Hiện nay tuổi tía gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện nay tuổi bố, tuổi nhỏ là bao nhiêu? Toán tuổi hẳn là dạng toán không còn xa lạ với tất cả chúng ta học sinh.

Bạn đang xem: Bố nói với con "10 năm trước đây tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, 22 năm sau nữa thì

Hãy cùng x-lair.com đi tìm kiếm lời giải cho câu hỏi này.


1. Hiện thời tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi tía gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện tại nay?

Hiện nay tuổi cha gấp 10 lần tuổi con, ta có:

Tuổi bố: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi con: |-----|

=> Hiệu số tuổi là 9 lần tuổi con

6 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con, ta có:


Tuổi cha sau 6 năm: |--------|--------|--------|--------|

Tuổi con sau 6 năm: |--------|

=> Hiệu số tuổi là 3 lần tuổi bé sau 6 năm

Mỗi năm bố thêm một tuổi thì nhỏ cũng thêm một tuổi yêu cầu hiệu số tuổi của 2 ba con không rứa đổi. Vì chưng đó: 9 lần tuổi con = 3 lần tuổi con sau 6 năm

=> Tuổi con bây giờ =

*
 tuổi nhỏ sau 6 năm

=> 2 tuổi con hiện giờ là 6 tuổi

=> Tuổi con hiện nay là: 6 : 2 = 3 tuổi

Tuổi bố hiện thời là: 3 x 10 = 30 tuổi

Vậy nếu hiện giờ tuổi tía gấp 10 lần tuổi con, 6 năm nữa tuổi ba gấp 4 lần tuổi bé thì tuổi của bố bây giờ là 30 tuổi, tuổi của con bây chừ là 3 tuổi

2. Câu hỏi tuổi


Sau đây, x-lair.com nhờ cất hộ tới bạn đọc các bài toán tuổi tuyệt khác:

Bài 1: từ thời điểm cách đó 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Hiện thời tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Search tuổi của mỗi người hiện nay.

Giải:

Sau từng năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của nhì chị em hiện giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Tuổi em hiện thời là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Bài 2. Hai năm trước tổng số tuổi của nhị cô cháu bởi 50 tuổi. Bây giờ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tra cứu tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Giải:

Sau từng năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của nhị cô cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây chừ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số: Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Bài 3. hiện nay tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện giờ thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay.

Giải

Hiệu số tuổi hai người không biến hóa theo thời gian nên ta có:

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

Bài 4. Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi cùng kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?


Giải

Hiệu số tuổi của hai chị em không thay đổi theo thời hạn nên:

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số: 8 năm

Bài 5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Media Creation Tool Là Gì, Media Creation Tool

cách đó 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai người mẹ con lúc đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Giải

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên:

Tuổi bé khi tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.