Ở nội dung những bài học trước, các em đã biết con lắc lốc xoáy là giao động điều hòa, nhỏ lắc đối chọi khi dao động nhỏ dại (sinα ≈ α (rad)) cũng là giao động điều hòa, biết được phương trình xê dịch điều hòa của những con lắc.

Bạn đang xem: Tổng hợp hai dao đông điều hòa cùng phương cùng tần số


Vậy biện pháp tổng hợp Dao cồn Điều hòa thuộc phương, cùng tần số như thế nào? khi đó, tìm biên độ và pha thuở đầu của giao động tổng hòa hợp ra sao? Biên độ của xấp xỉ tổng đúng theo đạt quý giá lớn nhất khi nào? nhỏ nhất khi nào? 2 dao động là thuộc pha, ngược pha tốt vuông trộn thì biên độ dao động tổng hợp có công thức tính cố kỉnh nào? tất cả thắc mắc đó sẽ được giải đáp ở bài viết này.


I. Giao động điều hòa - kỹ năng cần nhớ

- Khi vật dụng tham gia mặt khác nhiều dao động cùng tần số thì xấp xỉ của trang bị là xấp xỉ tổng hợp. Giả sử một thiết bị tham gia bên cạnh đó hai dao động:

x1 = A1cos(ωt + φ1)

x2 = A2cos(ωt + φ2)

- Ta thứu tự vẽ hai vectơ quay đặc trưng cho hai dao động:

*


- lúc đó, xấp xỉ tổng hợp tất cả dạng: x = Acos(ωt + φ)

- Nếu thuộc biên độ thì cùng lượng giác: x = x1 + x2

- trường hợp biên độ không giống nhau thì phải sử dụng trình diễn vectơ quay để tổng hợp các dao rượu cồn cùng phương, thuộc tần số.

Phương pháp vectơ quay:

 - cách làm tính biên độ:

 

*

 - bí quyết tính pha ban đầu: 

 

*

- giả dụ 2 vectơ cùng pha:

*

Biên độ của dao động tổng đúng theo đạt quý hiếm lớn nhất khi 2 vectơ cùng pha

- nếu như 2 vectơ ngược pha:

 

*

- khi A1 cùng A2 xác định φ1, φ2 không biết, ta luôn có:

*

II. Bài xích tập tổng đúng theo 2 xê dịch điều hòa cùng phương cùng tần số

* bài bác tập 1: Một vật thực hiện đồng thời hai xấp xỉ điều hòa:

*
 và
*
. Hãy xác định dao rượu cồn tổng hòa hợp của hai xấp xỉ trên.

* Lời giải:

- Đề cho: A1 = 4(cm); ω1 = 3π; φ1 = 0; A2 = 4(cm); ω2 = 3π; φ2 = π/3;

- vị 2 dao động cùng tân số nên xấp xỉ tổng hợp gồm dạng: x = Acos(ωt + φ).

- Tính biên độ A của giao động tổng hợp:

 

*
*

- Tính pha ban đầu φ của dao động tổng hợp:

 

*
*

→ Vậy xấp xỉ tổng đúng theo của hai dao động trên là:

 

*

* bài bác tập 2: Cho hai xê dịch điều hoà cùng phương bao gồm phương trình xấp xỉ lần lượt là x1 = 5√3sin(3πt + π/2)(cm) cùng x2 = 5√3sin(3πt - π/2)(cm). Biên độ xấp xỉ tổng hợp của hai giao động trên bằng bao nhiêu?

* Lời giải:

- Ta thấy 2 dao động trên ngược trộn nhau, Δφ = φ2 - φ1 = -π nên biên độ giao động tổng hợp đã là: A = |A2 - A1| = 0.

* bài xích tập 3: Cho hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ: A1 = √3/2 cm, A2 = √3 centimet và những pha ban sơ tương ứng φ1 = π/2 cùng π2 = 5π/6. Tìm phương trình xấp xỉ tổng phù hợp của hai giao động trên.

* Lời giải:

- Áp dụng cách làm tính biên độ của dao động tổng hợp:

 

*
 

 

*

 

*

- Pha thuở đầu của dao động tổng hợp:

 

*

 

*

- Vậy phương trình xấp xỉ tổng đúng theo là: 

*

* bài tập 4: Chuyển động của một đồ là tổng hợp của hai xê dịch điều hòa cùng phương. Nhị dao động này còn có phương trình theo thứ tự là x1 = 8cos(10πt + π/4)(cm) cùng x2 = 5cos(10πt - 3π/4)(cm). Độ lớn gia tốc của vật ở đoạn cân bởi là bao nhiêu?

* Lời giải:

- Ta có: Δφ = φ2 - φ1 = (-3π/4) - π/4 = -π

 ⇒ hai giao động trên ngược pha

- Biên độ dao động tổng hợp: A = |A1 - A2| = |8 - 5| = 3(cm).

⇒ Vận tốc của sinh hoạt VTCB là: vVTCB = vmax = ωA = 10.3 = 30 (cm/s).

* bài bác tập 5: Dao hễ tổng phù hợp của hai xê dịch điều hòa cùng phương bao gồm biểu thức x = 5√3cos(10πt + π/2) (cm). Dao động đầu tiên có biểu thức là x1 = 5cos(10πt + π/3)(cm). Tìm kiếm biểu thức của giao động thứ hai.

Xem thêm: Bài Tập Giải Phương Trình Bậc 2, 15 Bài Tập Về Giải Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

* Lời giải:

- Về bản chất tổng vừa lòng 2 dao động điều hòa, ta có: 

*

 

*

*

 

*

 - Ta lại có: 

 

*

→ Vậy phương trình dao động của thứ 2 là:

*


Như vậy, nhằm tổng hòa hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, thuộc tần số những em phải ghi nhớ những công thức tính biên độ, tính pha ban sơ của xấp xỉ tổng hợp, quan trọng lưu ý: Biên độ dao động tổng hợp lớn nhất khi nào? nhỏ tuổi nhất khi nào?

Hy vọng với nội dung bài viết về Tổng thích hợp 2 xấp xỉ Điều hòa cùng phương thuộc tần số của Hay học tập Hỏi ở trên góp ích cho những em. Rất nhiều góp ý cùng thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.