1. định nghĩa hình cầu, mặt cầu

- Định nghĩa: Hình cầu là 1 trong những vật thể hình trụ ba chiều trả hảo, từng điểm ở trên mặt phẳng của nó đều sở hữu khoảng biện pháp đến tâm bởi nhau.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình cầu

- Hình mong được tạo bởi điểm O là tâm, độ nhiều năm R là bán kính của hình cầu.

Cụ thể, lúc quay nửa hình trụ tâm O, bán kính R một vòng quanh mặt đường kính thắt chặt và cố định thì được một hình cầu.

Nửa con đường tròn vào phép cù nói trên tạo cho mặt ước hay có thể nói rằng mặt mong tâm O, có nửa đường kính R là phương diện được tạo vì quỹ tích những điểm bí quyết điểm O 1 khoảng tầm chiều nhiều năm không đổi bằng bán kính R trong không gian 3 chiều.

Trong không khí 3 chiều, mặt cầu là quỹ tích phần đa điểm cách đều một điểm O thắt chặt và cố định cho trước một khoảng không đổi R. Điểm O call là chổ chính giữa và khoảng cách R điện thoại tư vấn là nửa đường kính của khía cạnh cầu.

Tập hợp những điểm trong không khí nằm bên trong mặt ước và phiên bản thân mặt ước hợp thành mặt ước hay hình cầu.

*
Mặt cầu tâm O bán kính R

2. Công thức tính diện tích s hình cầu


Diện tích mặt cầu bởi bốn lần hằng số Pi nhân cùng với bình phương bán kính của hình cầu.

*

Trong đó:

S: là diện tích mặt cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: buôn bán hình hình cầu

3. Công thức tính thể tích hình cầu

Thể tích hình mong hay còn gọi là thể tích khối cầu ba phần bốn của Pi nhân cùng với lập phương nửa đường kính hình cầu.

*

Trong đó:

V: là thể tích hình cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: phân phối hình khối cầu

4. Các dạng toán thường gặp về Hình cầu, diện tích s hình mong và thể tích hình cầu

Dạng 1: Tính diện tích s mặt cầu, thể tích hình ước và nửa đường kính hình cầu.

Xem thêm: Integrated Marketing Là Gì ? Tổng Hợp Kiến Thức Mới Nhất 2021 Dành Cho Bạn

Phương pháp:

*

Dạng 2: Bài toán tổng hợp

Phương pháp:

Vận dụng những công thức trên và những kiến thức vẫn học để tính những đại lượng không biết rồi từ kia tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.

5. Một số bài tập mẫu

Bài toán 1:

Cho một hình cầu có nửa đường kính nối từ chổ chính giữa O lâu năm 5cm. Hỏi diện tích s của mặt ước này là bao nhiêu?

*

Bài toán tính diện tích s mặt cầu

Áp dụng cách làm tính diện tích mặt cầu ở trên ta có nửa đường kính r = 5cm. Suy ra diện tích mặt mong này đã bằng: