Giải bài bác tập SGK Toán 4 trang 75 giúp những em học viên lớp 4 xem gợi nhắc giải các bài tập của bài rèn luyện chung trang 75 của Chương 2 Toán 4. Cùng với từng giải thuật Toán lớp 4 rất cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây để giúp các em ôn tập, củng cố những dạng bài xích tập, rèn luyện kĩ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập chung trang 75


a) 10kg = ... Yến

50kg = ... Yến

80kg = ... Yến

b) 1000kg = ... Tấn

8000kg = ... Tấn

15000kg = ... Tấn

c) 100 (cm2) = ...(dm2)

800 (cm2) = ...(dm2)

1700 (cm2) = ...(dm2)


100kg = ... Tạ

300kg = ... Tạ

1200kg = ... Tạ

10 tạ = ... Tấn

30 tạ = ... Tấn

200 tạ = ... Tấn

100 (dm2) = ... (m2)

900 (dm2) = ... (m2)

1000 (dm2) = ... (m2)


a) 10kg = 1 yến

50kg = 5 yến

80kg = 8 yến

b) 1000kg = 1 tấn

8000kg = 8 tấn

15000kg = 15 tấn

c) 100 (cm2) = 1(dm2)

800 (cm2) = 8 (dm2)

1700 (cm2) = 17 (dm2)


100kg = 1 tạ

300kg = 3 tạ

1200kg = 12 tạ

10 tạ = 1 tấn

30 tạ = 3 tấn

200 tạ = trăng tròn tấn

100 (dm2) = 1 (m2)

900 (dm2) = 9 (m2)

1000 (dm2) = 10 (m2)


Gợi ý đáp án:

a. 268 × 235 = 62980

324 × 250 = 81000

b. 475 × 205 = 97375

309 × 207 = 63963

c. 45 × 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 × (12 + 8) = 45 × đôi mươi = 900

Bài 3 (trang 75 SGK Toán 4)

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 2 × 39 × 5;

b) 302 × 16 + 302 × 4;

c) 769 × 85 – 769 × 75.

Gợi ý đáp án:

a) 2 × 39 × 5 = 39 × (2 × 5)

= 39 × 10 = 390

b) 302 × 16 + 302 × 4 = 302 × (16 + 4)

= 302 × trăng tròn = 6040

c) 769 × 85 – 769 × 75 = 769 × 10 = 7690


Bài 4 (trang 75 SGK Toán 4)

Hai vòi nước cùng chảy vào một trong những bể. Vòi đầu tiên mỗi phút tung được 25l nước. Vòi thiết bị hai từng phút tung được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả nhị vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? (Giải việc bằng hai phương pháp khác nhau)

Gợi ý đáp án:

Ta có một giờ 15 phút = 75 phút

Mỗi phút hai vòi nước thuộc chảy vào bể được:

25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ đồng hồ 15 phút cả 2 vòi tan vào bể được:

40 × 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000l nước

Bài 5 (trang 75 SGK Toán 4)


Một hình vuông có cạnh là a. Call S là diện tích của hình vuông.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm, Giải Sbt Tiếng Anh 9

a) Viết phương pháp tính diện tích s của hình vuông vắn đó.

b) Tính diện tích s của hình vuông vắn khi a = 25mGợi ý đáp án:

a) hy vọng tính diện tích hình vuông vắn ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với chính nó nên: S = a × a

b) với a = 25m thì S = 25 × 25 = 625 (m2)


Chia sẻ bởi: Hồng Linh
*