- Độ lâu năm sợi dây bằng tổng chu vi hình tròn bán kính (7cm) và hình trụ bán kính (10cm).

Bạn đang xem: Luyện tập chung diện tích hình tròn

- mong muốn tính chu vi hình trụ ta đem (2) lần bán kính nhân cùng với số (3,14.) 

Lời giải đưa ra tiết:

Chu vi hình tròn trụ bán kính (7cm) là:

(7 imes 2 imes 3,14 = 43,96; (cm))

Chu vi hình tròn bán kính (10 cm) là:

(10 imes 2 imes 3,14 = 62,8; (cm))

Độ nhiều năm sợi dây thép là: 

(43,96 + 62, 8 = 106,76 ; (cm))

Đáp số: (106,76cm).


Bài 2


Video trả lời giải


Hai hình trụ có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn nhỏ xíu bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính phân phối kính hình tròn trụ lớn: (60 + 15 = 75cm). 

- Tính chu vi hình tròn trụ theo công thức: (C = r × 2 × 3,14.)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình tròn trụ lớn dài hơn nữa chu vi hình tròn bé xíu (=) chu vi hình tròn trụ lớn (-) chu vi hình tròn bé.

Lời giải đưa ra tiết:

Bán kính của hình tròn lớn là:

(60 + 15 = 75; (cm))

Chu vi của hình tròn trụ lớn là:

(75 imes 2 imes 3,14 = 471 ;(cm))

Chu vi của hình tròn bé bỏng là:

(60 imes 2 imes 3,14 = 376,8 ;(cm))

Chu vi hình tròn lớn dài thêm hơn chu vi hình tròn nhỏ bé số xăng-ti-mét là:

(471 - 376,8 = 94,2 ;(cm))

Đáp số: (94,2cm).


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Hình bên tạo vày hình chữ nhật với hai nửa đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích s hình đó.

 

*

Phương pháp giải:

- diện tích hình vẽ = diện tích hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình tròn có cùng nửa đường kính 7cm.

- diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình trụ = r × r × 3,14.

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình vẫn cho bởi tổng diện tích hình chữ nhật với hai nửa đường tròn.

Tổng diện tích s hai nửa hình tròn bằng diện tích hình tròn trụ bán kính (7cm).

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(7 imes 2 = 14; (cm)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

(14 imes 10 = 140; (cm^2)) 

Diện tích của hai nửa hình tròn trụ là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86; (cm^2)) 

Diện tích hình đã mang lại là:

(140 + 153,86 = 293, 86 ; (cm^2))

Đáp số: (293, 86cm^2).


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đang tô màu của hình vuông ABCD là:

*

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô màu sắc là hiệu của diện tích hình vuông vắn ABCD và ăn mặc tích của hình tròn trụ đường kính là 8cm.

Lời giải đưa ra tiết:

Hình tròn trọng tâm O có đường kính bằng độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn và bằng 8cm.

Bán kính hình trụ tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn trụ tâm O là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 ((cm^2))

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

8 × 8 = 64 ((cm^2))

Diện tích phần tô màu sắc là : 

64 – 50,24 = 13,76 ((cm^2))

Chọn lời giải A.

Xem thêm: Đầu Số 0945 Là Mạng Gì ? Ý Nghĩa Phong Thủy Của Đầu Số 0945 Là Gì

x-lair.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 139 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp x-lair.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng x-lair.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.