Tổng hợp những kiến thức về chuyển động tròn – chuyển động tròn đều. Những khái niệm – phương pháp tính vận tốc dài, tốc độ góc, chu kì T, tần số f, tần số góc w, vận tốc hướng tâm… các dạng bài xích tập và biện pháp giải. Mời các bạn theo dõi!
Mục lục

1 Định nghĩa và công thức1.6 Tần số góc, chu kì, tần số1.7 vận tốc hướng tâm3 lấy một ví dụ giải bài xích tập hoạt động tròn đều

Định nghĩa với công thức

Chuyển rượu cồn tròn là gì?

Chuyển rượu cồn tròn là vận động có quỹ đạo là 1 trong những đường tròn.

Bạn đang xem: Trong chuyển động tròn đều tốc độ góc của vật

Chuyển rượu cồn tròn đầy đủ là gì?

Chuyển cồn tròn đông đảo là hoạt động tròn và tốc độ trung bình trên phần lớn cung tròn là bằng nhau.

Tốc độ vừa đủ trong vận động tròn

Tốc độ vừa phải của vận động tròn là đại lượng đo bằng thương số giữa độ nhiều năm cung tròn nhưng mà vật đi được và thời hạn đi không còn cung tròn đó.

vtb = Δs / Δt

Tốc độ nhiều năm và tốc độ góc

v = Δs / Δt

Trong vận động tròn đều vận tốc dài của vật bao gồm độ to không đổi.

Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

Véc tơ tốc độ trong vận động tròn – đều luôn có phương tiếp tuyến đường với đường tròn quỹ đạo. Trong hoạt động tròn – đều véc tơ gia tốc có phương luôn luôn luôn cụ đổi.

Tần số góc, chu kì, tần số

Tần số góc

Tốc độ góc: tốc độ góc của hoạt động tròn phần nhiều là đại lượng đo bởi góc mà nửa đường kính quay quét được vào một đơn vị thời gian.

w = Δα / Δt

tốc độ góc của hoạt động tròn đều là một trong đại lượng ko đổi.Đơn vị vận tốc góc là rad/s Chu kì T

Chu kì: Chu kì T của chuyển động tròn phần nhiều là thời hạn để đồ đi được một vòng.


Liên hệ giữa vận tốc góc với chu kì:

T = 2π / w

Đơn vị chu kì là giây (s) Tần số f

Tần số f của hoạt động tròn phần lớn là số vòng mà lại vật đi được trong 1 giây.

Liên hệ giữa chu kì và tần số:

f = 1 / T

Đơn vị tần số là vòng trên giây (vòng/s) hoặc héc (Hz) liên hệ giữa tốc độ dài và vận tốc góc

v = r.w

Trong đó:

r – là nửa đường kính đường tròn (m)v – vận tốc dài (m/s)w – Tần số góc (rad/s)

gia tốc hướng tâm

Hướng của véc tơ tốc độ trong chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng bao gồm hướng luôn luôn thay đổi, nên vận động này gồm gia tốc. Vận tốc trong hoạt động tròn – đều luôn luôn hướng vào chổ chính giữa của quỹ đạo nên người ta gọi là gia tốc hướng tâm.

Xem thêm: Khối Chóp Tam Giác Đều - Hình Chóp Tam Giác Đều Là Gì

Độ phệ của vận tốc hướng trọng tâm

aht = v² / r = w².r

Đơn vị tốc độ là m/s²

Dạng bài tập hoạt động tròn đều

Vận dụng những công thức trong chuyển động tròn – đều

Cách giải:


Công thức chu kì: T = 2π / wCông thức tần số: f = 1 / TCông thức vận tốc hướng tâm: aht = v² / r = w².rCông thức contact giữa tốc độ dài, tốc độ góc: v = r.w

Ví dụ giải bài tập chuyển động tròn đều

Bài 1

xe pháo đạp của 1 vận hễ viên chuyển động thẳng mọi với v = 36km/h. Biết bán kính của lốp bánh xe đạp điện là 32,5cm. Tính vận tốc góc và gia tốc hướng trung tâm tại một điểm trên lốp bánh xe.

Hướng dẫn giải:

Vận tốc xe đạp điện cũng là vận tốc dài của một điểm bên trên lốp xe: v = 10 m/sTốc độ góc: w = v / R = 30,7 rad/sGia tốc phía tâm: a = v² / R = 307,7 m/s²

Bài 2

Một đồ gia dụng điểm chuyển động trên con đường tròn nửa đường kính 15cm cùng với tần số không đổi 5 vòng/s. Tính chu kì, tần số góc, vận tốc dài.

Hướng dẫn giải:

Chu kì T = 1 / f = 1/5 = 0,2 sTần số góc w = 2π / T = 2π / 0,2 = 10π rad/sTốc độ lâu năm v = r.w = 0,15.10π = 1,5π m/s

Kiến thức tham khảo

Kiến thức liên quan: Chuyển rượu cồn thẳng đều Chuyển cồn thẳng biến hóa đều

kỹ năng và kiến thức liên quan: Vật rơi thoải mái từ chiều cao H

Bài viết tham khảo: Định phương pháp Kirchhoff 1 + 2

Bài viết tham khảo: Định hình thức Ohm

Chuyên mục tham khảo: Vật lý học

Nếu chúng ta có bất kể thắc mắc vui lòng phản hồi phía bên dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!