^ m2 m + m ( mZ_ mL m - mZ_ mC m)^ m2 ) là tổng trở của đoạn mạch.

Cường độ mẫu điện tức khắc qua mạch: (i = Isqrt 2 cos (omega t + varphi _i) = Isqrt 2 cos (omega t + varphi _u - varphi )))

3. Năng suất tiêu thụ vào mạch điện xoay chiều

3.1.Công suất mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC

a.ng suất tiêu tốn trong mạch RLC không phân nhánh:

+Công suất tức thời: p = UIcosj + UIcos(2wt + j) (1)

+Công suất trung bình: phường = UIcosj = RI2.

+Công suất tiêu hao của mạch điện xoay chiều: (P = UICosalpha ) (2)

+Hệ số công suất: (Cosvarphi = fracRZ)( (Cosvarphi) có giá trị từ 0 đến 1) (3)

b.Ý nghĩa của thông số công suất

+Trường đúng theo cosj = 1 -> j = 0: mạch chỉ bao gồm R, hoặc mạch RLC tất cả cộng hưởng điện

(ZL = ZC) thì: p. = Pmax = UI = (fracU^2R).

+Trường đúng theo cosj = 0 tức là j = ±(fracpi 2): Mạch chỉ có L, hoặc C, hoặc tất cả cả L và C mà không có R thì: p. = Pmin = 0.

3.2.ng suất tiêu thụ cực lớn khi mạch RLC có cộng hưởng.

*

Nếu giữ không đổi năng lượng điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch và biến hóa tần số góc w (hoặc biến đổi f, L, C) sao để cho (omega L = frac1omega C)(hay ZL=ZC) thì tất cả hiện tượng cộng hưởng điện.

Xem thêm: Giáo Án Hóa 12 Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Violet, Tag: Giáo Án Hóa Học 12 Phát Triển Năng Lực

Điều kiện xẩy ra hiện tượng cộng hưởng vào mạch RLC nối tiếp:

ZL=ZC; (omega L = frac1omega C)(hay ZL=ZC); (omega = frac1sqrt LC )

­ Lúc mạch có cộng hưởng trọn thì:

Tổng trở: Z = Zmin = R; UR = URmax = U

Cường độ dòng điện: (I = mathop m I olimits _max = fracUR)

Công suất của mạch khi có cộng hưởng đạt giá trị cực đại:

(P = P_max = fracU^2R)

Mạch gồm cộng hưởng trọn thì năng lượng điện áp thuộc pha cùng với cường độ loại điện, nghĩa là:

j=0; ju= ji ; cosj=1

Điện áp giữa nhì điểm M, B chứa L và C đạt cực tiểu

ULCmin = 0.

Lưu ý: L cùng C mắc thường xuyên nhau

4. Hiện tượng cộng hưởng trọn điện

4.1. Cộng hưởng điện:

Điều kiện: ZL = ZC (omega L = frac1Comega ,; Leftrightarrow LComega ^2 = 1)

+ Cường độ loại điện vào mạch rất đại: Imax = (fracUZ_min = fracU mR = fracU_ mR mR)

+ Điện áp hiệu dụng: (U_L = U_C o U_ mR = U); P= PMAX = (fracU^2 mR)

+ Điện áp và cường độ mẫu điện thuộc pha ( tức φ = 0 )

+ Hệ số hiệu suất cực đại: cosφ = 1.

4.2. Ứng dụng: tra cứu L, C, tìm f khi tất cả Cộng hưởng trọn điện:

+ Số chỉ ampe kế rất đại, hay cường độ mẫu điện hiệu dụng đạt giá trị khủng nhất

+ Cường độ cái điện cùng điện áp thuộc pha, điện áp hiệu dụng: (U_L = U_C o U_ mR = U);