Bài 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 hình bình hành

Hình bình hành ABCD tất cả cạnh lòng AB = 15cm, chiều cao AH bởi 3/5 cạnh đáy. Tính diện tích của hình bình hành đó.

Giải:

Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng:

15 x 3/5 = 9 (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD bằng:

15 x 9 = 135 (cm2)

Đáp số: 135cm2.

Bài 3. có một miếng đất hình bình hành cạnh đáy bằng 32m, người ta không ngừng mở rộng miếng đất bằng cách tăng độ dài cạnh đáy thêm 4m được miếng đất hình bình hành mới. Có diện tích s hơn diện tích miếng đất lúc đầu là 56cm. Hỏi diện tích s của miếng đất ban sơ là bao nhiêu?

Giải:

*

Miếng đất sau khoản thời gian mở rộng lớn có diện tích s hơn diện tích ban đầu là 56m2. Phần tăng lên là diện tích một hình bình hành tất cả cạnh lòng là 4m cùng có độ cao bằng chiều cao của miếng khu đất ban đầu.

Chiều cao của miếng đất ban đầu bằng:

56 : 4 = 14 (m)

Diện tích của miếng khu đất ban đầu:

32 x 14 = 488 (m2)

Đáp số: 488m2.

Bài 4. có một miếng khu đất hình bình hành, cạnh đáy bằng 48m, chiều cao kém cạnh lòng 12m, bên trên miếng đất người ta trồng rau, mỗi m2 thu hoạch được 2kg rau. Hỏi số rau xanh thu hoạch trên miếng khu đất là bao nhiêu?

Giải:

Chiều cao của miếng đất là:

48 – 12 = 36 (m)

Diện tích của miếng đất:

48 x 36 = 1728 (m2)

Số rau thu hoạch bên trên miếng đất:

2 x 1728 = 3456 (kg)

Đáp số: 3456kg

Bài 5. Tính diện tích s hình chữ nhật AKCH biết hình bình hành ABCD có diện tích bằng 28cm2.

*

Giải:

Chiều cao AH của hình bình hành ABCD là:

28 : 7 = 4 (cm)

Độ lâu năm cạnh HC hình chữ nhật AKCH là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật AKCH là:

5 x 4 = đôi mươi (cm2)

Đáp số: 20cm2

Bài 6. Tìm diện tích s của hình H tất cả hình bình hành ABCD cùng hình chữ nhật BMNC, biết hình chữ nhật BMNC có chu vi bởi 18cm với chiều nhiều năm MN gấp hai lần chiều rộng lớn BM.

Giải:

*

Nửa chu vi hình chữ nhật BMNC bằng:

18 : 2 = 9 (cm)

Coi chiều dài hình chữ nhật BMNC gồm 2 phần cân nhau thì chiều rộng của chính nó gồm một trong những phần như thế.

Tổng số phần đều nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật BMNC:

9 : 3 = 3 (cm)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật BMNC:

3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật BMNC:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD:

6 x 2 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 18 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính diện tích hình bình hành có:

a) Độ lâu năm đáy 12m, chiều cao 5m

b) Độ dài đáy 2m 5dm, độ cao 18dm

c) Độ dài đấy 56cm, chiều cao 7dm

Bài 2. Cho hình bình hành có:

a) diện tích s 135cm2 với độ lâu năm đáy 15cm. Tính độ cao của hình bình hành.

b) diện tích s 420dm2 và độ cao 3m. Tính độ nhiều năm đáy của hình bình hành.

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD có AB = 18cm, AH = 10cm, BC = 12cm. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AK, biết AH vuông góc với DC cùng AK vuông góc cùng với BC.

*

Bài 4. Hình vẽ bên bao gồm hình chữ nhật ABCD với hình bình hành ABMN. Biết chu vi hình chữ nhật ABCD là 84m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 6m. Tính diện tích hình bình hành ABMN.

Xem thêm: Giải Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Chi Tiết, Giải Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 (Soan

*

Bài 5. Hình vẽ bên gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật ABEG. Biết BC = 20cm, AH = 27cm, BE = 18cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABEG.