Hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, thuộc tần số, có các phương trình xê dịch là : x1= 3cos(ωt ‒ 0,25π) centimet và x2= 4cos(ωt + 0,25π) cm. Biên độ dao động tổng thích hợp của hai xê dịch trên là
Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý 12 chương 1

A.5 centimet B.12 cm C.7 cm D.1 cm

Câu 2:Mã câu hỏi:40446

Một chất điểm xê dịch với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi hóa học điểm có vận tốc v = 30 cm/s cùng đang đi về vị trí cân bằng thì nó tại đoạn có li độ


A.Trong quá trình dao đụng của đồ dùng gia tốc luôn cùng pha với li độB.Trong quá trình dao cồn của trang bị gia tốc luôn ngược pha với vận tốcC.Trong quy trình dao rượu cồn của vật dụng gia tốc luôn luôn cùng trộn với vận tốcD.Trong quá trình dao động của thiết bị gia tốc luôn luôn ngược trộn với li độ

Câu 4:Mã câu hỏi:40448

Khi gửi một con lắc đơn lên rất cao theo phương trực tiếp đứng (coi chiều dài của bé lắc ko đổi) thì tần số giao động điều hòa cùng với biên độ nhỏ dại của bé lắc sẽ


A.tăng vì tốc độ trọng ngôi trường tăng theo chiều caoB.giảm vì vận tốc trọng trường bớt theo chiều caoC.giảm vì vận tốc trọng ngôi trường tăng theo chiều caoD.tăng vì tốc độ trọng trường bớt theo độ cao

Câu 5:Mã câu hỏi:40449

Gia tốc của chất điểm giao động điều hòa bằng không khi


A.li độ cực đạiB.li độ cực tiểuC.vận tốc cực to hoặc rất tiểuD.vận tốc bằng 0

Câu 6:Mã câu hỏi:40450

Hộp bí mật chứa một tụ điện hoặc một cuộn dây thuần cảm. Bạn ta mắc tiếp liền hộp kínvới điện trở thuần R = 100(Omega). Lúc để vào đoạn mạch năng lượng điện áp (u =100sqrt2 cos100pi t)(V) thì điện áp sớm pha (pi)/3so với loại điện trong mạch. Hộp bí mật chứa gì? giá chỉ trị bằng bao nhiêu? Cường độ chiếc điện bằng bao nhiêu?


A.Chứa tụ điện. ZC= 10(Omega); I = 1(A).B.Chứa tụ điện. ZC= 10(Omega); I = ,5(A)C.Chứa cuộn dây. ZL=100(sqrt3)(Omega); I = 0,5(A)D.Chứa cuộn dây. ZL= 100(sqrt3)(Omega); I = 1(A).

Câu 7:Mã câu hỏi:40451

Một vật xê dịch điều hòa có phương trình vận tốc (v=50 pi cos(frac503pi t-fracpi3)cm/s). Thời gian từ dịp vật bắt đầu dao động cho đến khi vật có vận tốc cm/s lần thứ 20 là


A.0,575 sB.2,285 sC.1,115 sD.0,485 s

Câu 8:Mã câu hỏi:40452

Hai vật xê dịch điều hòa thuộc phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là (x_1 = A_1cos(omega t +varphi 1))và (x_2 = A_2cos(omega t + varphi_2)). điện thoại tư vấn x(+)= x1+ x2và x(−)= x1– x2. Hiểu được biên độ giao động của x(+)gấp 3 lần biên độ xấp xỉ của x(−). Độ lệch pha cực đại giữa x1và x2gần nhất với giá trị nào sau đây?


A.500B.400C.300D.600

Câu 9:Mã câu hỏi:40453

Trong mối liên hệ giữa dao động điều hòa và vận động tròn đều, cặp đại lượng nào bên dưới đâykhôngtương ứng với nhau?


A.Biên độ và chào bán kínhB.Tốc độ cực lớn và vận tốc dài.C.Chu kì xấp xỉ và thời hạn quay 1 vòng.D.Pha xê dịch và góc quay.

Câu 10:Mã câu hỏi:40454

Một vật xấp xỉ điều hòa bên trên trục Ox quanh vị trí cân đối O. Gọi (A, m omega )và (varphi ) thứu tự là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức li độ của đồ dùng theo thời gian t là


A.( m x = Acos(omega mt + varphi m))B.( m x = omega mcos(tvarphi + A m))C.( m x = tcos(varphi mA + omega m))D.( m x = varphi mcos(Aomega m + t m))

Câu 11:Mã câu hỏi:40455

Chọn phát biểu đúng:


A.Dao hộp động cơ tắt dầncó biên độ tăng đột biến theo thời gian.B.Dao bộ động cơ tắt dầncó biên độ sút dần theo thời gian.C.Dao động cơ tắt dầnluôn ăn hại D.Dao hộp động cơ tắt dầnluôn có ích

Câu 12:Mã câu hỏi:40456

Một nhỏ lắc lò xo tất cả lò xo gồm độ cứng k, vật bé dại khối lượng 100g, xấp xỉ điều hòa cùng với tần số góc 20 rad/s. Cực hiếm của k là


A.80 N/m. B.20 N/m.C.40 N/m.D.10 N/m.

Câu 13:Mã câu hỏi:40457

Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào nhì điểm ở cùng độ cao, cách nhau 3cm

*

Kích thích mang lại hai nhỏ lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt (x_1 = 3cosomega t)và(x_2 = 6cosleft( omega t + pi /3 ight) m left( cm ight).)Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn duy nhất giữa nhị vật nhỏ dại của những con lắc bằng


A.9 cmB.6 cmC.5,2 cmD.8,5 cm

Câu 14:Mã câu hỏi:40458

Một con lắc lò xo gồm m=100gvà k=12,5 N/mThời điểm ban đầu (t=0)lò xo không vươn lên là dạng, thả nhẹ nhằm hệ vật và lò xo rơi trường đoản cú do sao để cho trục lò xo luôn luôn có phương thẳng đứng với vật nặng nề ở phía dưới lò xo. Đến thời khắc (t_1 = 0,11 m s,)điểm tại chính giữa của lò xo được giữ nuốm định, kế tiếp vật xấp xỉ điều hòa. đem (g = 10 m m/s^2.)Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch cùng với chiều dài tự nhiên của nó.Tốc độ của đồ tại thời gian (t_2 = 0,21 m s)là


A.( m40pi m cm/s m.)B.( m20sqrt 3 m cm/s m.)C.( m20pi m cm/s m.)D.( m20pi sqrt 3 m cm/s m.)

Câu 15:Mã câu hỏi:40459

Một vật dao động điều hòa theo một trục cụ định. Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?


A.Quỹ đạo vận động của vật là 1 đường hình sin.B.Lực kéo về tính năng vào vật không đổi.C.Li độ của thứ tỉ lệ với thời hạn dao động.D.Quỹ đạo chuyển động của vật là 1 đoạn thẳng.

Câu 16:Mã câu hỏi:40460

Một vật dao động điểu hòa lúc đang chuyển động từ vị trí thăng bằng đến địa chỉ biên âm thì


A.vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.B.độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.C.vận tốc và gia tốc cùng có mức giá trị âm.D.độ lớn tốc độ và vận tốc cùng tăng.

Câu 17:Mã câu hỏi:40461

Khi một vật xấp xỉ điều hòa thì


A.lực kéo về chức năng lên vật tất cả độ lớn cực đại khi vật ở chỗ cân bằng.B.gia tốc của vật có độ lớn cực to khi vật ở phần cân bằng.C.lực kéo về công dụng lên vật tất cả độ phệ tỉ lệ với bình phương biên độ.D.vận tốc của vật gồm độ lớn cực to khi vật tại đoạn cân bằng.

Câu 18:Mã câu hỏi:40462

Một bé lắc lò xo có lò xo bao gồm độ cứng k = 100 N/m, thiết bị nặng có cân nặng m = 100 g, rước π2= 10. Số giao động con lắc tiến hành được trong 1 s là


A.0,2. B.5C.10. D.20.

Câu 19:Mã câu hỏi:40463

Một bé lắc lò xo bao gồm lò xo bao gồm độ cứng k = 40 N/m, quả cầu nhỏ dại có trọng lượng m đang xấp xỉ tự vì với chu kì T = 0,1π s. Cân nặng của trái cầu


A.m = 400 g. B.m = 200 g. C.m = 300 g. D.m = 100 g.

Câu 20:Mã câu hỏi:40464

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Khi vật ở vị trí có li độ(x = fracAsqrt 2 2)thì động năng của vật bằng


A.(fracmomega ^2A^24)B.(fracmomega ^2A^22)C.(frac2momega ^2A^23)D.(frac3momega ^2A^24)

Câu 21:Mã câu hỏi:40465

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa theo phương trình(x = 4sqrt 3 cos 8pi t)cm trong số ấy t tính theo giây. Thời gian ngắn nhất đồ gia dụng đi tự điểm M có li độ xM=-6 cm đến điểm N gồm li độ xN=6 cm là


A.1/16 sB.1/8 sC.1/12 sD.1/24 s

Câu 22:Mã câu hỏi:40466

Một bé lắc lò xo treo trực tiếp đứng vào điểm ráng định. Biết độ cứng của lốc xoáy và trọng lượng của quả ước lần lượt là k = 80 N/m, m= 200g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới làm sao cho lò xo dãn 7,5 centimet rồi thả dịu cho bé lắc xấp xỉ điều hòa. Lấy mốc vắt năng ở chỗ cân bằng của trái cầu, tốc độ trọng trường g = 10 m/s2. Khi lực bầy hồi có độ lớn nhỏ tuổi nhất, rứa năng đàn hồi của lò xo có độ lớn là


A.0,10 J. B.0,075 J. C.0,025 J. D.0

Câu 23:Mã câu hỏi:40467

Cho(x_1 = A_1cos left( omega t + fracpi 3 ight),cm)và (x_2 = A_2cos left( omega t - fracpi 4 ight),cm)là hai phương trình của hai xấp xỉ điều hòa cùng phương. Biết phương trình xấp xỉ tổng hợp là(x = 5cos left( omega t + varphi ight),cm). Để tổng biên độ của những dao động thành phần (A1+ A2) cực lớn thì φ có mức giá trị là


A.(fracpi 6)B.(fracpi 24)C.(frac5pi 12)D.(fracpi 12)

Câu 24:Mã câu hỏi:40494

Một vật giao động điều hoà với phương trình(x = 8cos left( 2pi t + fracpi 6 ight),cm)(t đo bởi giây). Quãng con đường ngắn nhất cơ mà vật đi được trong tầm thời gian(Delta t = frac43s)là


A.8 cm. B.(20sqrt 3 ,cm)C.40 cm. D.(4sqrt 3 ,cm)

Câu 25:Mã câu hỏi:40495

Một đồ có trọng lượng 0,4 kilogam được treo vào lò xo tất cả độ cứng 80 N/m. Vật dụng được kéo theo phương thẳng đứng thế nào cho lò xo dãn 15 cm rồi thả đến dao động, mang lại g = π2= 10 m/s2. Vận tốc của đồ dùng khi qua vị trí thăng bằng có giá chỉ trị sớm nhất là


A.0,8 m/s. B.0,1 m/s. C.1,4 m/s. D.1 m/s.

Câu 26:Mã câu hỏi:40499

Một thiết bị có khối lượng m1= 1,25 kg mắc vào lốc xoáy nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu cơ của lò xo đính chặt vào tường. Vật cùng lò xo đặt trên mặt phẳng ở ngang gồm ma cạnh bên không đáng kể. Đặt vật máy hai có trọng lượng m2= 3,75 kg gần kề với vật trước tiên rồi đẩy chậm rì rì cả nhì vật thế nào cho lò xo nén lại 8 cm. Lúc thả nhẹ bọn chúng ra, lốc xoáy đẩy hai vật hoạt động về một phía. Mang π2= 10, lúc lò xo dãn cực lớn lần trước tiên thì nhì vật cách xa nhau một quãng là


A.2,28 cm. B.4,56 cm.C.16 cm. D.8,56 cm.

Câu 27:Mã câu hỏi:40500

Một nhỏ lắc đối kháng gồm một dây treo lâu năm 0,5 m, vật bé dại có cân nặng 40 g mang điện tích(q = - 8.10^ - 5C)dao cồn trong năng lượng điện trường đều phải có phương trực tiếp đứng có chiều hướng lên và bao gồm cường độ E = 40 V/cm , tại chỗ có gia tốc trọng trường g = 9,79 m/s2.Chu kì xấp xỉ của bé lắc là


A.1,05 s. B.2,01 s. C.1,50 s. D.1,60 s.

Câu 28:Mã câu hỏi:40501

Dao đụng của con lắc đồng hồ (đồng hồ quả lắc) là


A.sự cùng hưởng dao động.B.dao hễ cưỡng bức.C.dao đụng tắt dần. D.dao động duy trì.

Câu 29:Mã câu hỏi:40502

Một vật xê dịch điều hòa với tốc độ thuở đầu là 1 m/s và vận tốc là( - 10sqrt 3 ,m/s^2) . Khi đi qua vị trí cân đối thì đồ có vận tốc là 2 m/s. Phương trình dao động của thứ là


A.(x = 10cos left( 20t - fracpi 3 ight),cm)B.(x = 20cos left( 20t - fracpi 3 ight),cm)C.(x = 20cos left( 10t - fracpi 6 ight),cm)D.(x = 10cos left( 10t - fracpi 6 ight),cm)

Câu 30:Mã câu hỏi:40503

Một hóa học điểm xê dịch trên trục 0x gồm phương trình xấp xỉ là: x = 4cos(10t + φ)cm. Tại thời gian t = 0 thì hóa học điểm bao gồm li độ –2 cm và theo chiều dương của trục toạ độ, φ có giá trị là


A.(frac - 2pi 3ra md)B.(frac5pi 6ra md)C.(frac7pi 6ra md)D.( - fracpi 6rad)

Câu 31:Mã câu hỏi:40504

Phát biểu nào dưới đâykhông đúng? bé lắc lò xo xấp xỉ điều hòa gồm chu kì


A.phụ ở trong vào cân nặng của đồ gia dụng nặng đã nhập vào đầu lò xo.B.phụ nằm trong vào khối lượng của đồ dùng nặng đã tích hợp đầu lò xo.C.phụ nằm trong vào hệ số lũ hồi của lò xo.D.phụ trực thuộc vào gia tốc trọng trường tại địa điểm treo lò xo.

Câu 32:Mã câu hỏi:40505

Cho hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương, thuộc tần số có phương trình theo thứ tự là (x_1 = 3cos left( 2pi t + varphi _1 ight))cm cùng (x_2 = 4cos left( 2pi t + varphi _2 ight)), biên độ dao động tổng hợp tất yêu nhận giá chỉ trị


A.5 cm B.12 cm C.1 centimet D.7 centimet

Câu 33:Mã câu hỏi:40506

Một nhỏ lắc lốc xoáy gồm lò xo bao gồm độ cứng k = 100 N/m và đồ nặng có khối lượng m = 250 g xấp xỉ điều hòa bên trên một đoạn thẳng dài 12 cm. Tại thời điểm ban đầu t = 0, thứ qua vị trí cân nặng bằng. Quãng mặt đường vật đi được trong π/10 s đầu tiên là


A.24 centimet B.9 centimet C.6 cm D.12 cm

Câu 34:Mã câu hỏi:40507

Trong giao động cơ điều hòa , những đại lượng không đổi khác theo thời hạn là


A.biên độ, tần số, năng lượng toàn phần B.biên độ, tần số, gia tốcC.gia tốc, chu kì, lực D.vận tốc, lực, tích điện toàn phần

Câu 35:Mã câu hỏi:40508

Cơ năng của nhỏ lắc lò xo và nhỏ lắc đơn không có cùng tính chất nào dưới đây ?


A.Tỉ lệ thuận với khối lượng của vật nặng B.Phụ thuộc vào kích thích ban đầuC.Được bảo toàn vào điều kiện lý tưởng D.Tỉ lệ với bình phương biên độ

Câu 36:Mã câu hỏi:40509

Một vật giao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Vận tốc trung bình lớn số 1 của vật tiến hành được vào khoảng thời gian T/3 là


A.(frac3sqrt 3 AT)B.(frac3AT)C.(frac4sqrt 2 AT)D.(frac9 mA2T)

Câu 37:Mã câu hỏi:40510

Cho một chất điểm đang xấp xỉ điều hòa. Đồ thị phụ thuộc vào của li độ (x) vào thời hạn (t) được trình bày như hình vẽ. Biểu thức của vận tốc tức thời của hóa học điểm có dạng

*


A.v = 4πcos(2πt/3 + 5π/6) cm/s B.v = 4πcos(2πt/3 + π/6) cm/sC.v = 4π2cos(2πt/3 + 5π/6) cm/s D.v = 4πcos(πt/3 + π/6) cm/s

Câu 38:Mã câu hỏi:40511

Một con lắc lò xo tất cả vật nhỏ tuổi có khối lượng 150 g cùng lò xo gồm độ cứng 30 N/m. Vật nhỏ được để lên giá đỡ cố định và thắt chặt nằm ngang dọc từ trục lò xo. Hệ số ma cạnh bên trượt giữa giá bán đỡ và vật nhỏ tuổi là 0,5. Lấy tốc độ trọng trường g = 10 m/s2. Đưa đồ gia dụng tới vị trí lò xo bị nén 9 centimet rồi buông nhẹ. Sau một thời gian dao động, vật dừng lại lần cuối cùng tại vị trí


A.lò xo nén 2,5 cmB.lò xo giãn 4 cmC.lò xo giãn 1 cm D.lò xo giãn 1,5 centimet

Câu 39:Mã câu hỏi:40512

Nếu m là cân nặng của vật, k là độ cứng của lốc xoáy thì(left( 2pi sqrt fracmk ight))có đơn vị chức năng là:


A.s (giây). B.N (niutơn) .C.rad/s. D.Hz (hec).

Câu 40:Mã câu hỏi:40513

Một hệ dao động có tần số riêng rẽ fothực hiện xấp xỉ cưỡng bức dưới chức năng của một ngoại lực trở thành thiên điều hoà với tần số f trong môi trường có lực cản. Khi ổn định, hệ sẽ giao động với tần số


A.f + fo. B.f.C.f0. D.0,5(f + f0).
bắt đầu làm bài
MGID

Đề thi nổi bật tuần


ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

13">

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải Tích 12 Chương 1


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Soạn bài bác Chiếc thuyền quanh đó xa


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 1 lớp 12 home Life

Tiếng Anh 12 mới Unit 1


Vật lý 12

Lý thuyết trang bị Lý 12

Giải bài tập SGK đồ vật Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm trang bị Lý 12

Vật lý 12 Chương 1


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá học 12 Chương 1


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh học tập 12 Chương 1


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 1 lịch sử dân tộc Thế Giới


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12: Địa Lý Việt Nam


GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 học tập kì 1


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 1


Tin học tập 12

Lý thuyết Tin học 12

Giải bài xích tập SGK Tin học tập 12

Trắc nghiệm Tin học tập 12

Tin học 12 Chương 1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12


Xem các nhất tuần

Trắc nghiệm Online đề thpt QG năm 2022 gồm đáp án- cỗ GD&ĐT

Đáp án đề thi thpt QG năm 2022

Đề thi thử THPT giang sơn 2022

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2022

Đáp án đề thi thpt môn GDCD

Đáp án đề thi thpt QG giờ Anh

Đáp án đề thi thpt QG môn vật dụng lý

Đáp án đề thi trung học phổ thông QG môn Sử

Đáp án đề thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Đáp án đề thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Đáp án đề thi thpt QG môn Địa

Đáp án đề thi trung học phổ thông QG môn Toán

Đáp án đề thi thpt QG môn Văn

Chiếc thuyền không tính xa

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Sóng- Xuân Quỳnh

Người lái đò sông Đà

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Tổng vừa lòng văn mẫu mã về truyện ngắn cái thuyền ngoại trừ xa


*

Kết nối với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: tự 08h30 - 21h00

x-lair.com.vn

Thỏa thuận sử dụng
Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Cầu, Cách Để Tính Thể Tích Hình Cầu

Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục Học 247