Cách ghi nhớ Công thức thay đổi tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi lưu giữ Công thức biến hóa tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu đôi cô đôi chàngcòn tính tung tử + đôi tan (hay là: chảy tổng lập tổng 2 tan)1 trừ chảy tích mẫu mã mang yêu quý rầunếu gặp gỡ hiệu ta chớ lo âu,đổi trừ thành cùng ghi sâu trong lòng

Một bí quyết nhớ khác của câu Tang bản thân + với tang ta, bởi sin 2 đứa bên trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cùng lại tình ta, hiện ra hai đứa con mình con ta

*

Cách giải bài tập Công thức đổi khác tích thành tổng

A. Cách thức giải

Để làm bài bác tập dạng này, ta phải nắm vững công thức biến đổi tích thành tổng và áp dụng để vươn lên là đổi.

Công thức thay đổi tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*