Kích thước mang lại vật dao động với biên độ A bằng phương pháp kéo hoặc đẩy vậy ra vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông tay. Tại thời gian t bất kì, vật ở vi trí có li độ x như hình vẽ. Bỏ qua mọi ma sát, theo phương trực tiếp đứng thì trọng lực $overrightarrowP$ cùng phản lực $overrightarrowN$của mặt phẳng chức năng vào vật bởi nhau, phương ngang chỉ còn lực đàn hồi của lò xo, lực này tác dụng vào vật làm cho vật vận động với gia tốc $a=x"",$theo định pháp luật II của Niutơn ta bao gồm phương trình : 

$F=-kx=ma=mx""=x""=-frackmx.$

 Đặt $omega =sqrtfrackm$, ta được :$x""=-frackmx=-omega ^2x.$

 Phương trình trên có nghiệm là :$x=Acosleft( omega t+varphi ight)$hoặc $x=Asin left( omega t+varphi ight)$

 Do vậy xấp xỉ của vật trong con lắc lò xo là một trong dao đụng điều hòa.

Bạn đang xem: Tính chu kì

 Tần số góc của dao động là $omega =sqrtfrackm$.

 Chu kì dao động : $T=2pi sqrtfracmk$và tần số xê dịch f $=frac12pi sqrtfrackm.$

 Các cực hiếm $omega $, T, f chỉ phu thuộc vào cân nặng và độ cứng của lò xo, nó 

 không dựa vào vào biện pháp kích ưa thích và việc chọn cội thời gian, nhưng mà sự

 kích thích mạnh dạn yếu khác biệt chỉ làm biến hóa biên độ A, câu hỏi chọn gốc 


 thời gian chỉ tác động đến quý giá pha ban đầu $varphi $.

1. Nhỏ lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng : 

 

þ Xét con lắc lốc xoáy treo trực tiếp đứng

 Độ biến tấu của lò xo tại vị trí cân bằng (VTCB) :$Rho =F_dhRightarrow Delta ell _^circ =fracmgk$

 Tần số góc :$omega =sqrtfrackm=sqrtfracgDelta ell _^circ $

 $Rightarrow Tau =2pi sqrtfrackm=2pi sqrtfracDelta ell _^circ g$ ; f $=frac12pi sqrtfracgDelta ell _^circ $

2. Bé lắc lốc xoáy treo nằm góc α

 þ Xét con lắc lò xo được treo nằm góc α :$Tau =2pi sqrtfracmk=2pi sqrtfracDelta ell gsin alpha $.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thả Tôm Giống An Toàn & Đạt Tỷ Lệ Sống Cao, Cách Thả Tôm Giống An Toàn Giúp Tôm Khỏe Mạnh

 Với $Delta ell =left| ell _cb-ell _^circ ight|$( trong đó $ell _^circ $là chiều dài tự nhiên của nhỏ lắc lò xo).

 þ Bài toán :

 +) Nếu k ko đổi thì $left{ eginarray omega sim frac1sqrtmRightarrow fracomega _1omega _2=sqrtfracm_2m_1 \ Tau sim sqrtmRightarrow fracTau _1Tau _2=sqrtfracm_1m_2=fracf_2f_1 \ endarray ight.$

 CLLX 1 tất cả (k, m1) $Rightarrow $dao động với T1, f1

 CLLX 2 có (k, m2) $Rightarrow $dao cồn với T2, f2

 Ta có : CLLX 3 gồm $left( k,m_1pm m_2 ight)Rightarrow Tau ^2=Tau _1^2pm Tau _2^2;frac1f^2=frac1f_1^2+frac1f_2^2.$

 Tổng quát :$m=alpha m_1+eta m_2Rightarrow Tau ^2=alpha Tau _1^2+eta Tau _2^2$

 +) giả dụ m không đổi thì : $omega sim sqrtksim frac1Tau sim f$hay $ksim omega ^2sim f^2sim frac1Tau ^2$

 Nếu có : $k=alpha k_1+eta k_2Rightarrow left{ eginarray f^2=alpha f_1^2+eta f_2^2 \ frac1Tau ^2=alpha frac1Tau _1^2+eta frac1Tau _2^2 \ endarray ight..$
Luyện bài bác tập vận dụng tại đây!