Nội dung thiết bị lý 11 có 7 chương cùng với 5 chương nằm trong phần Điện học, năng lượng điện từ học và 2 chương sót lại thuộc phần quang hình học. Những công thức ở công tác vật lý 11 vì vậy cũng kha khá nhiều, đòi hỏi sự tập trung ghi nhớ của những em.

Bạn đang xem: Tổng hợp công thức vật lý 11 học kì 1


Nhằm giúp các em tiện lợi hơn trong việc ghi nhớ những công thức đồ vật lý 11, bài viết này sẽ tổng hợp các công thức thứ lý 11 không hề thiếu và chi tiết để các em tham khảo.

I. Cách làm Vật lý 11: Lực năng lượng điện – Điện trường

Bạn vẫn xem: cách làm Vật lý 11 tổng hợp rất đầy đủ và cụ thể – lý thuyết Vật lý 11


1. Định luật Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

Trong đó: F lực liên can giữa 2 điện tích, đơn vị chức năng (N)

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường xung quanh (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai điện tích (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức: 

Trong đó: E: là độ mạnh điện trường gây nên tại vị trí bí quyết Q một khoảng r

 Đơn vị độ mạnh điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường xung quanh (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 Q: Điện tích lũy (C).

→ cường độ điện ngôi trường E1 do q1 gây a tại điểm biện pháp q1 tại khoảng r1 là:

  (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý chồng chất năng lượng điện trường

 ° Công thức: 

*

– trường hợp vectơ E1, E2 cùng phương thuộc chiều: E = E1 + E2

– Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 – E2|

– Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, rứa năng, điện thay và hiệu năng lượng điện thế

1. Công của lực điện

– khi 1 điện tích dương q dịch chuyển trong năng lượng điện trường đều sở hữu cường độ E (từ M mang lại N) thì công mà lại lực điện công dụng lên q có biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Chũm năng

– cụ năng của điện tích q tại một điểm M trong điện trường tỉ trọng với độ khủng của năng lượng điện q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của năng lượng điện trường trong sự di chuyển của điện tích q tự điểm M mang lại vô rất (mốc nhằm tính cầm năng).

3. Điện thế

– Điện cầm cố tại điểm M trong năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng cho năng lực của năng lượng điện trường vào việc tạo nên thế năng của điện tích q đặt tại M.

 

4. Hiệu năng lượng điện thế

– Hiệu điện vậy UMNgiữa nhị điểm M và N là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của năng lượng điện trường vào sự di chuyển của năng lượng điện q từ M cho N.

 

5. Contact giữa hiệu điện chũm và độ mạnh điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° bí quyết điện dung của tụ điện: 

 C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

 Q: điện tích trên tụ điện

 U: Hiệu điện cố kỉnh giữa 2 đầu tụ điện

2. Năng lượng điện trường vào tụ điện

° Công thức: 

IV. Mạch điện

1. Cường độ mẫu điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là con đường độ loại điện (A)

 q: là điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của đồ vật trong khoảng thời hạn t (s).

2. Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Hiệu suất của đoạn mạch

  (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Nhiệt độ lượng lan ra ở thứ dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Năng suất tỏa sức nóng ở trang bị dẫn

 

6. Định phép tắc OHM đối với toàn mạch

 

7. Đoạn mạch cất nguồn điện

 

Trong đó: ξ là suất điện đụng của nguồn điện (ξ = A/q)

V. Ghép các điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = … 

 U = U1 + U2 + …

 R = R1 + R2 + …

2. Điện trở ghép tuy vậy song

 I = I1 + I2 + … + In

 U = U1 = U2 = … = Un

 

° Mạch có 2 hoặc điện trở mắc tuy vậy song thì điện trở tương tự của mạch tính theo phương pháp sau:

 ;

 

VI. Nguồn điện

1. Suất điện hễ của mối cung cấp điện

° Công thức:  (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện đụng của nguồn điện áp (V)

 A (J) là công của lực lạ dịch rời một điện tích dương q (C) ngược chiều điện trường.

2. Công của mối cung cấp điện

° Công thức: 

*

3. Năng suất của mối cung cấp điện

° Công thức: 

4. Năng suất của nguồn điện

° Công thức: 

– Là tỉ số thân công hữu ích và công của nguồn điện áp sinh ra.

5. Ghép những nguồn thành bộ

° cỗ nguồn ghép nối tiếp

 

*

° Bộ nguồn ghép tuy vậy song

 

*

° Bộ nguồn tất cả hổn hợp đối xứng (n dãy, từng dãy tất cả m nguồn)

*

VII. Sự dựa vào của điện trở cùng nhiệt độ

° cách làm điện trở suất:

 

*

° công thức tính năng lượng điện trở:

 ; ;; ; R=rho fraclS" />

Trong đó:

 ρ0 là năng lượng điện trở suất sinh hoạt t00C (thường mang là 200C) (Ω.m)

 ρ là điện trở suất ngơi nghỉ t0C

 l là chiều nhiều năm dây dẫn (m)

 S là huyết diện của dây dẫn (m2)

 α là thông số nhiệt năng lượng điện trở (đơn vị K-1)

VIII. Hiện tượng nhiệt độ điện

° Công thức: 

*

Trong đó: ξ là suất điện cồn nhiệt năng lượng điện (V)

 αT là thông số nhiệt điện đụng (V.K-1)

 T1 – T2 là hiệu ánh sáng ở đầu nóng với đầu lạnh.

IX. Mẫu điện trong chất điện phân

° phương pháp biểu thức của định hiện tượng Fa-ra-đây:

 

Trong đó: 

 m: là khối lượng vật hóa học được giải tỏa ở điện rất (g).

 k: đương lượng điện hóa

 F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

 A/n: là đượng lượng gam của nguyên tố

 A: trọng lượng mol nguyên tử (g/mol)

 n: Hóa trị của nguyên tố làm điện cực

 I: là cường độ loại điện qua bình năng lượng điện phân (A)

 t: là thời gian dòng năng lượng điện qua bình năng lượng điện phân (s)

XI. Lực từ công dụng lên đoạn dây dẫn

Công thức: F = B.I.l.sinα

(Quy tắc bàn tay trái 1)

Trong đó:

 B: là cảm ứng từ (T)

 I: là cường độ chiếc điện qua dây dẫn (A)

 l: là chiều dài đoạn dây dẫn (m)

 α: là góc sinh sản bởi 

*

XII. Cảm ứng từ của mẫu điện

+ cảm ứng từ của loại điện chạy vào dây dẫn thẳng:

Công thức:

(Quy tắc cố gắng tay đề xuất 1)

Trong đó:

 r: khoảng cách từ cái điện mang lại điểm khảo sát điều tra (m)

 I: cường độ mẫu điện qua dây dẫn (A)

+ chạm màn hình từ của loại điện chạy vào dây tròn:

  (Quy tắc thế tay phải 2)

Trong đó:

 R: nửa đường kính vòng dây (m)

 N: số vòng dây (vòng)

 I: cường độ chiếc điện qua vòng dây (A)

+ cảm ứng từ của dòng điện chạy vào ống dây hình trụ:

  (Quy tắc cố gắng tay bắt buộc 3)

Trong đó:

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều dài ống dây

 I: cường độ mẫu điện qua vòng dây (A)

 n=N/l: số vòng dây trên 1m chiều dài

XIII. Trường đoản cú trường của nhiều dòng điện

+ Công thức: 

*

– ví như vectơ B1, B2 cùng phương cùng chiều: B = B1 + B2

– nếu như vectơ B1, B2 cùng phương ngược chiều: B = |B1 – B2|

– Nếu 

*
thì: 
*

XIV. Lực hệ trọng giữa hai loại điện tuy vậy song

+ Công thức: 

*

Trong đó:

 I1 cùng I2 là cường độ dòng điện qua nhì dây dẫn

 r: là khoảng cách giữa nhị dây dẫn

 l: là chiều lâu năm đoạn dây dẫn tính lực tương tác

XV. Lực Lorentz

+ Công thức: f = q.v.B.sinα (Quy tắc bàn tay trái 2)

Trong đó:

 q: là điện tích của hạt có điện chuyển động (C)

 v: là tốc độ của hạt có điện (m/s)

 B: là từ trường chỗ hạt sở hữu điện hoạt động (T)

 α: là góc hợp với vectơ vận tốc 

*
cùng .

XVI. Vận động của hạt năng lượng điện trong sóng ngắn đều

– Với 

*

+ nửa đường kính quỹ đạo: 

+ chu kỳ chuyển động: 

+ công thức từ thông: 

*

Trong đó: Đơn vị từ thông là (Wb)

 B: là chạm màn hình từ xuyên qua vòng dây (T)

 S: là diện tích s vòng dây (m2)

 α: là góc chế tác bởi  và pháp con đường mặt phẳng khung dây 

*

+ Suất điện rượu cồn cảm ứng: 

Trong đó:

 ΔΦ: là độ biến thiên từ thông

 Δt: là khoảng thời hạn từ thông đổi thay thiên

 ΔΦ/Δt: là tốc độ biến thiên của trường đoản cú thông.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Wps Office Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Wps Office 2022

+ tự thông riêng của mạch: Φ = L.i

+ Độ từ bỏ cảm của ống dây: 

Trong đó: L: độ tự cảm (đơn vị H)

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều dài ống dây (m)

 S: tiết diện ống dây (m2)

+ Suất điện đụng tự cảm: 

Trong đó:

 L: hệ số tự cảm của ống dây (H)

 Δi: độ biến chuyển thiên cường độ mẫu điện vào mạch

 Δt: khoảng thời hạn dòng điện trở nên thiên

 Δi/Δt: tốc độ biến thiên của cường độ cái điện

+ tích điện từ ngôi trường của ống dây:

Trong đó:

 L: thông số tự cảm của ống dây (H)

 I: cường độ cái điện qua ống dây

XVII. Khúc xạ ánh sáng

+ Định điều khoản khúc xạ ánh sáng:

 n1sini = n2sinr hay 

+ tách suất tỉ đối: 

+ Góc giới hạn phản xạ toàn phần: 

+ Điều kiện để có phản xạ toàn phần: n2 1 ; i ≥ igh

XVIII. Lăng kính

+ phương pháp lăng kính

 sini1 = nsinr1;

 sini2 = nsinr2;

 A = r1 + r2

 D = i1 + i2 – A

+ Nếu những góc i với A nhỏ

 i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

 A = r1 + r2 ; D = (n – 1).A

+ Độ tụ của thấu kính

 

Trong đó:

 D: độ tụ (dp)

 f: tiêu cự thấu kính (m)

 R1, R2: chào bán kính các mặt cong (m)

 n: phân tách suất có tác dụng thấu kính

 Thấu kính hội tụ: f>0; D>0

 Thấu kính phân kỳ: f0 làm việc trước kính

 Vật ảo: d0 sinh sống sau kính

 Ảnh ảo: d"1B’1

 L_1A_1^"B_1^"xrightarrowL_2A_2^"B_2^"" />

 

*

+ Số cường điệu của ảnh sau cùng: k = k1.k2

+ Số bội giác: 

+ Kính lúp: ngắm chừng làm việc vô cực, sự bội giác: 

+ Kính hiển vị: nhìn chừng làm việc vô cực, sự bội giác: 

+ Kính thiên văn, ngắm chừng sống vô cực, sự bội giác: 

* Sự tạo hình ảnh bởi thấu kính

Hy vọng với bài bác viết tổng hợp các công thức đồ gia dụng lý 11 đầy đủ sinh sống trên giúp các em dễ dàng xem lại trong quá trình giải các dạng bài xích tập đồ lý 11. Tương tự như các môn học tập thuộc khối khoa học tự nhiên và thoải mái khác, bài toán làm nhiều bài bác tập sẽ giúp đỡ các em dễ ợt ghi nhớ những công thức này.