Câu hỏi: tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc và loãng

Lời giải:

Axit sunfuric loãng

-H2SO4loãng là một axit mạnh, bao gồm đầy đủ các tính chất hóa học tầm thường của một axit.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học h2so4

-Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu sắc đỏ.

-Axit sunfuric bao gồm khả năng làm cho quỳ tím hóa đỏ do tính axit mạnh của nó.

-Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric loãng bao gồm khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

Axit sunfuric đặc (H2SO4đặc)

-Trong H2SO4thì S bao gồm mức thoái hóa +6 cao nhất phải H2SO4đặc bao gồm tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và có tính háo nước.

Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối cùng nhiều sản phẩm oxi hóa không giống nhau như SO2, H2S, S.

Cùng đứng top lời giải kiếm tìm hiểu đưa ra tiết về tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc nhé!

Giới thiệu chung

-Axit sunfuric ( xuất xắc acid sulfuric) là một axit vô cơ gồm những nguyên tố hóa họchidro oxivà lưu huỳnh,có công thức phân tử là. Công thức cấu tạo là

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc cùng loãng" width="466">

-Axit sunfuriclà một chất lỏng không màu, không mùi cùng sánh lỏng, rã vô hạn vào nước. Nó bao gồm khối lượng riêng biệt là 1,84 g/cm3, nhiệt độ rét chảy là 10°C, nhiệt độ sôi là338 °C

-Axit sunfuric đặc có đặc tính háo nướcvà tỏa nhiều nhiệt nên những lúc pha loãng phải cho từ từ axit đặc vào nước mà không làm ngược lại, vìH2SO4có thể tạo bỏng nặng.

-Vì gồm đặc tính háo nước axit sunfuric còn có khả năng hút nước, có tác dụng than hóa các hợp chất hữu cơ.

Tính chất vật lý củaaxit sunfuric H2SO4


-Axit sunfuricH2SO4là chất lỏng, sánh như dầu, nặng gấp 2 lần nước, khó bay hơi với tan vô hạn trong nước.

-Axit sunfuric H2SO4đặc hút nước mạnh cùng tỏa nhiều nhiệt nênkhi pha loãng phải mang lại từ từ axit đặc vào nước.Nếu có tác dụng ngược lại sẽ làm nước sôi đột ngột bắn ra ngoài kèm theo những giọt axit làm cho bỏng da hoặc cháy quần áo.

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc cùng loãng(ảnh 2)" width="402">

Điều chế

-Axít sulfuric được sản xuất trong công nghiệp từ lưu huỳnh, oxivà nước theo phương pháp tiếp xúc; hoặc có thể sản xuất axit sulfuric từ quặng pirit sắt.

-Trong giai đoạn đầu lưu huỳnh bị đốt để tạo ra điôxít lưu huỳnh.

S+ O2→ SO2

-Hoặc quặng pirit sắtsẽ bị đốt trong không khígiàu oxi tạo ra SO2

4FeS2+ 11O2→ 2Fe2O3+ 8SO2

-Sau đó nó bị ôxi trở thành lưu huỳnh trioxitbởi ôxi với sự tất cả mặt của chất xúc tác ôxít vanadi (V2O5)

2SO2+O2→V2O5,450-500oC2SO3

-Cuối thuộc lưu huỳnh trioxitđược hài hòa bằng nước.

SO3+ H2O → H2SO4

-Ngoài ra, SO3cũng bị hấp thụ bởi H2SO4để tạo ra ôleum (H2SO4.xSO3), oleum sau đó được trộn loãng tạo thành dung dịch axit.

H2SO4+ xSO3→ H2SO4.xSO3

-Ôleum sau đó phản ứng với nước để tạo H2SO4đậm đặc.

H2SO4.xSO3+ xH2O → (x+1)H2SO4

Tính chất hóa học của axit sunfuric

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4loãng)

-H2SO4loãng là một axit mạnh, có đầy đủ những tính chất hóa học bình thường của một axit.

-Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

-Axit sunfuric có khả năng làm quỳ tím hóa đỏ bởi vì tính axit mạnh của nó.

-Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric loãng gồm khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong hàng hoạt động hóa học của kim loại

K > bố > Ca > na > Mg > Al > Zn > Fe2 + > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg + > Ag > Pt > Au

Ví dụ:

Fe + H2SO4→FeSO4+ H2↑

Mg +H2SO4→ MgSO4+ H2

2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3+3H2

H2SO4+Ba→BaSO4+H2

Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ

2NaOH+ H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2→ FeSO4+ 2H2O

Cu(OH)2+ H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2+ H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ

H2SO4 + MgO → MgSO4+ H2O

H2SO4+ CuO → CuSO4+ H2O

Axit sunfuric loãng tác dụng với muối

H2SO4 + Na2CO3→ Na2SO4+ CO2+ H2O

H2SO4 + CaCO3→CaSO4+ CO2+ H2O

H2SO4 + BaCl2→ BaSO4 +2HCl

2. Axit sunfuric đặc (H2SO4đặc)

-Trong H2SO4thì S gồm mức oxi hóa +6 cao nhất nên H2SO4đặc bao gồm tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và có tính háo nước.

Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối cùng nhiều sản phẩm oxi hóa khác biệt như SO2, H2S, S.

2Al +H2SO4 đặc rét → Al2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Cu + H2SO4đặc nóng→ CuSO4+ SO2+ 2H2O

2Fe +H2SO4đặc rét → Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

3Cr + 4H2SO4đặc nóng → 3CrSO4+ 4H2O + S

-Khi giải bài bác tập về phần axit sunfuric đặc nóngthường vận dụng bảo toàn e với bảo toàn nguyên tố.

*Lưu ý:Fe,Al,Crbịthụ độnghóatrongdung dịch HNO3 đặc, nguội

Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim

C +2H2SO4đặc nóng→ CO2+2SO2+ 2H2O

S +2H2SO4đặc nóng→ 3SO2+ 2H2O

Axit sunfuric đặc tác dụng với những chất khử khác

H2SO4đặc nóng+ 8HI → H2S + 4I2+ 4H2O

Tính háo nước

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc và loãng(ảnh 3)" width="475">

Ứng dụng

Axit sunfuric là hóa chất sản phẩm đầu, được dùng nhiều vào công nghiệp sản xuất với mục đích là nguyên liệu thiết yếu hoặc chất xúc tác:

-Điều chế những axít khác, những loại muối sunfat

-Tẩy rửa kim loại trước lúc mạ,sơn màu

-Sản xuất tơ sợi hóa học

-Chế tạo thuốc nổ, chất dẻo, thuốc nhuộm, dược phẩm,chất giặt tẩy rửa tổng hợp

-Có những loại axít cần sử dụng để chế tạo ắc quy

-Xử lý nước thải, sản xuất phân bón

III. Bài xích tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1

a) Axit sunfuric đặc được cần sử dụng làm thô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm cho khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Vì chưng sao?

b) Axit sunfric đặc gồm thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than được gọi là sự hóa than. Dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự có tác dụng khô và sự hóa than khác nhau như thế nào?

Hướng dẫn giải

a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô những khí ẩm. Thí dụ làm cho khô khí CO2, không có tác dụng khô được khí H2S, H2, ...(do có tính khử).

H2SO4đặc+ H2 → SO2+ 2H2O

H2SO4đặc+ 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc tất cả thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than:

C6H12O6→ 6C + 6H2O

C12H22O11→ 12C + 11H2O

c) Sự có tác dụng khô: chất được làm cho khô không cầm đổi.

-- Sự hóa than: chất tiếp xúc với H2SO4đặc biến thành chất không giống trong đó gồm cacbon.

Bài 2

Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch ko màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận biết dung dịch đựng vào mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình hóa học xảy ra, nếu có.

Hướng dẫn giải

-Cho dung dịch BaCl2vào 4 mẫu thử chứa 4 dung dịch trên, dung dịch trong mẫu thửu nào đến kết tủa trắng là Na2SO4

BaCl2+ Na2SO4→ BaSO4+ 2NaCl

-Cho dung dịch AgNO3vào 3 mẫu thử còn lại, dung dịch vào mẫu cấm đoán kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 mẫu thử còn lại mang lại kết tủa là HCl với NaCl.

Xem thêm: Số Hữu Tỉ Là Gì, Vô Tỉ - Sự Khác Nhau Giữa Số Vô Tỉ Và Số Hữu Tỉ

HCl + AgNO3→ AgCl↓ + HNO3

NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3

- Để phân biệt dung dịch HCl và NaCl, mang đến quỳ tím vào 2 dung dịch, dung dịch chuyển màu quỳ tím lịch sự đỏ là HCl, dung dịch không có tác dụng chuyển color quỳ tím là NaCl.