x-lair.com: Qua bài Công thức tính: Khối hộp Chữ Nhật và bài tập tham khảo cùng tổng hòa hợp lại các kiến thức về khối hộp chữ nhật và lý giải lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: V khối hộp chữ nhật


I. KHỐI HỘP CHỮ NHẬT LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, khối vỏ hộp chữ nhật là hình bao gồm 6 mặt các là hình chữ nhật, nhị mặt đối diện nhau được gọi là nhì mặt đáy, còn những mặt còn lại là mặt mặt của khối hộp chữ nhật.

Ví dụ: Khối hộp chữ nhật.


*

*

Công thức tính diện tích s xung xung quanh khối hộp chữ nhật bằng gấp đôi tích độ cao hình vỏ hộp chữ nhấn với tông độ nhiều năm 2 cạnh của mặt đáy hình vỏ hộp chữ nhật, như sau:

(S_xq=2h(a+b))

Trong đó:

(S_xq): diện tích xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài các cạnh dưới đáy khối hộp chữ nhật.h: độ dài chiều cao khối hộp chữ nhật.

Công thức tính diện tích s toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh cùng với diện tích s đáy, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=2h(a+b)+2ab)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật.(S_xq): diện tích s xung quanh khối hộp chữ nhật.(S_d): diện tích đáy. Khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài các cạnh mặt đáy khối hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối vỏ hộp chữ nhật.

III. THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Công thức tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật bởi tích của độ cao hình hộp chữ dấn với độ dài 2 cạnh dưới mặt đáy hình hộp chữ nhật, như sau:

(V=hab)

Trong đó:

V: thể tích khối hộp chữ nhật.a, b: độ dài những cạnh mặt dưới khối vỏ hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Thể Tích Hình Lập Phương - Công Thức Tính Và Các Dạng Bài Tập

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Ví dụ: Tính thể tích và ăn mặc tích toàn phần của khối hộp chữ nhật biết độ dài những cạnh dưới đáy khối hộp chữ nhật lần lượt là 12m, 8m và độ dài độ cao khối hộp chữ nhật là 10m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng cách làm tính thể tích của khối hộp chữ nhật, ta rất có thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật đã mang lại là:

(V=hab=10.12.8=960(m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật, ta có diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật đã cho là:

(S_tp=S_xq+S_d \ =2h(a+b)+2ab \ =2.10.(12+8)+2.12.8=592(m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương