Bài tập trắc nghiệm đồ gia dụng lý 11 bài 1 về Điện tích và định luật Cu-lông - thứ lý 11 online không hề thiếu đáp án và giải mã giúp các em tự luyện tập và củng cố kỹ năng bài học.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1


Câu 1:

Hai trái cầu nhỏ tuổi mang hai năng lượng điện tích tất cả độ lớn bằng nhau, đặt bí quyết nhau 10cm vào chân ko thì tác dụng lên nhau một lực là9.10-3N. Xác định điện tích của nhị quả ước đó.


A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2:

Hai năng lượng điện điểm gồm độ lớn bằng nhau được để trong không khí biện pháp nhau 12 cm. Lực shop giữa hai năng lượng điện đó bởi 10 N. Đặt hai điện tích đó vào dầu và gửi chúng giải pháp nhau 8 cm thì lực can dự giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tính độ lớn những điện tích và hằng số điện môi của dầu.


Câu 3:

Chọn câu đúng.

Khi tăng đồng thời độ mập của hai điện tích điểm vàkhoảng phương pháp giữa bọn chúng lên gấp hai thì lực tươngtác giữa chúng.


A.tỉ lệ cùng với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.B.tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.C.tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.D.tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

Câu 6:

Có tứ vật A, B, C, D kích cỡ nhỏ, lan truyền điện. Biết rằng vật A hút vật B tuy nhiên lại đẩy C. Vật dụng C hút đồ dùng D. Xác minh nào sau đó là không đúng?


A.Điện tích của trang bị A với D trái dấu.B.Điện tích của đồ dùng A cùng D cùng dấu.C.Điện tích của vật B cùng D thuộc dấu.D.Điện tích của đồ gia dụng A với C cùng dấu.

Câu 7:

Hai điện tích điểm q.1 = +3 (μC) và q.2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ε = 2) giải pháp nhau một khoảng tầm r = 3 (cm). Lực liên hệ giữa hai điện tích đó là:


A.lực hút cùng với độ béo F = 45 (N).B.lực đẩy cùng với độ khủng F = 45 (N).C.lực hút với độ mập F = 90 (N).D.lực đẩy với độ bự F = 90 (N).
A.Khi truyền nhiễm điện bởi vì tiếp xúc, electron luôn dịch rời từ vật dụng nhiễm năng lượng điện sang đồ vật không lan truyền điện.B.Khi lây lan điện vị tiếp xúc, electron luôn di chuyển từ thứ không nhiễm năng lượng điện sang đồ vật nhiễm điện.C.Khi lây nhiễm điện bởi vì hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của đồ dùng bị lây nhiễm điện.D.Sau khi nhiễm điện bởi hưởng ứng, sự phân bổ điện tích trên đồ vật bị nhiễm điện vẫn không cố gắng đổi.

Xem thêm: Bài 15 : Ôn Tập Về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 15, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 15: Ôn Tập Về Giải Toán


Câu 9:

Tổng điện tích dương cùng tổng năng lượng điện âm vào một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là:


A.4,3.103(C) và - 4,3.103(C).B.8,6.103(C) và - 8,6.103(C).C.4,3 (C) cùng - 4,3 (C).D.8,6 (C) và - 8,6 (C).

Câu 10:

Hai quả cầu nhỏ tuổi có điện tích 10-7 (C) với 4.10-7 (C), địa chỉ với nhau một lực 0,1 (N) vào chân không. Khoảng cách giữa chúng là: