Bài 3: tổ chức triển khai Quân đội với Công an quần chúng Việt Nam

I. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

*

1. Tổ chức và khối hệ thống tổ chức của Quân đội dân chúng Việt Nam

a. Tổ chức của Quân đội

Quân đội gồm: lính chủ lực, lính địa phương, quân nhân biên phòng.

Bạn đang xem: Tổ chức quân đội và công an nhân dân việt nam

b. Khối hệ thống tổ chức

- cỗ Quốc phòng.

- các cơ quan bộ Quốc phòng.

- các đơn vị trực thuộc cỗ Quốc phòng.

- các bộ, ban chỉ huy quân sự

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của một số trong những cơ quan, đơn vị chức năng trong Quân đội quần chúng Việt Nam

a. Bộ Quốc phòng

- Là đơn vị chức năng thuộc chính phủ do bộ trưởng Bộ quốc chống đứng đầu.

- Chức năng: quản lí lý, chỉ đạo, chỉ huy.

b. Cỗ Tổng tham mưu và cơ sở tham mưu các cấp

Là cơ quan chỉ đạo lực lượng vũ khí .

- Chức năng:

+ bảo đảm trình độ sẵn sàng chiến đấu.

+ Điều hành các vận động quân sự.

- Nhiệm vụ:

+ tổ chức triển khai nắm kiên cố tình hình.

+ Nghiên cứu, khuyến cáo những nhà trương chung. + tổ chức lực lượng, lãnh đạo quân đội và dân quân từ vệ. + Điều hành các vận động quân sự.

c. Tổng cục chủ yếu trị với cơ quan bao gồm trị những cấp vào Quân đội quần chúng Việt Nam

 - Chức năng: Đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị .

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, khuyến cáo những chủ trương, biện pháp về công tác Đảng, công tác chính trị.

+ Đề ra những nội dung, biện pháp, planer chỉ đạo,kiểm tra cung cấp dưới thực hiện.

d. Tổng cục phục vụ hầu cần và ban ngành hậu cần những cấp

- Chức năng: Đảm báu vật chất, quân y, vận tải.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất.

+ lãnh đạo công tác bảo đảm hậu cần.

e. Tổng viên Kỹ thuật và phòng ban kỹ thuật các cấp

- Chức năng:

+ bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện.

- Nhiệm vụ:

+ nghiên cứu và phân tích đề xuất.

+ bảo vệ kỹ thuật.

g. Tổng viên Công nghiệp quốc phòng, cơ quan, đơn vị sản xuất quốc phòng

- Chức năng:

+ làm chủ các cửa hàng sản xuất quốc phòng.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất.

+ chỉ huy các đơn vị sản xuất.

h. Quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng

- Quân khu: tổ chức triển khai quân sự theo lãnh thổ một trong những tỉnh (thành phố) tiếp gần cạnh nhau co tương quan về quốc phòng.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ chỉ huy công tác quốc phòng;

+ desgin tiềm lực quân sự;

+ chỉ đạo lực lượng vũ trang.

- quân đoàn Đơn vị tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch - chiến thuật. Là lực lượng sở tại của quân đội.

- Quân chủng.

Bộ phận quân đội chuyển động ở môi trường thiên nhiên địa lý nhất mực như: Hải quân, Phòng không - không quân.

- Binh chủng:

Chức năng trực tiếp võ thuật hoặc bảo vệ chiến đấu như: Pháo binh, Thông tin, Đặc công, ...

i. Bộ đội Biên phòng.

 - Chức năng: làm nòng cốt, chăm trách quản lý, đảm bảo an toàn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, hiếm hoi tự biên giới quốc gia.

Quân hiệu, cung cấp hiệu và phù hiệu của Quân đội.

II. CÔNG AN NHÂN DÂN

1. Tổ chức và khối hệ thống tổ chức của Công an quần chúng. # Việt Nam

a. Tổ chức của công an

Công an gồm: Lực lượng an ninh và Cảnh sát.

b. Khối hệ thống tổ chức

- bộ Công an.

- các cơ quan bộ Công an.

- Công an tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương

- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố, trực ở trong tỉnh

- Công an xã, phường, thị trấn

2. Chức năng, trách nhiệm chính của một vài cơ quan, đơn vị chức năng trong Công an

a. Bộ Công an

- Là ban ngành lãnh đạo, lãnh đạo cao nhất.

- Nhiệm vụ:

+ thống trị Nhà nước về bảo vệ bình an quốc gia, đơn nhất tự, bình an xã hội,

+ xây dựng nền an ninh nhân dân và các lực lượng công an.

b. Tổng cục An ninh

- Là lực lượng nòng cốt của Công an.

- Nhiệm vụ:

+ chũm chắc tình hình.

+ Đấu tranh phòng, kháng tội phạm.

+ có tác dụng thất bại đều âm mưu, hành động xâm phạm bình yên quốc gia.

+ Bảo vệ bình an quốc gia.

c. Tổng viên Cảnh sát

- Là lực lượng nòng cốt.

- Nhiệm vụ:

+ dữ thế chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Làm đại bại mọi thủ đoạn hành cồn gây mất trơ thổ địa tự, bình yên xã hội.

+ đảm bảo an toàn trật tự an toàn xã hội.

d. Tổng cục phát hành lực lượng

- Là cơ quan siêng trách phụ trách công tác xây dựng hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nghiệp vụ trong cỗ Công an.

e. Tổng cục Hậu cần

- Là phòng ban tham mưu, đảm bảo về mặt hậu cần, đại lý vật hóa học và khai quật sử dụng đồ gia dụng tư, trang bị cho các lực lượng của bộ Công an.

g. Tổng cục Tình báo

Là lực lượng quánh biệt, hoạt động bí mật trong và quanh đó nước, nhằm ngăn ngăn và đập tan các âm mưu, hành vi chống phá của các thế lực thù địch, giữ lại vững bình an quốc gia.

h. Tổng viên Kỹ thuật

- Là cơ quan bảo đảm trang bị phương tiện kỹ thuật cho những hoạt động, vận dụng những thành tích khoa học technology vào nhiệm vụ công an.

Xem thêm: Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát, Công An (2 Mẫu)

i. Cỗ Tư lệnh cảnh vệ.

- Là lực lượng bảo vệ cán bộ cao cấp, phòng ban đầu óc của Đảng, bên nước và các đoàn khách hàng quốc tế, những cơ quan nước ngoài giao trên Việt Nam. * ngoại trừ ra, còn có các đơn vị chức năng như: