Các em đã biết đặc điểm hóa học của axit nitric là trình bày tính oxi hóa cùng được ứng dụng phần lớn trong điều chế phân đạm NH4NO3,... Ngoài ra còn thực hiện trong phân phối thuốc nổ, dung dịch nhuộm, dược phẩm,...

Bạn đang xem: Tính chất nào sau đây đúng với muối nitrat

Bạn đã xem: đặc điểm nào tiếp sau đây đúng với muối bột nitrat

Còn muối nitrat có tính chất hóa học tập và đặc điểm vật lý như vậy nào? được ứng dụng gì trong cuộc sống thực tế? chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong nội dung bài viết này.

> đặc thù hóa học tập của axit nitric HNO3 - Hóa 11 bài bác 9

I. Tính chất vật lý cùng hóa học của muối hạt Nitrat

1. đặc thù vật lý của muối Nitrat

- tất cả các muối bột nitrat đa số tan các trong nước và là hóa học điện li mạnh.

2. đặc thù hóa học muối Nitrat

 Phản ứng nhiệt phân: Các muối bột nitrat nhát bền với nhiệt, bọn chúng bị phân diệt khi đun nóng

- muối bột nitrat của các kim loại chuyển động mạnh đứng trước Mg (kali, natri,...) bị phân bỏ thành muối nitrit cùng oxit

* Ví dụ: 2KNO3 2KNO2 + O2↑

- muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg đến Cu bị phân hủy thành oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

* Ví dụ: 2Cu(NO3)2 2CuO↓ + 4NO2 + O2

- muối hạt nitrat của kim loại kém chuyển động (Sau Cu) bị phân hủy thành kim loại tương ứng, khí NO2 và O2.

* Ví dụ: 2AgNO3 2Ag↓ + 2NO2↑ + O2↑


*

3. Cách nhận thấy ion nitrat

- Trong môi trường xung quanh trung tính, ion NO3- không có tính oxi hóa.

- Trong môi trường xung quanh axit, ion NO3- thể hiện tại tính oxi hóa y như HNO3.

- Để nhận ra ion NO3- trong dung dịch, tín đồ ta thêm một không nhiều vụn đồng cùng dung dịch H2SO4 loãng vào rồi cho lên đun nóng vơi hỗn hợp.

 3Cu +8H+ + 2NO3−→to3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O">3Cu +8H+ + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O (dd màu xanh)

2NO + O2(kk) → 2NO2 (màu nâu đỏ)

- muối hạt nitrat được sử dụng đa phần làm phân bón hóa học (phân đạm): NH4NO3">NH4NO3; NaNO3">NaNO3, KNO3">KNO3, Ca(NO3)2">Ca(NO3)2.

- Kali nitrat còn được áp dụng để chế dung dịch nổ black (thuốc nổ bao gồm khói) đựng 75% KNO3">KNO3, 10% S với 15% C.


*

chu trình của nitơ vào tự nhiên

 II. Bài bác tập vận dụng về muối bột Nitrat

* bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập các phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, đặc → NO2↑ + ? + ? 

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ? 

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ? 

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ? 

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

* lời giải Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

Ta có những PTPƯ sau (cân bởi PTPƯ bằng phương thức Electron):

 a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O


*

 b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O


*

 c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O


*

 e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

 f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

* bài xích 3 trang 45 SGK Hóa 11: Hãy đã cho thấy những tính chất hóa học tầm thường và biệt lập giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.

* lời giải Bài 3 trang 45 SGK Hóa 11:

• Những tính chất giống nhau:

- với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều bao gồm tính axit mạnh

+ làm quỳ tím đổi qua màu đỏ

+ tác dụng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố tất cả số oxi hoá cao nhất):

 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

 H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

- cùng với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều gồm tính oxi hoá mạnh

+ tác dụng được với đa số các sắt kẽm kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học) với đưa sắt kẽm kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

+ công dụng với một trong những phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

+ chức năng với vừa lòng chất( tất cả tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Cả nhị axit khi làm đặc nguội đông đảo làm Fe cùng Al bị bị động hoá (có thể sử dụng bình làm bởi nhôm với sắt nhằm đựng axit nitric và axit sunfuaric đặc)

• Những đặc thù khác nhau:

- với axit H2SO4 loãng bao gồm tính axit, còn H2SO4 đặc mới có tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 dù là axit đặc hay loãng đề gồm tính oxi hoá bạo gan khi tác dụng với những chất tất cả tính khử.

Xem thêm: Nguyên Hàm 1 X )=(1)(X) ) Là, ✅ Công Thức Nguyên Hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

Cu + H2SO4 (loãng) : không có phản ứng

* bài xích 4 trang 45 SGK Hóa 11: a) Trong những phương trình hoá học tập của phản ứng sức nóng phân sắt (III) nitrat, tổng những hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) Trong phương trình hoá học của bội phản ứng nhiệt phân thuỷ ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

* giải thuật Bài 4 trang 45 SGK Hóa 11:

a) Đáp án: D. 21

- Phương trình của làm phản ứng sức nóng phân

 4Fe(NO3)3 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) Đáp án: A. 5

- Phương trình của phản nghịch ứng nhiệt phân

 Hg(NO3)2 Hg + 2NO2 ↑ + O2 ↑

* lưu lại ý: Phản ứng nhiệt phân muối bột nitrat

- các muối nitrat của kim loại vận động mạnh (K, Na…) bị phân hủy chế tạo ra muối nitrit với O2

- những muối nitrat của sắt kẽm kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb…. Bị phân hủy sản xuất oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2

- muối nitrat của Ag, Au, Hg… bị phân hủy tạo ra thành sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2

* bài 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng triển khai dãy gửi hóa sau:

 NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

* Lời giải bài xích 5 trang 45 sgk hoá 11: 

- Ta có những PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 

(2). 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 CuCl2

* bài bác tập 6 trang 45 sgk hoá 11: Khi hoà chảy 30,0g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit vào 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong láo lếu hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat với axit nitric trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng, biết rằng thể tích các dung dịch không rứa đổi.