Một siêu thị có 2024 kilogam gạo, shop đã phân phối (dfrac14) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Muốn tìm giải thuật ta cần:

- tìm số ki-lô-gam gạo đang bán.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 120 luyện tập

- tra cứu số ki-lô-gam gạo còn lại.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán: (dfrac14) số gạo

Còn lại: ? kg

Bài giải

Số kg gạo đã cung cấp là:

(2024 : 4 = 506) (kg)

Số kg gạo còn sót lại là:

(2024 – 506 = 1518) (kg)

Đáp số: (1518)kg.


Bài 4

Tính nhẩm:

6000 : 2 =

8000 : 4 =

9000 : 3 =

Phương pháp giải:

Em đem chữ số hàng trăm ngàn chia mang đến số bao gồm một chữ số rồi viết tiếp tế tận cùng tác dụng 3 chữ số 0.

Xem thêm: How To Tell If You Live In The Suburb Definition & Meaning, Suburb Meaning

Lời giải bỏ ra tiết:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

(6000 : 2 = 3000)

(8000 : 4 = 2000)

(9000 : 3 = 3000)

 x-lair.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 3 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp x-lair.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện x-lair.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.