Để giúp những em ôn tập và chuẩn bị tốt bàiChia số bao gồm bốn chữ số mang đến số gồm một chữ sốHọc 247 mời những em tham khảo bài học dưới đây.Chúc những em tất cả một tiết học tập thật hay và thật vui khi đến lớp!


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Kỹ năng cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số bao gồm bốn chữ số đến số bao gồm một chữ số


*

a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trù 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 9; 9 chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bằng 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 phân chia 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bởi 0.

Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3.

Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bằng 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0.

Hạ 3; 3 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 5; 5 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bằng 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 phân chia 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bởi 20; 22 trừ trăng tròn bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bởi 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 9; 9 phân tách 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bởi 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 phân chia 6 được 7, viết 7.

7 nhân 6 bởi 42; 42 trừ 42 bởi 0.

Hạ 1; 1 phân chia 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bởi 0 ;1 trừ 0 bằng 1.

Hạ 8 được 18; 18 phân tách 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 0 ; 0 phân chia 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0,

Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bởi 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay phép tính phân chia theo máy tự trường đoản cú trái sang trọng phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: có 1648 gói bánh được chia mọi vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn tìm giải mã ta rước số gói bánh của bốn thùng chia cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng bao gồm số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn kiếm tìm thừa số ta rước tích chia cho vượt số còn lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép chia các số theo thứ tự từ trái quý phái phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta gắn bánh xe pháo vào ô tô, từng ô tô rất cần được lắp 4 bánh xe. Hỏi bao gồm 1250 bánh xe cộ thì lắp được rất nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn quá mấy bánh xe ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? xe hơi và vượt ? bánh xe.

Muốn tìm giải thuật ta lấy số bánh xe đã cho phân chia cho số bánh xe cần lắp của mỗi ô tô.

Cách giải:

Ta gồm 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe pháo lắp được rất nhiều nhất vào 312 xe pháo ô tô như thế và còn vượt 2 bánh xe.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã mang lại thành tám hình tam giác rồi ghép những hình tam giác nhỏ theo những hình em vừa chia.

Ta có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: chiếu lệ chia những số thứu tự từ trái lịch sự phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: một đội nhóm công nhân buộc phải sửa quãng con đường dài 1215m, đội đang sửa được(frac13)quãng đường. Hỏi đội công nhân này còn phải sửa từng nào mét con đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tìm lời giải ta cần:

Tìm độ nhiều năm của quãng đường đã sửa.Tìm độ dài quãng đường còn lại bằng phương pháp lấy độ dài quãng đường bắt buộc sửa trừ đi độ nhiều năm quãng con đường đã sửa.

Bài giải

Đội công nhân đó đã sửa được số mét mặt đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét con đường còn cần sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra biện pháp đặt tính với tính của phép phân chia đã mang đến rồi điền Đ hoặc S tương thích vào khu vực trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Bởi 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vì chưng 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt thực hiện phép phân tách theo máy tự tự trái sang trọng phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: tìm x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn tra cứu thừa số ta mang tích phân tách cho quá số kia.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một cửa hàng có 2024 kilogam gạo, cửa hàng đã bán(frac14) số gạo đó. Hỏi siêu thị còn từng nào ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn tìm giải mã ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo vẫn bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Bài giải

Số gạo đã phân phối là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kg.

Xem thêm: Sgk Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Hai Tập

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em mang chữ số hàng trăm chia cho số bao gồm một chữ số rồi viết phân phối tận cùng kết quả 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000