Bạn đang xem: Toán hình lớp 10 học kì 1

*
6 trang
*
trường đạt
*
8012
*
10Download
Bạn đã xem tài liệu "Đề cưng cửng ôn tập học kì I Hình học 10", để cài tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Những Tiền Đề Của Tổng Khởi Nghĩa Năm 1945 Là Cao Trào Nào? Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II. LÍ THUYẾTI. Vectơ :Hai vectơ thuộc phương khi giá chỉ của nó tuy vậy song hoặc trùng nhau.Hai vectơ cùng phương thì chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướngVẽ vectơ A B O Vẽ vectơ A O BQuy tắc hbh ABCDQuy tắc 3 điểm A, B, C luật lệ trừVectơ đối của là .( Vectơ đối của là )I là trung điểm AB: G là giữa trung tâm :II. Hệ trục tọa độ Oxy:Cho đến cùng phương I là trung điểm AB thì G là trọng tâm thìIII. Tích vô hướng:Bảng cực hiếm lượng giác một số trong những góc quan trọng (SGK trang 37)Góc thân Với lúc khi khi Tích vô hướng (Với )II. BÀI TẬPCâu 1: mang đến tam giác ABC và điểm M, N, p lần lượt là trung điểm những đoạn AB, BC, CA. Xét những quan hệ cùng phương, thuộc hướng, bằng nhau, đối nhau của những cặp vectơ sau: 1) và 2) với 3) và 4) cùng 5) và 6) và 7) và 8) cùng 9) cùng 10) với 11) với 12) với Câu 2: cho 2 hình bình hành ABCD cùng ABEF.Dựng các véctơ và bởi b) CMR: ADHE, CBFG, CDGH, DBEG là các hình bình hànhCâu 3: cho tam giác ABC vuơng trên A với điểm M là trung điểm cạnh BC. Tính độ dài các vevtơ với . Biết độ dài các cạnh AB = 3a, AC = 4a.Câu 3: đến tam giác ABC vuơng tại B, cĩ gĩc A = 300, độ lâu năm cạnh AC = a. Tính độ dài các vevtơ và .Câu 4: đến tam giác ABC vuơng trên C, cĩ gĩc A = 600, độ dài cạnh BC = 2a. Tính độ dài các vevtơ với Câu 5: cho tam giác ABC cĩ G là trọng tâm, M là trung điểm BC. Hãy điền và vị trí trống:a) b) c)d) Câu 6: cho 3 điểm A, B, C. Minh chứng rằng:Với các điểm M bất kỳ: nếu như thì 3 điểm A, B, C thẳng hàng.Với đầy đủ điểm N bất kỳ: trường hợp thì 3 điểm A, B, C trực tiếp hàng.Câu 7: mang lại 6 điểm A, B, C, D, E, F. Chứng tỏ rằng: a) b) c) Câu 8: đến tứ giác ABCD cĩ M,N theo đồ vật tự là trung điểm các cạnh AD,BC, O là trung điểm MN . Chứng tỏ rằng: a) b) c) d) Câu 9: đến Cho DABCa) trên cạnh BC mang điểm D làm sao để cho 5BD = 3CD. Chứng minh :b) bên trên cạnh BC mang điểm M làm sao cho 3BM = 7CM . Bệnh minh:Câu 10: mang lại Cho hình bình hành ABCD , điện thoại tư vấn O là giao điểm 2 đường chéo cánh AC với BD . A) Tính theo cùng với b) Tính theo với Câu 11: cho Cho tam giác ABC cĩ G là trọng tâm, M là trung điểm BC. A) call N là trung điểm BM. Hãy so với vectơ theo nhì vectơ b) AM và BK là hai tuyến đường trung đường của tam giác ABC. Hãy phân tích những véctơ theo nhị vectơ Câu 12: Viết tọa độ của những vectơ sau : =- 3, = + ; = -+ ; = 3 ; = -4.Câu 13: Viết bên dưới dạng = x+ y, hiểu được := (1; 3) ; = (4; -1) ; = (0; -1) ; = (1, 0) ; = (0, 0)Câu 14: trong mp Oxy cho = (-1; 3) , = (2, 0). Tìm tọa độ cùng độ dài của những vectơ :a/ = 3 - 2b/ = 2 + c/ = 4 - Câu 15: trong mp Oxy cho A(1; -2) , B(0; 4) , C(3; 2)a/ kiếm tìm tọa độ của những vectơ , , b/ tìm kiếm tọa độ trung điểm I của ABc/ tìm tọa độ điểm M làm sao để cho : = 2 - 3d/ tra cứu tọa độ điểm N làm sao để cho : + 2 - 4 = Câu 16: trong mp Oxy cho DABC gồm A(4; 3) , B(-1; 2) , C(3; -2).a/ CMR : DABC cân. Tính chu vi DABC.b/ tra cứu tọa độ điểm D sao để cho tứ giác ABCD là hình bình hành.c/ search tọa độ trọng tâm G của DABC.Câu 17: trong mp Oxy mang lại DABC tất cả A(0; 2) , B(6; 4) , C(1; -1).a/ CMR : DABC vuông. Tính diện tích DABC.b/ điện thoại tư vấn D(3; 1). CMR : 3 điểm B, C, D thẳng hàng.c/ search tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 18: vào mp Oxy mang lại DABC bao gồm A(1; 2) , B(-3; 4) , C(1; -1).a/ xác định tọa độ những trung điểm các cạnh của tam giác ABCb/ Tinh tọa độ trung tâm DABCc/ tra cứu tọa độ điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 19: vào mp Oxy mang đến DABC bao gồm A(-3; 6) , B(9; -10) , C(-5; 4).a/ CMR : A, B, C ko thẳng hàng.b/ kiếm tìm tọa độ giữa trung tâm G của DABC.c/ search tọa độ trọng tâm I của con đường tròn ngoại tiếp DABC cùng tính nửa đường kính đường tròn đó.Câu 20: trong mp Oxy đến A(-3; 2) , B(4; 3). Hãy kiếm tìm trên trục hoành những điểm M làm sao để cho DABM vuông trên M.Câu 21: vào mp Oxy đến A(0; 1) , B(4; 5)a/ Hãy tra cứu trên trục hoành 1 điều C làm sao để cho DABC cân tại C.b/ Tính diện tích DABC.c/ search tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 21: vào mp Oxy mang đến A(2; 3) , B(-1; -1) , C(6; 0)a/ CMR : A, B, C ko thẳng hàng.b/ tìm kiếm tọa độ trọng tâm G của DABC.c/ CMR : DABC vuông cân.d/ Tính diện tích DABC.Câu 22:Cho DABC vuông tại A có AB = 3a, AC = 4a.Tính . , ., ., .Câu 23:Cho DABC tất cả AB = 5, BC = 7, AC = 8a/ Tính rồi suy ra góc Ab/ Tính .c/ điện thoại tư vấn D là vấn đề trên cạnh CA sao để cho CD = 3. Tính ., .Câu 24: Cho hình vuông ABCD cạnh a.a/ Tính .b/ Tính .c/ Tính ( + )( + )d/ Tính ( - )(2 - )Câu 25: mang đến DABC đều phải có cạnh bằng a với I là trung điểm BC. Tính các tích : ., ., ., .Câu 26: mang đến DABC biết AB = 2; AC = 3 với = 120oa/ Tính .b/ Tính BCc/ Tính độ nhiều năm trung đường AMd/ điện thoại tư vấn I, J là 2 điểm khẳng định bởi 2 - = ; - 2 = . Tính IJCâu 27: trong mp Oxy mang đến A(1; 5), B(-1; 1), C(3; 4)a/ CMR DABC vuông tại Ab/ Tính .c/ Tính cosB