" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/boi-duong-hsg-toan-lop-9-01-scaled.jpg?fit=212%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/boi-duong-hsg-toan-lop-9-01-scaled.jpg?fit=724%2C1024" />


Bạn đang xem: Toán iq

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 theo 19 chăm đề và ôn thi vào lớp 10 ngôi trường chuyên. Contact tư vấn học tập cùng đặt thiết lập tài liệu: <…>


" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/toan5cobanvanangcao.png?fit=300%2C113" data-large-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/toan5cobanvanangcao.png?fit=600%2C225" />
Hệ thống cải cách và phát triển Toán IQ thông báo khai giảng lịch trình học tập Toán lớp 5 cơ bạn dạng và cải thiện theo 8 siêng đề năm học 2021 – <…>


*

– Thông báo: Khai giảng khóa đào tạo Toán lớp 6 cơ bạn dạng và nâng cấp theo chăm đề năm học tập 2020 – 2021. Nội dung chương trình <…>


" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/toan8nangcao-thaythich.png?fit=300%2C145" data-large-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/toan8nangcao-thaythich.png?fit=600%2C290" />
Khai giảng khóa huấn luyện và đào tạo Toán lớp 8 cải thiện theo 15 chuyên đề dành cho các em HS khá – Giỏi, ôn thi HSG cung cấp trường, quận/ huyện, tinh lọc <…>


*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/toan8coban-thaythich.png?fit=252%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/toan8coban-thaythich.png?fit=488%2C581" />
– chương trình học tập bồi dưỡng Toán lớp 8 cơ bản và lý thuyết ôn thi vào lớp 10 công lập giành cho các em HS <…>


" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/boi-duong-hsg-toan-lop-9-01-scaled.jpg?fit=212%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/boi-duong-hsg-toan-lop-9-01-scaled.jpg?fit=724%2C1024" />0December 16, 2020


Xem thêm: Những Câu Ca Dao Nói Về Mẹ, Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ Về Mẹ Hay Nhất 2022

" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/toan8nangcao-thaythich.png?fit=300%2C145" data-large-file="https://i0.wp.com/www.x-lair.com/wp-content/uploads/toan8nangcao-thaythich.png?fit=600%2C290" />0August 1, 2018
*