Trung trọng tâm luyện thi, giáo viên - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng reviews phần KHÁI NIỆM, TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA MUỐI NITRAT nhằm hổ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của muối nitrat


*

1. Khái niệm

- muối bột nitrat là muối bột của axit nitric.

Thí dụ, amoni nitrat (NH4NO3), kẽm nitrat (Cu(NO3)2),...

2. đặc thù vật lí

- toàn bộ các muối nitrat đông đảo tan các trong nước và là chất điện li mạnh.

3. đặc thù hoá học

a. Tính thoái hóa của muối hạt nitrat trong môi trường xung quanh axit

- Thí nghiệm: đến Cu với H2SO4 loãng vào dung dịch NaNO3 và đun lạnh nhẹ.

- hiện tại tượng: Dung dịch rời sang blue color và tất cả khí không màu hóa nâu trong ko khí.

- Phương trình hóa học:

3Cu + 2NaNO3 + 4H2SO4→ 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O

3Cu + 8H++ 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO­ + 4H2O

2NO + O2 →NO2(nâu đỏ)

* lưu ý: làm phản ứng này được dùng làm nhận biết ion nitrat

b. Nhiệt độ phân muối hạt nitrat

- muối bột nitrat của những kim loại hoạt động mạnh (trước Mg): bị phân huỷ thành muối nitrit và oxi:

M(NO3)n→M(NO2)n+ n/2O2

Thí dụ:

KNO3→KNO2+ 1/2O2

Oxi hình thành đốt cháy cacbon.

- muối nitrat của các kim các loại từ Mg→Cu: bị phân huỷ thành oxit kim loại tương ứng, NO2và O2:

2M(NO3)n→M2On+ 2nNO2+ n/2O2

Thí dụ:

2Fe(NO3)3→ Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2

2Cu(NO3)2→2CuO + 4NO2+ O2

- muối hạt nitrat của những kim nhiều loại kém vận động (sau Cu) : bị phân huỷ thành kimloại tương ứng, NO2và O2.

M(NO3)n→M + nNO2+ n/2O2

Thí dụ:

AgNO3→Ag + NO2+ 1/2O2

- một số trong những phản ứng đặc biệt:

2Fe(NO3)2→ Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2

NH4NO3→ N2O + 2H2O

NH4NO2→ N2+ 2H2O

Các lưu ý khi giải bài tập về làm phản ứng nhiệt phân muối hạt nitrat:

- khối lượng chất rắn giảm bằng khối lượng khí đã sinh ra.

Xem thêm: Định Lí Tổng 3 Góc Của 1 Tam Giác, Lý Thuyết Tổng Ba Góc Của Một Tam Giác Toán 7

- Khí có mặt sau phản ứng thường xuyên được dẫn qua nước. Lúc ấy có phương trình làm phản ứng:

4NO2+ O2+ 2H2O→ 4HNO3

4. Ứng dụng

- muối hạt nitrat được dùng như một chất nguyên liệu; trongphân bón, nghề làm pháo hoa, nguyên liệu củabom khói,chất bảo quản, cùng như mộttên lửa đẩy, cũng nhưthuỷ tinhvàmen gốm.

Trung tâm luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC