Mời những em học tập trò tham khảo tài liệu Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều và chạm chán nhau Toán lớp 5 sẽ​​ giúp những em tiện lợi ôn tập lại học thức đã học và rèn luyện năng lực làm bài xích tập. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các em.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều

Phương pháp giải bài bác toán chuyển động ngược chiều và gặp mặt nhau lớp 5

1. Công thức trong vấn đề chuyển động

Để giải những bài toán về đưa động, học trò ko được quên các công thức các đại lý sau:

Gọi véc tơ gia tốc tức thời là v, quãng đường là s, giai đoạn là t, ta có các công thức:

v = s : t

s = v x t

t = s : v

Xem xét:

– những đơn vị đo quy về đại lượng chuẩn chỉnh ( đơn vị chức năng thời kì thường xuyên là tiếng hoặc giây, đơn vị chức năng quãng con đường là km hoặc m, v là quãng lối đi được trung bình trong một giờ hay như là một giây – đơn vị chức năng m/s hoặc km/giờ).

– Đừng lúc nào quên quy đổi các đại lượng cho đúng nhé! Chẳng hạn, nếu đơn vị chức năng thời kì là giờ, đơn vị quãng con đường là km thì đơn vị chức năng véc tơ gia tốc tức thời là km/giờ. Không hề ít học trò bị trừ điểm đáng tiếc chỉ bởi quên đổi đơn vị – lỗi sai rất là cơ phiên bản của môn Toán!

2. Bài xích toán chuyển động ngược chiều và gặp nhau

Bài toán tổng quát

Cho hai địa chỉ A và B cách nhau một quãng s xe đầu tiên xuất phân phát tại A đi về phía B bên cạnh đó đó, xe trang bị hai cũng xuất hành tại B đi về phía A, sau một thời kì, nhì xe gặp gỡ nhau. Hỏi khoảng thời kì đi của hai xe gặp nhau bởi bao nhiêu?

Tóm tắt:

v1: véc tơ vận tốc tức thời của xe sản phẩm nhất.

v2: véc tơ tốc độ tức thời của xe thứ hai.

AB = s : khoảng cách vị trí A với B khởi hành cùng một lúc.

Cách giải:

Tổng hai véc tơ gia tốc tức thời:

v1 + v2 = …

Thời gian gặp mặt nhau của hai xe:

s : (v1 + v2) = …

Đáp số: …

Bài toán 1

Đồng thời 7 giờ khoảng 30 phút sáng tất cả một ôtô đi từ thức giấc A tới thức giấc B cùng với véc tơ vận tốc tức thời 40km/h với một xe trang bị đi từ thức giấc B tới tỉnh A cùng với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. Hỏi nhì xe gặp mặt nhau bởi bao nhiêu mấy giờ, biết tỉnh giấc A giải pháp tỉnh B 140km?

*

Gicửa ải.

Tổng nhì véc tơ gia tốc tức thời:

40 + 30 = 70 km/h.

Thời gian chạm chán nhau của nhị xe:

140 : 70 = 2 giờ.

Hai xe chạm mặt nhau lúc:

7 giờ 30 phút + 2 tiếng = 9 giờ 30 phút.

Bài toán 2

Cùng một lúc gồm một ôtô đi từ thức giấc A tới thức giấc B cùng với véc tơ vận tốc tức thời to hơn xe sản phẩm đi từ thức giấc B tới tỉnh giấc A là 10km/h cùng chúng gặp nhau sau 2 giờ. Khoảng cách tỉnh A tới tỉnh giấc B là 140 km. Tính véc tơ tốc độ tức thời của mỗi xe?

Gicửa ải.

*

Theo đề bài, hiệu hai véc tơ tốc độ tức thời: 10km/h.

Tổng hai véc tơ gia tốc tức thời

140 : 2 = 70 km/h.

Véc tơ vận tốc tức thời của ô tô là:

(70 + 10) : 2 = 40 km/h.

Véc tơ gia tốc tức thời của xe lắp thêm là:

(70 – 10) : 2 = 30 km/h.

Đáp số: véc tơ tốc độ tức thời của oto cùng xe vật dụng là: 40 km/h và 30 km/h.

Bài toán 3

Lúc 7 giờ sáng, người thứ I đi trường đoản cú A tới B cùng với véc tơ gia tốc tức thời 12 km/giờ cho tới 7 giờ 30 phút cùng ngày, bạn thứ II đi cũng khởi nguồn từ A tới B và đuổi theo kịp người đồ vật I tại C biện pháp B 8km vào tầm khoảng 8 giờ đồng hồ 15 phút.

a) Tính véc tơ tốc độ tức thời bạn thứ II với quãng mặt đường AB.

b) Sau lúc gặp gỡ nhau trên C, nhị người liên tiếp đi về phía B. Cho tới B, người thứ II quay trở về A ngay. Hỏi nhị người chạm chán nhau lần sản phẩm công nghệ hai lúc mấy giờ?

Gicửa ải.

*

a) thời gian người sản phẩm I đi từ A tới C:

8 giờ 15 phút – 7 tiếng = 1 giờ đồng hồ 15 phút = 5/4 giờ.

Quãng con đường AC của fan thứ I đi là:

12 x 5/4 = 15 km/h.

Thời gian bạn thứ II đi từ A cho tới C:

8 giờ 15 phút – 7 giờ khoảng 30 phút = 45 phút = 3/4 giờ.

Véc tơ tốc độ tức thời tín đồ thứ II là:

15 : ba phần tư = trăng tròn km/h.

Quãng mặt đường AB:

15 + 8 = 23 km.

Thời gian fan thứ II đi trường đoản cú C tới B:

8 : trăng tròn = 2/5 tiếng = 24 phút.

Quãng mặt đường AC của fan thứ I đi vào 2/5 giờ:

12 x 2/5 = 4,8 km.

Khoảng phương pháp hai fan lúc tín đồ thứ II trên B:

8 – 4,8 = 3,2 km.

Tổng hai véc tơ tốc độ tức thời:

12 + trăng tròn = 32 km.

Thời gian gặp nhau lần 2:

3,2 : 32 = 0,1 giờ = 6 phút.

Hai người gặp nhau lần lắp thêm hai lúc:

8 giờ đồng hồ 15 phút + 24 phút + 6 phút = 8 giờ 45 phút.

3. Bài bác tập chuyển động ngược chiều

Bài 1: Một tín đồ đi xe đạp quãng đường 18,3 km không còn 1,5 giờ. Hỏi cứ đi với véc tơ vận tốc tức thời tương tự như thì bạn đi quãng mặt đường 30,5 km hết bao nhiêu thời kì?

Bài 2: Một xe máy chạy qua mẫu cầu nhiều năm 250m hết trăng tròn giây. Hỏi với véc tơ tốc độ tức thời kia xe máy đi quãng đường dài 120 km hết bao nhiêu thời kì?

Bài 3: Một xe trang bị đi từ bỏ A với véc tơ gia tốc tức thời 30 km/giờ cùng sau 1 ½ tiếng thì tới B. Hỏi một người đi xe đạp điện với véc tơ tốc độ tức thời bởi 3/5 véc tơ gia tốc tức thời của xe thứ thì yêu cầu mất mấy giờ thì mới đi được quãng đường AB?

Bài 4: Một bạn dự kiến đi tự A tới B trong thời kì 4 giờ. Nhưng lại lúc đi tín đồ đó đi cùng với véc tơ gia tốc tức thời cấp 3 lần so với véc tơ vận tốc tức thời dự kiến. Hỏi người này đã đi từ bỏ A cho tới B hết bao nhiêu thời kì?

Bài 5: Một ôtô đi quãng đường dài 225 km. Ban sơ xe đi cùng với véc tơ gia tốc tức thời 60 km/h. Kế tiếp vì con đường xấu với dốc nên véc tơ tốc độ tức thời sút xuống chỉ từ 35 km/h. Và do vậy xe đi quãng đường đó không còn 5 giờ. Tính thời kì xe đi cùng với véc tơ tốc độ tức thời 60km/h.

Bài 6: Toàn dự kiến đi từ đơn vị về quê không còn 3 giờ. Tuy thế vì gặp mặt ngày gió mùa đông bắc quá khỏe mạnh nên véc tơ vận tốc tức thời của Toàn chỉ đạt ½ véc tơ gia tốc tức thời dự kiến. Hỏi Toàn đi từ bên về quê hết bao nhiêu thời kì?

Bài 7: Hai thị thành giải pháp nhau 208,5km, một xe thiết bị đi từ thành phố A tới tp B với véc tơ gia tốc tức thời là 38,6 km/h. Một oto xuất hành cùng một lúc với xe máy đi từ thành phố B tới thành phố A cùng với véc tơ tốc độ tức thời 44,8km/h. Hỏi sau mấy giờ đồng hồ xe máy cùng oto chạm mặt nhau?

Bài 8: Một ôtô đi từ A tới B với véc tơ gia tốc tức thời 54 km/h đồng thời đó một xe thứ đi trường đoản cú B tới A cùng với véc tơ gia tốc tức thời 36 km/h. Sau 2 tiếng oto cùng xe máy gặp mặt nhau. Tính quãng mặt đường AB?

Bài 9: Một ô tô đi từ bỏ thị làng A tới thị buôn bản B với véc tơ vận tốc tức thời là 48 km/h. Đồng thời đó một ô-tô đi từ bỏ thị thôn B tới thị làng mạc A với véc tơ gia tốc tức thời là 54 km/h. Sau 2 tiếng đồng hồ hai oto gặp gỡ nhau. Tính quãng con đường từ thị làng mạc A tới thị làng mạc B?

Bài 10: Một oto cùng một xe pháo máy đồng hành một cơ hội ở nhị đầu của quãng mặt đường và đi trái hướng nhau. Sau 2 tiếng 15 phút oto cùng xe máy gặp mặt nhau. ô-tô đi cùng với véc tơ tốc độ tức thời 54km/h, xe sản phẩm đi với véc tơ vận tốc tức thời 38km/h. Tính quãng đường trên?

Bài 11: Hai ca nô phát xuất cùng một lúc, đi trái chiều nhau bên trên quãng con đường sông lâu năm 175km cùng với véc tơ tốc độ tức thời 24km/h với 26km/h. Hỏi sau bao nhiêu thời kì kể từ lúc xuất vạc tới thời điểm hai ca nô gặp gỡ nhau?

Bài 12: Trên quãng mặt đường dài 255 km, một oto với một xe máy xuất xứ cùng một lúc cùng đi trái chiều nhau. ô tô đi với véc tơ gia tốc tức thời 62 km/h, xe sản phẩm công nghệ đi với véc tơ tốc độ tức thời 40 km/h. Hỏi sau mấy tiếng oto và xe máy chạm mặt nhau?

Bài 13: Tại hai đầu của một quãng mặt đường dài 17,25 km một người đi bộ và một tín đồ chạy suất phát và một lúc với ngược chiều nhau. Véc tơ vận tốc tức thời người đi dạo bằng 4,2 km/h, véc tơ tốc độ tức thời fan chạy bởi 9,6 km/h. Tính thời kì để hai người gặp mặt nhau?

Bài 14: Hai người quốc bộ ngược chiều nhau từ bỏ hai vị trí A và B bí quyết nhau 18 km để gặp mặt nhau. Véc tơ vận tốc tức thời của người đi tự A là 4 km/h. Véc tơ tốc độ tức thời của người đi tự B là 5 km/h. Hỏi sau mấy giờ đồng hồ họ gặp mặt nhau? Khi chạm mặt nhau bạn đi trường đoản cú A giải pháp B mấy km?

Bài 15: Hai tp A và B bí quyết nhau 135 km. Một xe trang bị đi trường đoản cú A cho tới B với véc tơ gia tốc tức thời 42 km/h cùng một xe đạp điện đi từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp điện và xe máy chạm chán nhau? Lúc chạm mặt nhau xe máy cách B từng nào km?

Bài 16: Một oto với một xe mi đi trái chiều nhau. ô tô đi tự A với véc tơ vận tốc tức thời 48,5 km/h. Xe thiết bị đi tự B cùng với véc tơ vận tốc tức thời 33,5 km/h. Sau 1 giờ trong vòng 30 phút oto với xe máy chạm chán nhau tại C. Hỏi quãng mặt đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 17: Hai oto khởi nguồn từ A cùng B cùng một lúc với đi ngược hướng nhau. Quãng đường Ab lâu năm 174 km. Sau 2 tiếng chúng gặp gỡ nhau. Tìm véc tơ gia tốc tức thời của mỗi oto, biết véc tơ vận tốc tức thời đi tự A bằng 1,5 lần véc tơ tốc độ tức thời đi tự B.

Bài 18: Một oto với một xe đồ vật đi ngược chiều nhau, ôtô đi trường đoản cú A cùng với véc tơ gia tốc tức thời 44,5 km/h, xe lắp thêm đi từ bỏ B cùng với véc tơ tốc độ tức thời 32,5 km/h. Sau một giờ 30 phút oto với xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài từng nào km?

Bài 19: Hai oto xuất phát từ A với B và một lúc với đi trái hướng nhau. Quãng mặt đường Ab lâu năm 162 km. Sau 2 giờ chúng chạm mặt nhau.

a, kiếm tìm véc tơ gia tốc tức thời của mỗi oto, biết ô tô đi trường đoản cú A bởi 4/5 véc tơ tốc độ tức thời ô tô đi tự B.

b, Điểm gặp mặt nhau giải pháp A từng nào km?

Bài 20: Một oto xuất hành tại A lúc 4 tiếng sáng đi về B với véc tơ tốc độ tức thời 60 km/h. Cho tới 5 giờ oto khác xuất phát tại B và đi về A với véc tơ tốc độ tức thời 70 km/h. Nhì xe gặp gỡ nhau thời gian 8 giờ. Tính khoảng cách từ A tới B?

Bài 21: Lúc 7 giờ phát sáng một oto bắt nguồn từ A cho tới B với véc tơ tốc độ tức thời 65 km/h. Tới 8 giờ nửa tiếng một xe ô-tô khác xuất phát điểm từ B cho tới A cùng với véc tơ gia tốc tức thời 75 km/h. Hỏi hai xe chạm mặt nhau dịp mấy giờ ? biết rằng A phương pháp B 657,5 km.

Bài 22: Một bạn đi xe đạp từ địa chỉ A nhằm tới địa chỉ B. Tín đồ đó khời hành cơ hội 4 giờ 24 phút. Vào mức 6 giờ 36 phút, một bạn khác đi xe đạp điện từ B về A. Véc tơ tốc độ tức thời tín đồ đi tự B to hơn người đi từ A là 1km/h. Nhị người chạm chán nhau thời điểm 11 giờ. Tính véc tơ tốc độ tức thời của mỗi người. Biết quãng con đường AB nhiều năm 158,4 km.

Xem thêm: Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Phương Thức Biểu Đạt Trong Bài Văn Nghị Luận

4. Trả lời giải bài tập hai vật hoạt động ngược chiều

Bài 1:

Véc tơ tốc độ tức thời của fan đi xe đạp điện là: 18,3 : 1,5 = 12,2 (km/giờ)

Thời gian bạn đi xe đạp đi hết quãng đường 30,5km là: 30,5 : 12,2 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Bài 2:

Véc tơ gia tốc tức thời của xe thứ là: 250 : trăng tròn = 12,5 (m/giây)

Đổi 120km = 120000m

Thời gian xe thứ đi hết quãng mặt đường dài 120km là: 120000 : 12,5 = 9600 (giây)

Đáp số: 9600 giây

Bài 3:

Véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp là: 30 x 3 : 5 = 18 (km/giờ)

Quãng mặt đường AB dài: 30 x 1,5 = 45 (km)

Thời gian đi của xe đạp điện là: 45 : 18 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Bài 4:

Vì véc tơ tốc độ tức thời và thời kì là hai đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch nên những khi tăng véc tơ tốc độ tức thời lên 3 lần thì thời kì đi giảm đi 3 lần

Thời gian người này đã đi tự A tới B là: 4 : 3 = 4/3 (giờ)

Đáp số: 4/3 giờ

Bài 5:

Giả sử ôtô đi quãng đường đó với véc tơ tốc độ tức thời 35km/giờ trong cả 5 giờ

Quãng mặt đường oto đó đi được là: 35 x 5 = 175 (km)

Thời gian xe pháo đi cùng với véc tơ gia tốc tức thời 60km/giờ là: (225 – 175) : (60 – 35) = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ

Bài 6:

Vì véc tơ gia tốc tức thời với thời kì là nhì đại lượng tỉ lệ nghịch nên khi véc tơ gia tốc tức thời giảm đi gấp đôi thì thời kì tăng thêm 2 lần

Thời gian Toàn đi là: 3 x 2 = 6 (giờ)

Bài 7:

Thời gian nhị xe gặp gỡ nhau là: 208,5 : (38,6 + 44,8) = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Bài 8:

Quãng con đường AB dài: 2 x (54 + 36) = 180 (km)

Đáp số: 180km

Bài 9:

Quãng mặt đường từ thị thôn A tới thị xã B là: 2 x (54 + 48) = 204 (km)

Đáp số: 204km

Bài 10:

Đổi 2 tiếng đồng hồ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng mặt đường dài: 2,25 x (54 + 38) = 207 (km)

Đáp số: 207km

Bài 11:

Thời gian nhị ca nô gặp gỡ nhau là: 175 : (24 + 26) = 3,5 (giờ)

Đáp số: 3,5 giờ

Bài 12:

Oto với xe máy chạm mặt nhau sau: 255 : (62 + 40) = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Bài 13:

Hai người chạm chán nhau sau: 17,25 : (4,2 + 9,6) = 1,25 (giờ)

Đáp số: 1,25 giờ

Bài 14:

Hai người gặp nhau sau: 18 : (4 + 5) = 2 (giờ)

Quãng đường tín đồ đi từ A đi được là: 2 x 4 = 8 (km)

Người đi trường đoản cú A còn giải pháp B: 18 – 8 = 10 (km)

Đáp số: 2 giờ; 8km

Bài 15:

Thời gian hai xe gặp mặt nhau là: 135 : (12 + 42) = 2,5 (giờ)

Quãng đường xe sản phẩm đi được là: 2,5 x 42 = 105 (km)

Lúc chạm mặt nhau, xe vật dụng còn bí quyết B: 135 – 105 = 30 (km)

Đáp số: 2,5 giờ; 30km

Bài 16:

Đồi 1 giờ trong vòng 30 phút = 1,5 giờ

Quãng mặt đường AB dài: 1,5 x (48,5 + 33,5) = 122 (km)

Đáp số: 122 km

Bài 17:

Tổng véc tơ tốc độ tức thời của nhì xe ô tô là: 174 : 2 = 87

Đổi 1,5 = 3/2

Tổng số phần cân nhau là:3 + 2 = 5

Véc tơ gia tốc tức thời của ôtô đi từ A là: 87 : 5 x 3 = 52,2 (km/giờ)

Véc tơ gia tốc tức thời của ôtô đi tự B là: 87 – 52,2 = 34,8 (km/giờ)

Đáp số: 52,2km/giờ với 34,8km/giờ

Bài 18:

Đổi 30 phút = 50% giờ

Quãng đường AB dài: (44,5 + 32,5) x 1/2 = 38,5 (km)

Đáp số: 38,5km

Bài 19:

a, Tổng véc tơ gia tốc tức thời của nhì xe oto là: 162 : 2 = 81 (km)

Tổng số phần đều nhau là: 4 + 5 = 9

Véc tơ vận tốc tức thời của oto xuất phát điểm từ A là: 81 : 9 x 4 = 36 (km/giờ)

Véc tơ gia tốc tức thời của oto khởi đầu từ B là: 81 : 9 x 5 = 45 (km/giờ)

b, Điểm chạm mặt nhau phương pháp A: 36 x 2 = 72 (km)

Đáp số: a, 36km/giờ, 45km/giờ; b, 72km

Bài 20:

Quãng mặt đường oto xuất phát từ A đã từng đi được trước thời điểm xe đi tự B phát xuất là: 60 x 1 = 60 (km)

Hai xe gặp nhau sau (tính theo thời gian xe B xuất phát): 8 – 5 = 3 (giờ)

Khoảng cách từ A tới B là: 3 x (60 + 70) + 60 = 450 (km)

Đáp số: 450km

Bài 21:

Thời gian xe oto khởi đầu từ A đã đi được trước cơ hội oto khởi đầu xuất phát từ B là: 8 giờ 30 phút – 7 tiếng = 1 giờ 30 phút

Đổi 1 giờ 1/2 tiếng = 1,5 giờ

Quãng con đường oto khởi nguồn từ A đã đi được trước cơ hội oto khởi đầu xuất vạc từ B là:

65 x 1,5 = 97,5 (km)

Hai xe gặp gỡ nhau sau (tính theo thời gian B xuất phát): (657,5 – 97,5) : (65 + 75) = 4 giờ

Hai xe gặp nhau lúc: 8 giờ 1/2 tiếng + 4 tiếng = 12 tiếng 30 phút

Đáp số: 12 giờ 30 phút

Bài 22:

Thời gian bạn đi xe đạp từ A đã đi được trước lúc xe đạp từ B xuất hành là: 6 giờ đồng hồ 36 phút – 4 tiếng 24 phút = 2 giờ 12 phút

Đổi 2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

Hai người chạm chán nhau (tính theo giai đoạn người bắt đầu từ B): 11 tiếng – 6 tiếng 36 phút = 4 tiếng 24 phút

Đổi 4 tiếng 24 phút = 4,4 giờ

Tổng véc tơ tốc độ tức thời của hai tín đồ là: 158,4 : 4,4 = 36 (km/giờ)

Véc tơ tốc độ tức thời fan đi từ bỏ B về A là: (36 + 1) : 2 = 18,5 (km/giờ)

Véc tơ vận tốc tức thời fan đi tự A về B là: 36 – 18,5 = 17,5 (km/giờ)

Đáp số: 18,5km/ giờ cùng 17,5km/giờ

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em gồm thể đọc thêm một số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Hướng dẫn giải một trong những bài tập tăng thêm Toán lớp 5 về hai vận động cùng chiềuCác dạng toán cơ bạn dạng về tính Quảng đường ở cung cấp tiểu học tập Toán lớp 5

​Chúc các em học tập tốt!