Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 21, 22, 23, 24 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, lập cập trả lời câu hỏi phần hoạt động khám phá, Thực hành, thuộc 4 bài tập bài xích 6: phân chia hết với chia bao gồm dư, đặc thù chia không còn của một tổng. Chương 1: Số tự nhiên.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 6


Với giải thuật chi tiết, trình diễn khoa học để giúp đỡ các em nhanh lẹ giải toàn bộ bài tập của bài bác 6 trong SGK Toán 6 Tập một bàn chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để biên soạn giáo án mang đến học sinh của bản thân mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của Download.vn:


Giải Toán 6 bài bác 6: phân tách hết với chia gồm dư. đặc điểm chia không còn của một tổng Chân trời sáng sủa tạo

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Hoạt động
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần thực hành và vận dụng
Giải Toán 6 Chân trời sáng chế trang 23, 24 tập 1

Giải Toán 6 Chân trời sáng chế phần Hoạt động

Hoạt đụng 1

Có thể chia đều 15 quyển vở đến 3 các bạn được không? Mỗi các bạn bao nhiêu quyển vở

Có thể chia rất nhiều 7 quyển vở mang đến 3 bạn được không?

Gợi ý đáp án:

- hoàn toàn có thể chia các 15 quyển vở đến 3 bạn. Mỗi các bạn được 5 quyển vở.

- cần thiết chia hầu hết 7 quyển vở cho 3 bạn.

Hoạt cồn 2

Viết 2 số phân tách hết mang lại 11. Tổng của chúng có chia hết mang lại 11 không?

Viết 2 số chia hết đến 13. Tổng của chúng có chia hết đến 13 không?

Gợi ý đáp án:

* nhì số chia hết mang đến 11 là: 22 và 33.

Ta gồm 22 + 33 = 55 ⋮ 11

* nhị số phân chia hết đến 13 là 26 cùng 39

Ta có 26 + 39 = 65 ⋮ 13

Hoạt rượu cồn 3

- Viết nhị số vào đó một trong những không phân chia hết cho 6, số sót lại chia hết cho 6. Kiểm soát xem tổng và hiệu của chúng tất cả chia hết cho 6 không?

- Viết nhị số vào đó một trong những không phân chia hết mang đến 7, số còn sót lại chia hết đến 6. Kiểm tra xem tổng cùng hiệu của chúng gồm chia hết mang lại 7 không?

Gợi ý đáp án:

* Số phân chia hết mang lại 6 là 12, số không phân chia hết 6 là 10


12 + 10 = 22 ⋮̸ 6

12 – 10 = 2 ⋮̸ 7

* Số chia hết cho 7 là 14, số không phân chia hết mang đến 7 là 9

14 + 9 = 23 ⋮̸ 7

14 – 9 = 5 ⋮̸ 7

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần thực hành thực tế và vận dụng

Thực hành 1

a) Hãy kiếm tìm số dư cho từng số trong phép chia sau đây cho 3: 255, 157, 105

b) có thể sắp xếp cho 17 các bạn vào 4 xe xe taxi được không? biết rằng mỗi xe xe taxi chỉ chở được không thực sự 4 bạn?

Gợi ý đáp án:

a) * Ta có: 255 = 85 . 3

Vậy 255 chia hết cho 3.

* Ta có: 157 = 51 . 3 + 4

Vậy 157 phân chia cho 3 dư 4.

* Ta có: 5 105 = 1 071 . 3 + 2

Vậy 5 105 phân chia cho 3 dư 2.

b) Ta có 17 = 4 . 4 + 1

Ta thấy 17 các bạn vào mang lại 4 xe taxi đang dư ra 1 người.

* Vậy ko thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe pháo taxi.

Thực hành 2

Không tiến hành phép tính, hãy xét xem những tổng những hiệu sau có chi hết đến 4 không? tại sao?

1 200 + 440; 440 – 324; 2 . 3 . 4 . 6 + 27

Gợi ý đáp án:

* vày 1 200 ⋮ 4 cùng 440 ⋮ 4 đề xuất 1 200 + 440 ⋮ 4.

* vì 440 ⋮ 4 cùng 324 ⋮ 4 yêu cầu 440 – 324 ⋮ 4.

* bởi vì 2 . 3 . 4 . 6 ⋮ 4 với 27 ⋮̸ 4 buộc phải 2 . 3 . 4 . 6 ⋮̸ 4.

Vận dụng

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x, x là số từ nhiên. Tìm kiếm x để A phân chia hết mang đến 2; A không đưa ra hết đến 2.

Gợi ý đáp án:

A = 12 + 14 + 16 + x

Ta có: 12 ⋮ 2, 14 ⋮ 2 và 16 ⋮ 2

Nên x ⋮ 2 thì A ⋮ 2

x ⋮̸ 2 thì A ⋮̸ 2.


Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo trang 23, 24 tập 1

Bài 1

Khẳng định như thế nào sau đó là đúng, xác minh nào là sai?


a) 1 560 + 390 phân tách hết mang lại 15

c) 77 + 49 không phân tách hết mang lại 7


b) 456 + 555 không phân chia hết đến 10

d) 6 624 – 1 806 chia hết đến 6


Gợi ý đáp án:

a ) Đúng. Vì 1 560 ⋮ 15 và 390 ⋮ 15 đề nghị 560 + 390 ⋮ 15.

b) Đúng. Vì 456 ⋮̸ 10 cùng 555 ⋮̸ 10 buộc phải 456 + 555 ⋮̸ 10.

c) Sai. Vì 77 ⋮ 7 và 49 ⋮ 7 phải 77 + 49 ⋮ 7.

d) Đúng. Vì 6 624 ⋮ 6 cùng 1 806 ⋮ 6 nên 6 624 – 1 806 ⋮ 6.

Bài 2

Trong các phép chia sau, phép phân chia nào là phép phân chia hết, phép phân chia nào là phép chia bao gồm dư? Viết hiệu quả phép phân tách dạng a = b.q + r cùng với

*

b) 144 = 13 . 11 + 1 => 144 phân chia 13 dư 1.

c) 144 = 30 . 4 + 24 => 144 phân tách 30 dư 24.

Bài 3

Tìm các số thoải mái và tự nhiên q với r biết phương pháp viết kết quả phép chia tất cả dạng như sau:

Khối lượng của mặt Trời khoảng tầm (1988550.10^21) tấn, cân nặng của Trái Đất khoảng tầm (6.10^21) tấn. Khối lượng của phương diện Trời gấp khoảng chừng bao nhiêu lần trọng lượng của Trái Đất?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


*) Lấy khối lượng Mặt Trời khoảng tầm (1988550.10^21) tấn.

*) cân nặng của mặt Trời gấp khoảng tầm số lần khối lượng của Trái Đất:

+) Tính (left( 1988550.10^21 ight):left( 6.10^21 ight)) :

- chia 1988550 mang lại 6

- hiệu quả nhận được bởi tích của 2 số kiếm tìm được.

Xem thêm: Mã Xác Minh Google Là Gì - Quy Trình Thêm Xác Minh 2 Bước Tài Khoản Google


Khối lượng của phương diện Trời gấp khoảng chừng số lần khối lượng của Trái Đất là:

(eginarraylleft( 1988550.10^21 ight):left( 6.10^21 ight)\ = left( 1988550:6 ight)\ = 331425endarray)

Vậy khối lượng của khía cạnh Trời gấp khoảng tầm 331425 lần cân nặng của Trái Đất.

x-lair.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*