Đường chéo cánh hình vuông là hai tuyến đường thẳng vuông góc cùng giao nhau trên trung điểm của mỗi đường. Vậy công thức tính đường chéo cánh hình vuông là gì? Mời chúng ta lớp 8, lớp 9 cùng theo dõi bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Tính đường chéo hình vuông

1. Đường chéo cánh hình vuông là gì?

Hình tứ giác gồm 4 góc vuông, 4 cạnh bằng với nhau là hình vuông

Đường chéo hình vuông là 2 con đường thẳng vuông góc và giao nhau trên trung điểm của mỗi đường.

2. Tính chất đường chéo hình vuông

Tính hóa học của đường chéo cánh hình vuông chủ yếu thể hiện qua cách làm tính của nó. Dựa vào tính chất của hình vuông ta thấy đường chéo hình vuông có 2 tính chất:

Giao điểm của 2 đường chéo cánh trong hình vuông chính là tâm của đường tròn nội tiếp với ngoại tiếp hình vuông. 1 đường chéo hình vuông sẽ chia hình vuông vắn thành 2 phần có diện tích s bằng nhau, cùng 2 hình chính là tam giác vuông cân

3. Vệt hiệu nhận biết hình vuông

Hình chữ nhật có hai cạnh kề cân nhau Hai đường chéo cánh của hình chữ nhật vuông góc cùng nhau là hình vuông Hình thoi có một góc vuông Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau

4. Phương pháp tính đường chéo hình vuông

Trong một hình vuông có 2 đường chéo. Theo đặc điểm của hình vuông, hai đường chéo cánh hình vuông bằng nhau và một đường chéo cánh hình vuông sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích s bằng nhau chính là 2 tam giác vuông cân. Do đó thì đường chéo cánh hình vuông chính là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân đó. Để tính đường chéo cánh hình vuông ta áp dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông.

Gọi cạnh hình vuông là a, đường chéo cánh là b ta có:

Áp dụng định lý Pytago: b =

*
*

5. Ví dụ phương pháp tính đường chéo cánh hình vuông

a) Một hình vuông có cạnh bởi 3cm. Đường chéo của hình vuông vắn đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, hay 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông vắn đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm tốt 4/3dm?

Bài giải:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo cánh của hình vuông vắn bằng √18 centimet .

b) Tương tự, cũng áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài xích này mang lại độ dài mặt đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² =

*

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bằng √2dm.

6. Bài xích tập tính đường chéo hình vuông

Bài 1. Cho hình vuông ABCD tất cả cạnh a = 5cm, tính đường chéo cánh AC, BD?

Bài 2. Cho hình vuông vắn ABCD có đường chéo cánh bằng 10√2 cm, tính độ dài những cạnh của hình vuông?

Bài 3. mang đến tam giác vuông cân ABC trên A, tất cả cạnh AC bởi 7cm. Vẽ hình vuông ABCD. Tính độ nhiều năm đường chéo cánh của hình vuông ABCD new vẽ.

Đường chéo cánh hình vuông là hai tuyến phố thẳng vuông góc cùng giao nhau trên trung điểm của mỗi đường. Vậy công thức tính đường chéo cánh hình vuông là gì? Mời các bạn lớp 8, lớp 9 thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

1. Đường chéo hình vuông là gì?

Hình tứ giác có 4 góc vuông, 4 cạnh bằng với nhau là hình vuông

Đường chéo hình vuông là 2 con đường thẳng vuông góc và giao nhau tại trung điểm của từng đường.

2. đặc điểm đường chéo cánh hình vuông

Tính chất của đường chéo hình vuông đa phần thể hiện tại qua cách làm tính của nó. Phụ thuộc tính chất của hình vuông ta thấy đường chéo cánh hình vuông có 2 tính chất:

Giao điểm của 2 đường chéo trong hình vuông đó là tâm của đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp hình vuông. 1 đường chéo hình vuông vẫn chia hình vuông thành 2 phần có diện tích bằng nhau, cùng 2 hình đó là tam giác vuông cân nặng

3. Vết hiệu nhận biết hình vuông

Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau Hai đường chéo của hình chữ nhật vuông góc với nhau là hình vuông Hình thoi có 1 góc vuông Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau

4. Bí quyết tính đường chéo cánh hình vuông

Trong một hình vuông vắn có 2 đường chéo. Theo đặc thù của hình vuông, hai đường chéo hình vuông cân nhau và một đường chéo cánh hình vuông đã chia hình vuông vắn thành nhì phần có diện tích s bằng nhau chính là 2 tam giác vuông cân. Do vậy thì đường chéo cánh hình vuông đó là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân đó. Để tính đường chéo hình vuông ta vận dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông.

Gọi cạnh hình vuông vắn là a, đường chéo là b ta có:

Áp dụng định lý Pytago: b =

*
*

5. Ví dụ phương pháp tính đường chéo cánh hình vuông

a) Một hình vuông vắn có cạnh bằng 3cm. Đường chéo cánh của hình vuông vắn đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, tuyệt 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm tuyệt 4/3dm?

Bài giải:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo của hình vuông vắn bằng √18 cm .

b) Tương tự, cũng vận dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài bác này đến độ dài mặt đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² =

*

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bằng √2dm.

6. Bài tập tính đường chéo cánh hình vuông

Bài 1. Cho hình vuông ABCD gồm cạnh a = 5cm, tính đường chéo cánh AC, BD?

Bài 2. Cho hình vuông ABCD gồm đường chéo bằng 10√2 cm, tính độ dài các cạnh của hình vuông?

Bài 3.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đh Dược Hà Nội - Điểm Chuẩn Đại Học Dược Hà Nội 2021 Chính Xác

đến tam giác vuông cân nặng ABC tại A, tất cả cạnh AC bằng 7cm. Vẽ hình vuông vắn ABCD. Tính độ nhiều năm đường chéo của hình vuông vắn ABCD new vẽ.