Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là những kiến thức đã được học tập từ thời trung học. Đây là gần như kiến thức đặc trưng áp dụng được trong trong thực tế đời sinh sống như tính diện tích s chiếc hộp, loại thùng xốp để đựng đồ,… bài viết này sẽ reviews đầy đủ cho mình các cách làm tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính diện tích toàn phần


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt phần đông là hầu như hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Nhì mặt đối lập nhau được coi là hai mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, các mặt sót lại gọi là khía cạnh bên.


*

2. Phương pháp tính diện tích hình hộp chữ nhật

– cách làm tính diện tích xung quanh

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích 4 mặt mặt của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi dưới đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài trăng tròn m, chiều rộng lớn 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– phương pháp tính diện tích s toàn phần

Công thức: diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật với 2 khía cạnh còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: một chiếc thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều nhiều năm là 5,4 cm, chiều rộng lớn là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của chiếc thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Bí quyết tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bằng tích của diện tích đáy với chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 centimet và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để làm rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời bạn xem thêm bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật gồm ví dụ đầy đủ, chi tiết.

4. Bí quyết tính đường chéo cánh hình hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình hộp chữ nhật gồm độ dài bằng nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 15cm.

Xem thêm: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Từ Năm 1945 Đến Giữa Những Năm 70 Của Thế Kỉ 20

*


Hy vọng rằng cùng với những bí quyết tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm kiếm:

diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhcông thức tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanhcông thức diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phầnmuốn tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao phủ hình hộpcông thức diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích s toàn phầndiện tích bao phủ của hình chữ nhậtcách tính diện tích s hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích xung quanh là gìmuốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình hộphình hộp chữ nhậtcông thức tính dt xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanhdiện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật