Tổng đúng theo từ vựng (Vocabulary) Unit 6. Our Tet Holiday giờ Anh 6 Global Success (Pearson) Kết nối học thức với cuộc sống


1. Apricot blossom /ˈæprɪkɑːt - ˈblɒsəm/

*

(n): hoa mai

*

(v): cư xử, ứng xử

- They behaved very badly towards their guests.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 6

(Họ cư xử rất tệ so với khách của họ.)

- They behave differently when you"re not around.

(Họ cư xử khác khi bạn không gồm mặt.)


3. Calendar /ˈkælɪndə(r)/ 

*

(n): quyển lịch

- An old calendar for 2012 was still hanging on the wall of her office.

(Một quyển lịch của thời điểm năm 2012 vẫn được treo trên tường vào phòng thao tác làm việc của cô ấy.)

- He wrote the date of the meeting in his calendar.

(Anh ta viết ngày họp phương diện lên quyển lịch.) 


4. Cheer /tʃɪə(r)/

*

(v): ăn mừng, hò reo, cổ vũ

The crowd always cheer loudly as he comes on stage.

(Đám đông luôn luôn cổ vũ ồn ào khi anh ấy tiến bước sân khấu.)


5. Decorate /ˈdekəreɪt/

*

(v): trang trí

decoration (n): sự trang trí, đồ vật trang trí

*

- They decorated the room with flowers and balloons.

(Họ trang trí căn hộ với hoa và bóng bay.)

- We"re going to lớn decorate the kitchen next week.

(Chúng tôi đã trang trí căn phòng phòng bếp vào tuần tới.)


6. Dress up drɛs/ /ʌp/

*

(phr.v): lên đồ, ăn uống mặc trang trọng trong thời gian quan trọng

- You don"t need to lớn dress up khổng lồ go to the mall - jeans và a T-shirt are fine.

(Bạn không cần ăn mặc long trọng khi đi mang đến trung tâm mua sắm đâu, chỉ việc quần trườn và áo phông là được.)

- The boys were all dressed up as pirates.

(Các các bạn nam nạp năng lượng mặc giống như các hải tặc.)


7. Family gathering /ˈɡæðərɪŋ/

*

(n): đoàn viên gia đình

- Tet is a chance for a family gathering.

(Tết là dịp để mái ấm gia đình sum họp.)


8. Guest /ɡest/

*

(n): khách

- They only use the dining room when they have guests.

(Họ chỉ thực hiện phòng ăn khi tất cả khách.)

- You are always a welcome guest in our house.

(Bạn luôn luôn được đón nhận trong ngôi nhà của chúng tôi.)


9. Firework /ˈfaɪəwɜːk/

*

(n): pháo hoa

- What time vì the fireworks start?

(Khi nào thì pháo bông bắt đầu?)

- They phối off fireworks in their back garden.

(Họ chuẩn bị sẵn pháo hoa ngơi nghỉ vườn sau đơn vị rồi.)


10. First-footer /ˌfɜːst ˈfʊtə(r)/

*

(n): fan xông nhà, (người trước tiên vào đơn vị vào ngày trước tiên trong năm mới)

- My father is always the first footer for my family.

(Bố tôi luôn là tín đồ xông nhà mang lại nhà tôi.)


11. Lucky money

*

(n): mở hàng (tiền suôn sẻ vào cơ hội đầu năm)

*

(n): hoa đào

*

(n): bọn họ hàng

- All her close relatives came lớn the wedding.

(Tất cả họ sản phẩm gần của cô ấy mọi đến đám cưới.)

- The children are being cared for by a relative.

(Bọn trẻ đã được quan tâm bởi 1 bạn họ hàng.)


14. Welcome /ˈwelkəm/

*

(v): chào mừng, kính chào đón

- Welcome home!

(Chào mừng bạn về nhà!)

- They are at the door to lớn welcome us.

(Họ đang ở cửa để đón nhận chúng tôi.)


15. Wish /wɪʃ/

*

(n): lời chúc

- Give my good wishes to lớn the family.

(Gửi lời chúc xuất sắc đẹp mang lại gia đình.)

- We all send our best wishes for the future.

Xem thêm: Chất Lượng Của Sản Phẩm Dịch Vụ Giao Thông Vận Tải Được Đo Bằng :

(Tất cả cửa hàng chúng tôi đều gửi số đông lời chúc tốt đẹp nhất cho tương lai.)


*** Some special food on Tet holiday

(Một số đặc sản nổi tiếng ngày Tết)

- dried candied fruits /draɪd/ /ˈkændɪd/ /fruːts/

*

(n): mứt 

*

(n): giết đông

*

(n): giò lụa

*

(n): dưa hành

*

/ˈrəʊstɪd/ /ˈwɔːtəˌmɛlən/ /siːdz/

(n): phân tử dưa

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp x-lair.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện x-lair.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.