Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài bác tập Toán 5I - Số đo thời gian
II - Vận tốc, quãng đường, thời gian
I - Ôn tập về số từ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
II - Ôn tập về những phép tính với những số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân
III - Ôn tập về hình học
IV - Ôn tập về giải toán

Với giải bài xích tập Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập về phân số (tiếp theo) chi tiết giúp học sinh thuận tiện xem và so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài bác tập môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 149 150


Giải Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Video giải Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 149 bài bác 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*


Phân số chỉ phần sẽ tô màu của băng giấy là:

A.34

B.47

C.43

D.37

Lời giải

Phân số chỉ phần đã tô color của băng giấy là: 37.

Khoanh vào D.

Toán lớp 5 trang 149 bài xích 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Có đôi mươi viên bi, trong số ấy có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, 14số viên bi gồm màu:


A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D.Vàng

Lời giải

14số viên bi là:

20 : 4 = 5 (viên bi)

Số viên bi đỏ cũng chính là 5 viên. Vậy ta khoanh vào B.

Toán lớp 5 trang 150 bài bác 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

35;   58;   1525;   915;   2032;   2135

Lời giải

Rút gọn các phân số chưa về tối giản:

1525=15:525:5=35 

915=9:315:3=35

2032=20:432:4=58

2135=21:735:7=35

Vậy các phân số bằng nhau trong những phân số đã đến là:

35= 1525= 915=  2135

Toán lớp 5 trang 150 bài xích 4: So sánh những phân số:

a) 37và 25

b) 59 và58

c) 87 và78

Lời giải

a) MSC: 35

37=3×57×5=1535

25=2×75×7=1435

Vì 1535>1435nên 37>25.

b) bởi vì 9 > 8 đề nghị 5958.

c) vị 87>1;   781nên 87>78.

Toán lớp 5 trang 150 bài 5: a) Viết các phân số 611;   2333;   23theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn.

b) Viết các phân số 89;   811;   98theo đồ vật tự từ béo đến bé.

Lời giải

a) MSC = 33

611=1833;   23=2233

Ta có: 183322332333 nên611232333

Vậy những phân số đã đến được viết theo máy tự từ bé bỏng đến phệ là:611;   23;   2333

b) Ta có: 891;   198ta có: 8998.

Xem thêm: Hạnh Phúc Của Một Tang Gia Tóm Tắt, Tóm Tắt Hạnh Phúc Của Một Tang Gia (9 Mẫu)

Vì 89>811nên 98>89>811.

Vậy những phân số đã cho được viết theo trang bị tự từ bự đến nhỏ bé là:98;   89;   811

Bài giảng Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 150, 151 Ôn tập về số thập phân

Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 152, 153 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Toán lớp 5 trang 153, 154 Ôn tập về đo độ dài với đo khối lượng (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 154 Ôn tập về đo diện tích

-----------------------------------------------------------------------

Bài tập Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 77, 78 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Giải Sách bài tập Toán lớp 5 Ôn tập về số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng