Đề Thi Trạng Nguyên tiếng Việt Lớp 4 Vòng 4 

Bài 1: phép thuật mèo con. (Tìm cặp tương ứng.)

*

- Thông minh

…………..

Bạn đang xem: Trạng nguyên tiếng việt lớp 4 vòng 4

- Tàu hỏa

…………

- Giang sơn

………….

- Quốc vương

………………….

- Phù Đổng Thiên Vương

Người vẽ tranh

Hạt đậu phộng

Phép màu

Hạt thóc

Thật thà

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào địa điểm trống hoặc CHỌN 1 trong 4 lời giải cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào là động từ?

- uống nước

- khu đất nước

- nước non

- sông nước

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào viết sai bao gồm tả?

- trưa hè

- bữa trưa

- bữa chưa

- trời chưa mưa

Câu hỏi 3:

Trong các động từ bỏ sau, hễ từ nào không chỉ là hoạt động?

- đùa vui

- bắt

- nổi lên

- viết

Câu hỏi 4:

Trong các thành phố miền trung bộ sau, tp nào là nạm đô của nước Việt Nam?

- Quảng Trị

- Huế

- Quảng Nam

- Đà Nẵng

Câu hỏi 5:

Trong bài bác tập gọi "Trung thu độc lập" anh đồng chí đã suy nghĩ tới ai lúc đứng gác trong tối Trung thu?

- những em

- ông nội

- bà nội

- bố mẹ

Câu hỏi 6:

Trong các thành phố sau, tp nào được hotline là tp hoa phượng đỏ?

- Quảng Bình

- Hạ Long

- Hòa Bình

- Hải Phòng

Câu hỏi 7:

Trong những từ sau, từ nào viết sai chủ yếu tả?

- buồng cau

- phòng ngủ

- phòng chuối

- phòng rầu

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ làm sao viết đúng tên riêng rẽ nước ngoài?

- Tô-Ki-Ô

- sơn Ki Ô

- Tô-ki-ô

- sơn ki ô

Câu hỏi 9:

Trong các thành phố sau, thành phố nào là hà nội của nước Việt Nam?

- Hà Nội

- Ninh Bình

- Hà Nam

- Hà Tây

Câu hỏi 10:

Trong những từ sau, từ như thế nào viết sai chính tả?

- bình thường gian

- trung gian

- trung thực

- trung thu

Bài 3: Em hãy đọc kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào nơi trống hoặc CHỌN 1 trong 4 giải đáp cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền vần còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ "Nếu chúng mình tất cả phép lạ": "Nếu bọn chúng mình gồm phép lạ. Bắt hạt như là nảy mầm nh..........".

Câu hỏi 2:

Điền chữ còn thiếu vào khu vực trống trong câu: muôn màu, ...........uôn vẻ

Câu hỏi 3:

Điền chữ vào câu thơ trong bài "Lượm" trong phòng thơ Tố Hữu: "Chú bé bỏng loắt choắt. Loại ............ắc xinh xinh". 

Câu hỏi 4:

Điền từ không đủ vào địa điểm trống trong câu: loài chuột chạy bao gồm bầy, chim ......... Có bạn. 

Câu hỏi 5:

Điền vần còn thiếu vào vị trí trống vào câu: trong rừng, chim chóc, m........... Thú sống vui vẻ.

Câu hỏi 6:

Điền chữ không đủ vào câu thơ trong bài bác thơ "Nếu bọn chúng mình có phép lạ": "Nếu chúng mình có phép lạ. Tỉnh dậy thành fan ......ớn ngay".

Câu hỏi 7:

Điền chữ còn thiếu vào nơi trống trong câu: ..........ớp đông nhay nháy, con kê gáy thì mưa.

Câu hỏi 8:

Điền chữ không đủ vào địa điểm trống trong câu: Nước .......ảy đá mòn.

Câu hỏi 9:

Điền từ không đủ vào câu thơ trong bài thơ "Nếu chúng mình bao gồm phép lạ": "Nếu bọn chúng mình bao gồm phép lạ. Hái triệu do ......... Xuống cùng".

Câu hỏi 10:

Điền chữ còn thiếu vào câu thơ trong bài bác "Lượm" trong phòng thơ Tố Hữu: "Cái chân thoăn thoắt. Cái đầu .........ênh nghênh".

Đáp án đề Thi Trạng Nguyên tiếng Việt Lớp 4 Vòng 4 

Bài 1: phép thuật mèo con. (Tìm cặp tương ứng.)

Thông minh

thông thái

Tàu hỏa

xe lửa

Giang sơn

đất nước

Quốc vương

nhà vua

Phù Đổng Thiên Vương

Thánh Gióng

Người vẽ tranh

họa sỹ

Hạt đậu phộng

hạt lạc

Phép màu

phép lạ

Hạt thóc

hạt lúa

Thật thà

trung thực

Bài 2: Em hãy xem thêm kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào địa điểm trống hoặc CHỌN 1 trong những 4 lời giải cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ như thế nào là cồn từ?

uống nước 

Câu hỏi 2:

Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả?

bữa chưa

Câu hỏi 3:

Trong những động từ bỏ sau, cồn từ nào không chỉ có hoạt động?

nổi lên

Câu hỏi 4:

Trong những thành phố khu vực miền trung sau, tp nào là gắng đô của nước Việt Nam?

Huế

Câu hỏi 5:

Trong bài bác tập phát âm "Trung thu độc lập" anh chiến sỹ đã nghĩ tới ai khi đứng gác trong tối Trung thu?

các em

Câu hỏi 6:

Trong các thành phố sau, thành phố nào được call là tp hoa phượng đỏ?

Hải Phòng

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ làm sao viết sai bao gồm tả?

buồng rầu

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ như thế nào viết đúng tên riêng nước ngoài?

Tô-ki-ô

Câu hỏi 9:

Trong những thành phố sau, tp nào là hà nội của nước Việt Nam?

Hà Nội

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ như thế nào viết sai chính tả?

chung gian

Bài 3: Em hãy xem thêm kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào nơi trống hoặc CHỌN một trong những 4 giải đáp cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền vần còn thiếu vào câu thơ trong bài xích thơ "Nếu chúng mình có phép lạ": "Nếu chúng mình gồm phép lạ. Bắt hạt như là nảy mầm nh..........".

anh

Câu hỏi 2:

Điền chữ không đủ vào địa điểm trống vào câu: muôn màu, ...........uôn vẻ

m

Câu hỏi 3:

Điền chữ vào câu thơ trong bài "Lượm" ở trong phòng thơ Tố Hữu: "Chú bé loắt choắt. Mẫu ............ắc xinh xinh".

x

Câu hỏi 4:

Điền từ còn thiếu vào địa điểm trống vào câu: con chuột chạy gồm bầy, chim ......... Gồm bạn.

bay

Câu hỏi 5:

Điền vần không đủ vào nơi trống trong câu: vào rừng, chim chóc, m........... Thú sinh sống vui vẻ.

uông

Câu hỏi 6:

Điền chữ còn thiếu vào câu thơ trong bài bác thơ "Nếu chúng mình có phép lạ": "Nếu bọn chúng mình có phép lạ. Tỉnh dậy thành tín đồ ......ớn ngay".

l

Câu hỏi 7:

Điền chữ còn thiếu vào địa điểm trống vào câu: ..........ớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

ch

Câu hỏi 8:

Điền chữ không đủ vào vị trí trống vào câu: Nước .......ảy đá mòn.

ch

Câu hỏi 9:

Điền từ còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ "Nếu chúng mình có phép lạ": "Nếu chúng mình bao gồm phép lạ. Hái triệu bởi ......... Xuống cùng".

Xem thêm: What Is A Loggia ? Loggia Definition And Meaning

sao

Câu hỏi 10:

Điền chữ không đủ vào câu thơ trong bài "Lượm" trong phòng thơ Tố Hữu: "Cái chân thoăn thoắt. Chiếc đầu .........ênh nghênh".