Trong bài viết dưới đây, năng lượng điện máy Sharp nước ta sẽ chia sẻ lý thuyết tần số là gì? Công thức tính tần số và các dạng bài tập về tần số có lời giải giúp các bạn hệ thống lại kỹ năng để áp dụng vào làm bài xích tập dễ dàng và đơn giản hơn nhé


Tần số là gì?

Tần số là tần số của một hiện nay tượng tái diễn trên một đơn vị thời gian.

Bạn đang xem: Tính tần số

*


Kí hiệu

Tần số được kí hiệu là f

Đơn vị 

Đơn vị đo tần số là nghịch đảo đơn vị đo thời gian. Vào hệ đo lường và tính toán quốc tế, đơn vị chức năng này là Hz khắc tên theo nhà đồ vật lý Đức, Heinrich Rudolf Hertz. 1 Hz cho biết thêm tần số tái diễn của sự việc đúng bởi 1 lần trong những giây: 1Hz = 1/s

Đơn vị không giống của tần số là:

Số vòng xoay một phút (rpm) (revolutions per minute) cho vận tốc động cơ,…Số nhịp đập một phút (bpm) (beats per minute) mang đến nhịp tim, nốt nhạc trong âm nhạc…

Công thức tính tần số

Để tính tần số, lựa chọn một khoảng thời gian, đếm số lần mở ra của hiện tượng trong thời hạn ấy, rồi chia số này mang đến khoảng thời hạn đã chọn.

f = N/t

Trong đó:

f là tần số (Hz);n là số dao động;t là thời hạn vật triển khai được n dao động (s).

1. Dựa vào bước sóng:

Công thức tính tần số bằng phương pháp lấy vận tốc sóng chia cho bước sóng

f = V/λ.

Trong đó:

V là vận tốc sóng,f là tần sốλ là cách sóng

2. Dựa vào sóng năng lượng điện từ vào chân không

Công thức tính tần số bằng phương pháp lấy tốc độ ánh sáng phân tách cho cách sóng

f = C/λ

Trong đó:

C: tốc độ ánh sángλ: bước sóngf là tần số

3. Dựa trên thời gian hoặc chu kỳ

Công thức tính tần số bằng phương pháp lấy số xê dịch chia mang đến tổng chu kỳ luân hồi thời gian để sở hữu thể xong tất cả những dao cồn đó.

f = 1/T<2>

Trong đó: T: chu kì thời hạn hay lượng thời hạn cần để kết thúc một dao động.

4. Dựa vào tần số góc

Công thức tính tần số bằng cách lấy tần số góc của sóng phân tách cho nhì lần số hằng số pi

f = ω / (2π)

Trong đó:

ω là tần số gócf là tần số chuẩnπ là hằng số π = 3,14

Bài tập tính tần số có lời giải

Ví dụ 1: Trong đôi mươi giây, một lá thép thực hiện được 2000 dao động, tần số giao động của lá thép là bao nhiêu?

Lời giải:

Số xê dịch lá thép thực hiện trong 1 giây là:

f = N/t = 2000 : 20 = 100 Hz

Vậy tần số xê dịch của lá thép là 100 Hz.

Ví dụ 2: có hai con lắc, trong và một khoảng thời gian con lắc trước tiên thực hiện được 10 dao động, nhỏ lắc vật dụng hai thực hiện được 15 dao động. Tần số xê dịch của nhỏ lắc nào to hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

Lời giải

Vì trong cùng một khoảng thời hạn t, con lắc thứ nhất thực hiện nay được 10 dao động, nhỏ lắc sản phẩm hai triển khai được 15 dao động.

Tần số của nhỏ lắc thứ nhất là : 10/t

Tần số của bé lắc máy hai là: 15/t

Tỉ số về tần số của nhỏ lắc sản phẩm hai so với nhỏ lắc trước tiên là: 15/t : 10/t = 1,5

Vậy tần số dao động của con lắc vật dụng hai lớn hơn và to hơn 1,5 lần.

Ví dụ 3: Biết tân số góc là 7,17 hãy tìm kiếm tần số góc

Lời giải

f = ω / (2π) = 7,17 / (2 x 3,1415) = 7,17 / 6,283 = 1,14 Hz

Ví dụ 4: thiết bị A trong thời hạn 2 phút thực hiện được 5400 dao động. Thứ B trong thời hạn 3 phút tiến hành được 8640 dao động. Hỏi đồ vật nào vạc ra music cao hơn? do sao?

Lời giải

Đổi 2 phút = 120 giây; 3 phút = 180 giây.

Tần số xê dịch của trang bị A là: 5400 : 120 = 45 Hz

Tần số giao động của đồ vật B là: 8640 : 180 = 48 Hz.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 6 Giải Toán Lớp 5 Trang 6, 7, Bài 3 Trang 6 Sgk Toán 5

Vì 48 Hz > 45 Hz, vậy B tất cả tần số cao hơn vật A buộc phải vật B phạt ra âm cao hơn.

Sau khi phát âm xong nội dung bài viết của chúng tôi các chúng ta cũng có thể biết được tần số là gì? bí quyết tính tần số để áp dụng vào làm bài tập đơn giản