Khi nhúng 1 trái bóng bàn bị bẹp vào nước nón thì trái bóng phồng lên, trong quy trình này, cả nhiệt độ độ, áp suất với thẻ tích của lượng khí chứa trong trái bóng rất nhiều thay đổi. Vậy mối liên hệ giữa nhiệt độ, áp suất và thể tích của lượng khí này có phương trình như vậy nào?


Bài viết này bọn họ cùng tìm hiểu về Phương trình tâm trạng của khí lí tưởng? phương pháp của quá trình đẳng áp viết ra sao? qua đó áp dụng làm một vài bài tập để các em nắm rõ hơn câu chữ lý thuyết.

Bạn đang xem: Trong quá trình biến đổi đẳng áp


I. Khí thực và khí lý tưởng

- Khí thực là chất khí mãi sau trong thực tiễn như (oxi, nitơ, cacbonic,...) những khí này chỉ tuân theo ngay gần đúng những định phương pháp Bôi-lơ - Ma-ri-ốt và Sác-lơ. Giá trị của tích pV và thương p/V đổi khác theo bản chất, ánh sáng và áp suất của hóa học khí.

- Chỉ bao gồm khí lí tưởng là theo đúng đúng các định mức sử dụng về chất khí đang học. Sự khác biệt giữa khí thực và khí lí tưởng nhỏ ở ánh nắng mặt trời và áp suất thông thường.

II. Phương trình tinh thần của khí lí tưởng

- Đường màn biểu diễn hai giai đoạn biến hóa trên đồ vật thị p−V">p - V.p−V">

*

- Xét một lượng khí gửi từ tinh thần 1 (p1, V1, T1) thanh lịch trạng thái 2 (p2, V2, T2) qua trạng thái trung gian 1" (p, V2, T1).

- quá trình đi từ bỏ 1 → 1": đẳng sức nóng p1V1 = p2V2 (1)

- quá trình đi từ bỏ 1" → 2: đẳng tích p"/T1 = p2/V2 (2)

- tự (2) suy ra P" vắt vào (1) ta có:

  hay  (hằng số)

- Độ bự của hằng số này dựa vào vào khối lượng khí.

- Phương trình bên trên được nhà đồ lí bạn Pháp Clapeyron (Cla-pê-rôn) chỉ dẫn năm 1834 và được call là phương trình tâm trạng của khí lí tưởng hay phương trình Clapeyron.

III. Quá trình đẳng áp

1. Quá trình đẳng áp là gì?   

- quá trình đẳng áp là thừa trình biến đổi trạng thái khi áp suất ko đổi.

2. Contact giữa thể tích cùng nhiệt độ tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong quá trình đẳng áp 

- Trong quy trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thành phần thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

 - công thức của quy trình đẳng áp: 

*
 
*
 (hằng số)

3. Đường đẳng áp

- Đường biểu diễn sự đổi mới thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi hotline là mặt đường đẳng áp.

*

- Ứng với các áp suất khác nhau của cùng một lượng khí bao hàm đường đẳng áp khác nhau.

IV. Độ không tốt đối

- Nếu hạ nhiệt độ tới 0K">0K thì p=0">p=0 và V=0.">V=0, không chỉ có vậy ở ánh sáng dưới 0K,">0K, áp suất cùng thể tích sẽ có được giá trị âm. Đó là vấn đề không thể thực hiện được. Do đó, Ken-vin đã giới thiệu một nhiệt giai bước đầu bằng nhiệt độ 0K">0K gọi là độ không giỏi đối.

- những nhiệt độ trong nhiệt giai của Ken-vin đều có giá trị dương và mỗi độ phân chia trong sức nóng giai này cũng bởi mỗi độ chia trong nhiệt độ giai Xen-xi-út (Celsius). đúng đắn thì độ không tuyệt vời và hoàn hảo nhất thấp hơn -−273o">2730C một chút (vào khoảng chừng -−273,15o">273,150C). Nhiệt độ thấp nhất mà nhỏ người triển khai được trong phòng thí nghiệm bây giờ là 10−9">10-9K.

V. Bài tập vận dụng quá trình đẳng áp với phương trình khí lí tưởng

* Bài 1 trang 165 SGK đồ dùng Lý 10: Khí lí tưởng là gì?

° giải thuật bài 1 trang 165 SGK thiết bị Lý 10:

- Khí lí tưởng là hóa học khí mà các phân tử khí được coi là các hóa học điểm và những phân tử chỉ địa chỉ nhau khi va chạm.

* Bài 2 trang 165 SGK thiết bị Lý 10: Lập phương trình tâm trạng của khí lí tưởng.

° lời giải bài 2 trang 165 SGK vật Lý 10:

- Xét một lượng khí gửi từ tinh thần 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2) qua tâm lý trung gian 1" (p, V2, T1).

- quá trình đi từ bỏ 1 → 1": đẳng nhiệt p1V1 = p2V2 (1)

- quá trình đi tự 1" → 2: đẳng tích p"/T1 = p2/V2 (2)

- từ (2) suy ra P" ráng vào (1) ta có:

  hay  (hằng số)

⇒ Đây là phương trình tâm lý của khí lí tưởng.

* Bài 3 trang 165 SGK thiết bị Lý 10: Viết hệ thức của việc nở đẳng áp của hóa học khí.

° lời giải bài 3 trang 165 SGK đồ dùng Lý 10:

- Hệ thức của sự nở đẳng áp của hóa học khí:

 

*
 hay 
*
 (hằng số).

* Bài 4 trang 165 SGK đồ dùng Lý 10: Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với những phương trình tương ứng ghi bên phải.

1.Quá trình đẳng nhiệta) p1/T1 = p2/T2
2.Quá trình đẳng tíchb) V1/T1 = V2/T2
3.Quá trình đẳng ápc) p1V1 = p2V2
4. Quá trình bất kỳd)(p1V1)/T1 = (p2V2)/T2

° lời giải bài 4 trang 165 SGK vật Lý 10:

- Ta có: 1-c; 2-a; 3-b; 4-d.

- giữ ý: Công thức (d) áp dụng cho vượt trình biến hóa bất kì trạng thái chất khí lý tưởng nhưng điều kiện là cân nặng chất khí không thay đổi trong suốt quá trình xảy ra thay đổi trạng thái.

* Bài 5 trang 166 SGK thứ Lý 10: Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn nào sau đó là đường đẳng áp?

A. Đường thẳng tuy nhiên song cùng với trục hoành

B. Đường thẳng tuy nhiên song cùng với trục tung

C. Đường hypebol

D. Đường thẳng kéo dãn đi qua nơi bắt đầu tọa độ

° lời giải bài 5 trang 166 SGK đồ dùng Lý 10:

◊ chọn đáp án: D. Đường thẳng kéo dài đi qua nơi bắt đầu tọa độ

* Bài 6 trang 166 SGK vật Lý 10: Mối tương tác giữa áp suất thể tích, nhiệt độ của một lượng khí trong quy trình nào sau đây không được xác minh bằng phương trình tinh thần của khí lí tưởng?

A. Nung rét một lượng khí vào một bình che kín

B. Nung rét một lượng khí trong một bình không bịt kín

C. Nung rét một lượng khí trong một xilanh kín đáo có pit-tông có tác dụng khí rét lên, nở ra, đẩy pit-tông di chuyển

D. Sử dụng tay bóp lõm trái bóng bàn.

° lời giải bài 6 trang 166 SGK vật dụng Lý 10:

◊ lựa chọn đáp án: B. Nung lạnh một lượng khí trong một bình không đậy kín

- Vì lúc nung nóng nhưng bình không che kín, một lượng khí sẽ thoát ra ngoài, phương trình trạng thái sẽ không được nghiệm đúng.

* Bài 7 trang 166 SGK vật Lý 10: Trong phòng thí nghiệm, người ta pha trộn được 40 cm3 khí hidro ngơi nghỉ áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27o C. Tính thể tích của lượng khí trên sinh hoạt điều kiện chuẩn chỉnh (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0o C).

° giải mã bài 7 trang 166 SGK đồ dùng Lý 10:

- khi ở trạng thái 1: p1 = 750 mmHg; T1 = 27 + 273 = 300K; V1 = 40 cm3

- lúc ở trạng thái 2: po = 760 mmHg; To = 0 + 273 = 273K; Vo = ?

- Áp dụng phương trình tâm trạng của khí lí tưởng:

 

*
 
*
 
*

* Bài 8 trang 166 SGK thứ Lý 10: Tính cân nặng riêng của bầu không khí ở đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3 140 m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất khí quyển bớt 1 mmHg và ánh nắng mặt trời trên đỉnh núi là 2o C. Cân nặng riêng của bầu không khí ở đk tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg và ánh sáng 0o C) là 1,29 kg/m3.

° lời giải bài 8 trang 166 SGK đồ dùng Lý 10:

- Cứ lên rất cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg ⇒ Ở độ cao 3140 m áp suất khí quyển giảm 340 mmHg.

- Như vậy Áp suất của khí quyển ở đỉnh núi Phan - xi - păng là: 760 - 314 = 446 mmHg.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Innovative Là Gì, Topbinhduong

- tinh thần 1: p1 = 760 – 314 = 446 mmHg; T1 = 273 + 2 = 275K; V1 ; D1

- tinh thần 2: p0 = 760 mmHg; T0 = 273K; V0; D0 = 1,29 (kg/m3)

- Ta có phương trình trạng thái:

*
 
*
 
*

- khía cạnh khác, ta tất cả công thức tính thể tích theo khối lượng riêng:

 

*
 
*

 

*
 
*

- Kết luận: khối lượng riêng biệt của không khí ở đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3 140 m là 0,75kg/cm3.