Câu hỏi :

Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và vận tốc là cha đại lượng biến hóa thiên tuần trả theo thời hạn và có


*