Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính hóa học của Amoniac (NH3), muối hạt Amoni: đặc thù hóa học, thiết bị lí, Điều chế, Ứng dụng chi tiết nhất

Tính hóa học của Amoniac (NH3), muối hạt Amoni: tính chất hóa học, vật dụng lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất


Bài giảng: Bài 8 : Amoniac với muối amoni - Cô Nguyễn nhàn rỗi (Giáo viên x-lair.com)

A. AMONIAC

I. Kết cấu phân tử


vào phân tử NH3, N link với ba nguyên tử hidro bằng ba link cộng hóa trị tất cả cực. NH3 có cấu tạo hình chóp cùng với nguyên tử Nitơ ở đỉnh. Nitơ còn một cặp electron hóa trị là nguyên nhân tính bazơ của NH3.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của nh3

II. đặc điểm vật lý

- Amoniac (NH3) là chất khí ko màu, giữ mùi nặng khai xốc, nhẹ hơn không khí, tan rất nhiều trong nước.

III. đặc thù hóa học

1. Tính bazơ yếu

- tác dụng với nước:

NH3 + H2O ⇋ NH4+ + OH-

⇒ dung dịch NH3 là một trong những dung dịch bazơ yếu.

- chức năng với hỗn hợp muối (muối của rất nhiều kim loại bao gồm hidroxit ko tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

- công dụng với axit → muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

2. Năng lực tạo phức

hỗn hợp amoniac có công dụng hòa chảy hiđroxit tuyệt muối ít tan của một trong những kim loại, tạo thành những dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* cùng với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

* cùng với AgCl:

AgCl + 2NH3 → Cl

Sự sinh sản thành những ion phức là vì sự phối kết hợp các phân tử NH3 bằng những electron chưa áp dụng của nguyên tử nitơ với ion kim loại.


3. Tính khử

- Amoniac bao gồm tính khử: phản ứng được cùng với oxi, clo cùng khử một trong những oxit sắt kẽm kim loại (Nitơ gồm số lão hóa từ -3 cho 0, +2).

- tác dụng với oxi:

*

- tính năng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

NH3 kết hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo ra “khói trắng” NH4Cl

- tác dụng với CuO:

*

IV. Ứng dụng

- cung cấp axit nitric, các loại phân đạm như ure (NH2)2CO; NH4NO3; (NH4)2SO4; …

- Điều chế hidrazin (N2H4) làm nhiên liệu mang đến tên lửa.

- Amoni lỏng dùng làm hóa học gây giá trong đồ vật lạnh.

V. Điều chế

1. Trong chống thí nghiệm

Đun nóng muối hạt amoni cùng với Ca(OH)2

*

2. Trong công nghiệp

Tổng đúng theo từ nitơ với hiđro

*

- nhiệt độ độ: 450 – 500oC.

- Áp suất cao tự 200 – 300 atm.

- hóa học xúc tác: sắt kim loại được trộn thêm Al2O3, K2O, ...

có tác dụng lạnh tất cả hổn hợp khí cất cánh ra, NH3 hóa lỏng được tách bóc riêng.


B. MUỐI AMONI

Là tinh thể ion có cation NH4+ với anion nơi bắt đầu axit.

I. đặc điểm vật lý

- Là đầy đủ hợp chất tinh thể ion, phân tử có cation NH4+ với anion cội axit.

- Tan các trong nước điện ly hoàn toàn thành những ion.

NH4Cl → NH4+ + Cl-; Ion NH4+ không tồn tại màu.

II. đặc thù hóa học

1.Phản ứng thuỷ phân: Tạo môi trường thiên nhiên có tính axit làm quỳ tím hoá đỏ.

NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ (Tính axit)

2. Công dụng với dung dịch kiềm: (nhận biết ion amoni, pha trộn amoniac trong chống thí nghiệm)

*

3. Bội nghịch ứng nhiệt độ phân

- muối hạt amoni chứa gốc của axit không có tính oxi hóa lúc nung lạnh bị phân diệt thành NH3.

*

NH4HCO3 (bột nở) được sử dụng làm xốp bánh.

Xem thêm: Đơn Xin Vào Đảng ( Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Viết Sẵn, Mẫu Đơn Xin Vào Đảng (Xin Kết Nạp Đảng)

- muối hạt amoni đựng gốc của axit tất cả tính oxi hóa khi bị nhiệt độ phân cho ra N2, N2O.

*

- nhiệt độ lên tới mức 500oC, ta gồm phản ứng:

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O


Giới thiệu kênh Youtube x-lair.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, x-lair.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 trên khoahoc.x-lair.com