Tài liệu gồm 787 trang, nắm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn những bài tập trắc nghiệm cùng tự luận tự cơ bạn dạng đến nâng cao các chăm đề môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết toán 11

PHẦN I. ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 11CHƯƠNG 1. Hàm con số giác – Phương trình lượng giác.1 công thức lượng giác yêu cầu nắm.2 Hàm số lượng giác.Dạng 2.1. Tìm kiếm tập xác minh của hàm con số giác.Dạng 2.2. Tìm giá chỉ trị khủng nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.Dạng 2.3. Xét tính chẵn lẻ của hàm con số giác.3 Phương trình lượng giác.Dạng 3.1. Sử dụng thành thuần thục cung liên kết.Dạng 3.2. Ghép cung phù hợp để vận dụng công thức tích thành tổng.Dạng 3.3. Hạ bậc khi chạm chán bậc chẵn của sin và cos.Dạng 3.4. Khẳng định nhân tử chung để mang về phương trình tích.4 Phương trình lượng giác đem về bậc hai cùng bậc cao thuộc một các chất giác.5 Phương trình số 1 đối cùng với sin với cos.6 Phương trình lượng giác đẳng cấp và sang trọng (bậc 2, bậc 3, bậc 4).7 Phương trình lượng giác đối xứng.8 một trong những phương trình lượng giác khác.9 Phương trình lượng giác gồm cách giải đặc biệt.10 bài xích tập ôn cuối chương I.

CHƯƠNG 2. Tổ hợp và xác suất.1 các quy tắc đếm cơ bản.Dạng 1.1. Bài xích toán áp dụng quy tắc cộng.Dạng 1.2. Bài xích toán sử dụng quy tắc nhân.Dạng 1.3. Bài bác toán sử dụng quy tắc bù trừ.2 thiến – Chỉnh hợp – Tổ hợp.Dạng 2.1. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.Dạng 2.2. Những bài toán sử dụng hoán vị.Dạng 2.3. Các bài toán sử dụng chỉnh hợp.Dạng 2.4. Những bài toán áp dụng tổ hợp.3 Nhị thức Newton.Dạng 3.1. Tìm thông số hoặc số hạng vừa lòng điều kiện mang lại trước.Dạng 3.2. Tìm hệ số trong triển khai nhị thức Niu-tơn (a + b).Dạng 3.3. Chứng minh hoặc tính tổng.4 đổi thay cố và phần trăm của biến chuyển cố.Dạng 4.1. Chọn hoặc thu xếp đồ vật.Dạng 4.2. Lựa chọn hoặc thu xếp người.Dạng 4.3. Lựa chọn hoặc thu xếp số.5 các quy tắc tính xác suất.6 bài xích tập ôn chương 2.

CHƯƠNG 3. Dãy số – cung cấp số cùng – cấp số nhân.1 phương thức quy nạp toán học.Dạng 1.1. Minh chứng mệnh đề P(n) đúng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n.2 hàng số.Dạng 2.1. Kiếm tìm số hạng của hàng số cho trước.Dạng 2.2. Xét tính tăng, bớt của hàng số.Dạng 2.3. Tính bị ngăn của hàng số.3 cấp cho số cộng.4 cung cấp số nhân.

CHƯƠNG 4. Giới hạn.1 số lượng giới hạn của dãy số.Dạng 1.1. Dùng định nghĩa chứng minh giới hạn.Dạng 1.2. Tính giới hạn dãy số dạng phân thức.Dạng 1.3. Tính số lượng giới hạn dãy số dạng phân thức chứa an.Dạng 1.4. Dãy số dạng lũy quá – mũ.Dạng 1.5. Giới hạn dãy số đựng căn thức.2 giới hạn hàm số.Dạng 2.1. Giới hạn của hàm số dạng vô định 0/0.Dạng 2.2. Giới hạn dạng vô định ∞/∞; ∞ − ∞; 0 · ∞.Dạng 2.3. Tính giới hạn hàm nhiều thức, hàm phân thức và giới hạn một bên.3 Hàm số liên tục.Dạng 3.1. Xét tính liên tục của hàm số trên một điểm.Dạng 3.2. Hàm số liên tục trên một tập hợp.Dạng 3.3. Dạng kiếm tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn.Dạng 3.4. Chứng tỏ phương trình gồm nghiệm.

CHƯƠNG 5. Đạo hàm.1 Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm.Dạng 1.1. Tính đạo hàm của hàm số bởi định nghĩa.Dạng 1.2. Ý nghĩa của đạo hàm vào một vài bài toán.Dạng 1.3. Viết phương trình tiếp đường của vật thị hàm số.Dạng 1.4. Mối quan hệ giữa tính liên tiếp và đạo hàm của hàm số.2 luật lệ tính đạo hàm.Dạng 2.1. Tính đạo hàm của hàm số chứa đa thức, chứa căn thức.Dạng 2.2. Một vài ứng dụng của đạo hàm.3 Đạo hàm của các hàm con số giác.Dạng 3.1. Tính đạo hàm của những hàm con số giác.Dạng 3.2. Chứng tỏ đẳng thức hoặc giải phương trình.Dạng 3.3. Tính số lượng giới hạn của hàm số bao gồm chứa biểu thức lượng giác.4 Đạo hàm cấp hai.Dạng 4.1. Tính đạo hàm cấp ba – Ý nghĩa của đạo hàm cấp hai.Dạng 4.2. Minh chứng đẳng thức chứa đạo hàm cấp 2.Dạng 4.3. áp dụng đạo hàm cấp cho hai chứng tỏ đẳng thức tổ hợp.

PHẦN II. HÌNH HỌC 11.CHƯƠNG 1. Phép vươn lên là hình.1 mở đầu về phép thay đổi hình.2 Phép tịnh tiến.Dạng 2.1. Xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến.Dạng 2.2. Xác minh phép tịnh tiến lúc biết hình ảnh và chế tác ảnh.Dạng 2.3. Những bài toán vận dụng của phép tịnh tiến.3 Phép đối xứng trục (Bài đọc thêm).4 Phép quay.Dạng 4.1. Tìm tọa độ ảnh của một điểm qua phép quay.Dạng 4.2. Tìm phương trình hình ảnh của một mặt đường tròn qua phép quay.5 Phép đối xứng tâm.6 Phép vị tự cùng phép đồng dạng.Dạng 6.1. Phép vị tự trong hệ tọa độ Oxy.

CHƯƠNG 2. Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian.1 Đại cưng cửng về con đường thẳng với mặt phẳng.Dạng 1.1. Xác minh giao con đường của nhì mặt phẳng.Dạng 1.2. Kiếm tìm giao điểm của mặt đường thẳng d cùng mặt phẳng (α).Dạng 1.3. Tra cứu thiết diện của hình chóp khi cắt do mặt phẳng (α).Dạng 1.4. Chứng tỏ ba điểm thẳng hàng.Dạng 1.5. Chứng tỏ ba đường thẳng đồng quy.2 hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.Dạng 2.1. Minh chứng hai mặt đường thẳng tuy nhiên song.Dạng 2.2. Tra cứu giao con đường của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng tuy nhiên song.3 Đường thẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng.Dạng 3.1. Chứng tỏ dường trực tiếp a tuy nhiên song với phương diện phẳng (P).Dạng 3.2. Tra cứu giao tuyến của nhì mặt phẳng.Dạng 3.3. Search thiết diện song song với một con đường thẳng.4 nhị mặt phẳng tuy nhiên song.5 bài xích tập ôn cuối chương 2.

CHƯƠNG 3. Quan hệ giới tính vuông góc.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp, Đơn Xin Cấp Bản Sao Bằng Tn

1 Vectơ trong ko gian.Dạng 1.1. Xác minh véctơ và các khái niệm bao gồm liên quan.Dạng 1.2. Chứng tỏ đẳng thức véctơ.Dạng 1.3. Tìm kiếm điểm thỏa mãn nhu cầu đẳng thức véctơ.Dạng 1.4. Tích vô vị trí hướng của hai véctơ.Dạng 1.5. Chứng minh ba véctơ đồng phẳng.Dạng 1.6. So sánh một vectơ theo 3 vectơ ko đồng phẳng cho trước.Dạng 1.7. Ứng dụng véctơ chứng minh bài toán hình học.2 hai tuyến đường thẳng vuông góc.Dạng 2.1. Xác minh góc thân hai véctơ.Dạng 2.2. Xác minh góc giữa hai đường thẳng trong ko gian.Dạng 2.3. Sử dụng đặc thù vuông góc trong phương diện phẳng.Dạng 2.4. Hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song cùng vuông góc với một mặt đường thẳng vật dụng ba.3 Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng.Dạng 3.1. Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng.Dạng 3.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.Dạng 3.3. Xác minh thiết diện của một khối đa diện cắt bởi mặt phẳng đi sang 1 điểm với vuông góc với một con đường thẳng mang lại trước.4 nhì mặt phẳng vuông góc.Dạng 4.1. Tìm góc giữa hai phương diện phẳng.Dạng 4.2. Tính diện tích s hình chiếu của nhiều giác.Dạng 4.3. Chứng minh hai phương diện phẳng vuông góc.Dạng 4.4. Thiết diện đựng một đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng.5 khoảng cách.Dạng 5.1. Khoảng cách từ một điểm cho tới một con đường thẳng.Dạng 5.2. Khoảng cách từ một điểm đến một khía cạnh phẳng.Dạng 5.3. Khoảng cách giữa con đường và mặt tuy vậy song – khoảng cách giữa nhì mặt tuy vậy song.Dạng 5.4. Đoạn vuông góc chung, khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau.