Khoảng cách d tính bằng centimét (cm) bằng khoảng tầm cách d tính bằng milimét (mm) chia cho 10:

d (cm) = d (mm) / 10

Ví dụ:

Chuyển thay đổi 30 milimet sang cm:

d (cm) = 30/10 = 3cm

*
giải pháp đổi milimet sang cm" width="688">

Mời bạn đọc cùng với đứng top lời giải xem thêm về mm và cm qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Từ mm đổi ra m

1. Mm là gì?

Một milimet (viết tắt là mm) là một khoảng cách bằng 1/1000 mét.

Trong hệ đo lường và thống kê quốc tế, milimét là đơn vị chức năng đo được suy ra từ đơn vị chức năng cơ bản mét theo có mang trên.

Chữ mili (hoặc trong viết tắt là m) viết tức khắc trước những đơn vị trong hệ đo lường và thống kê quốc tế nhằm chỉ rằng đơn vị này được chia cho 1000 lần.

Tiếng Việt còn gọi đơn vị chức năng này là ly hoặc ly tây.

2. Centimet là gì?

Centimet là đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm trong hệ mét.

*

Tiếng Việt nói một cách khác đơn vị này là phân tây.

Xem thêm: Khoa Đông Phương Học Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội

Trong hệ đo lường và tính toán quốc tế, xentimét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo khái niệm trên.

Chữ xenti (hoặc vào viết tắt là c) viết tức thời trước những đơn vị trong hệ thống kê giám sát quốc tế nhằm chỉ rằng đơn vị chức năng này bằng đơn vị gốc phân chia cho 100. 

Cách thay đổi Milimet sang Centimet

1 mm bởi 0,1 cm:

1 mm = 0,1 cm

Khoảng cách d tính bằng centimét (cm) bằng khoảng tầm cách d tính bằng milimét (mm) chia cho 10:

d (cm) = d (mm) / 10

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 mm sang cm:

d (cm) = 30/10 = 3cm

Bảng thay đổi từ milimét sang centimet

Milimet (mm)

Centimet (cm)

0,01 mm0,001 cm
0,1 mm0,01 cm
1 mm0,1 cm
2 mm0,2 cm
3 mm0,3 cm
4 mm0,4 cm
5 mm0,5 cm
6 mm0,6 cm
7 mm0,7 cm
8 mm0,8 cm
9 mm0,9 cm
10 mm1 centimet
20 mm2 cm
30 mm3 cm
40 mm4 cm
50 mm5 cm
60 mm6 cm
70 mm7 cm
80 mm8 cm
90 mm9 cm
100 mm10 cm