Hình vỏ hộp chữ nhật là giữa những hình thường gặp gỡ trong thực tiễn và vào Toán học? Vậy phương pháp tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật như vậy nào? công thức tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật ra sao. Mời các bạn hãy thuộc x-lair.com theo dõi bài viết dưới đây để biết được toàn thể kiến thức về Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Tính thể tích hình hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là một hình trong không khí 3 chiều, trong số đó mọi mặt của nó số đông là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, cùng 12 cạnh. Nếu điện thoại tư vấn 2 mặt bất kỳ đối diện nhau là mặt đáy, thì 4 mặt còn lại mà mặt bên của hình hộp chữ nhật.


2. Cách làm tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân chiều rộng nhân độ cao của hình.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được xem bằng tích của diện tích s đáy với chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình hộp chữ nhật.a là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

3. Diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

- diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật:

*

- diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậta là chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

- nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật:

*

4. Công việc tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, các bạn cần xác minh các đại lượng bao gồm trong cách làm tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích đựng nước của một chiếc hồ nước có làm ra hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện các bước sau:

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần xác minh các đại lượng có trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích chứa nước của một chiếc hồ nước có hình dáng hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện công việc sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước có thể chứa trong đầm nước (trên hình)

a. Khẳng định chiều lâu năm của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều lâu năm là cạnh lâu năm nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Chúng ta có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh dài nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều dài = 5 m.

b. Xác định chiều rộng lớn của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng lớn là cạnh ngắn tuyệt nhất của khía cạnh phẳng hình chữ nhật nằm trên hay bên dưới của hình hộp chữ nhật. Bạn cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn tuyệt nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài với chiều rộng của hình hợp chữ nhật. Bạn có thể do độ cao của đầm nước bằng thước dây, ví dụ: độ cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng cùng chiều cao.

Bạn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều dài và độ cao tùy ý, ko cần quan tâm đến thứ từ trước, sau. Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật cho hồ nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước hoàn toàn có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 8 m, chiều rộng 5 m và chiều cao 6 m. Tính đường chéo của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo cánh của khối hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có chiều lâu năm cạnh đáy là 7 cm, chiều rộng cạnh đáy là 3 cm, chiều cao cạnh đáy là 6 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta có thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ đựng nước có kiểu dáng hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và độ cao của hồ là 12 m. Tính chiều dài của hồ.

Giải:

Chiều nhiều năm của hồ cất nước là:

*

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật với chiều dài là 2,5cm, chiều rộng là 1,8 centimet và chiều cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia đó.

Xem thêm: Bài Tập Về Giới Từ Có Đáp Án, Lý Thuyết & Bài Tập Về Giới Từ


Giải:

Theo đề bài bác cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Vì vậy khi áp dụng các công thức tính ta sẽ có:

Thể hình hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: mang đến hình lập phương có diện tích s 1 mặt bên 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích s toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 centimet 3C. 280cm 3D. 320 centimet 3

Câu 3: đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: đến hình lập phương có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích s 1 mặt của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang đến hình lập phương có các cạnh tất cả độ dài là 5cm. Thể tích của hình lập phương kia là?

A. 100 cm 3B.125/3 cm 3C. 125 centimet 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm cùng thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích s đáy SABCD = 24cm2 và rất có thể tích V = 84 cm3. độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả độ nhiều năm là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
x-lair.com