Este được vận dụng nhiều trong thực tế như một số este dùng là chất hóa dẻo, dược phẩm; một vài khác có mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm với mĩ phẩm,…


Vậy Este là gì? Este gồm những đặc thù hoá học và đặc thù vật lý nào? họ cùng mày mò qua bài viết dưới phía trên để hiểu rõ hơn nhé các em.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học este

I. Este là gì?

Bạn đang xem: đặc thù hoá học tập của Este, bài bác tập về Este – hoá 12 bài xích 1


– Este là thành phầm thu được khi thay thế nhóm OH vào axit cacboxylic bởi nhóm OR.

– Este dễ dàng và đơn giản có công thức cấu trúc như sau: 

– Công thức tổng quát của một vài loại este hay gặp:

+ Este no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este đơn chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

+ Este của axit đối kháng chức với Ancol đa chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit đa chức cùng Ancol đơn chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit nhiều chức và Ancol đa chức: Rt(COO)xyR’x.

*

* giữ ý: Số chức este là bội số chung nhỏ dại nhất của số chức ancol cùng số chức axit.

II. Giải pháp đọc tên Este (danh pháp).

1. Cùng với ancol đối kháng chức R’OH

Tên este = tên nơi bắt đầu hidrocacbon R’+ tên gốc axit (đổi đuôi ic thành at )

Ví dụ: HCOOC2H5 : Etyl fomat;

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: Metyl acrylat

2. Cùng với ancol đa chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên nơi bắt đầu axit

Ví dụ:  CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

III. Tính chất vật lý của Este

– Đa số ở trạng thái lỏng, đông đảo este có khối lượng phân tử rất lớn hoàn toàn có thể ở tinh thần rắn (như mỡ hễ vật, sáp ong,…)

– nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi vày không tạo links hidro giữa những phân tử.

– khối lượng nhẹ hơn nước, ít tan hoặc ko tan vào nước vày không tạo liên kết hidro giữa các phân tử cùng với nước.

– Đa số những este có mùi thơm đặc trưng như:

Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2 có mùi chuốiEtyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9 có hương thơm dứaGeranyl axetat: CH3COOC10H17 có mùi hương hoa hồng

– Là dung môi xuất sắc để hòa tan những chất hữu cơ.

IV. đặc thù hoá học của Este

1. Este làm phản ứng thủy phân

RCOOR’­ + H2O ↔ RCOOH + R’OH

– bội phản ứng thực hiện trong môi trường xung quanh axit loãng và được đun nóng.

– ước ao tăng công suất của bội phản ứng thủy phân este bắt buộc dùng dư nước và sử dụng chất xúc tác axit, đun nóng hỗn hợp phản ứng.

– nếu ancol xuất hiện không bền thì phản ứng xẩy ra theo một chiều. 

2. Este làm phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

RCOOR’­ + NaOH → RCOONa + R’OH

– mchất rắn sau làm phản ứng = mmuối + mkiềm dư.

– cùng với este đối chọi chức: neste làm phản ứng = nNaOH phản ứng = nmuối  = nancol. 

3. Một số phản bội ứng riêng biệt của Este

– Este của ancol ko bền lúc thủy phân hoặc xà chống hóa không thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

– Este của phenol phản ứng tạo nên hai muối và nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

– Este của axit fomic (HCOO)xR có công dụng tham gia bội phản ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

– giả dụ este bao gồm gốc axit hoặc gốc Ancol ko no thì este này còn tham gia được phản ứng cộng, làm phản ứng trùng hợp với phản ứng thoái hóa không trả toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) – Plexiglass – chất thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) – PVA)

V. Cách điều chế Este

1. Triển khai phản ứng este hóa thân ancol với axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y 

*
Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H2SO4, t0)

2. Triển khai phản ứng cùng giữa axit cùng hiđrocacbon ko no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Thực hiện phản ứng thân muối na của axit với dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Thực hiện phản ứng giữa phenol cùng anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Ứng dụng của Este

* các este gồm ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

– làm cho dung môi như: butyl và amyl axetat được dùng làm pha tô tổng hợp.

– Sản xuất những chất quan trọng như: poli(metyl acrylat) và poli(metyl metacrylat) sử dụng làm thủy tinh hữu cơ; poli(vinyl axetat) sử dụng làm chất dẻo hoặc thủy phân thành poli(vinyl ancol) sử dụng làm keo dán.

– một số este của axit phtalic được sử dụng là chất hóa dẻo, dược phẩm,…

– một số este nặng mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm với mĩ phẩm,…

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: hương thơm chuối, cần sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: mùi hương hoa hồng, sử dụng trong mỹ phẩm,…

VII. Cách nhận ra este

– Este của axit fomic có khả năng tráng gương.

– những este của ancol ko bền bị thủy phân chế tác anđehit có công dụng tráng gương.

– Este ko no bao gồm phản ứng làm mất màu hỗn hợp Brom

– Este của glixerol hoặc chất lớn khi thủy phân cho thành phầm hòa tan Cu(OH)2.

VIII. Bài bác tập về Este

Bài 2 trang 7 sgk hoá 12: Ứng với cách làm C4H8O2 có từng nào este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

* giải mã bài 2 trang 7 sgk hoá 12:

 Đáp án: C

+ những công thức este là đồng phân C4H8O2:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomiat

HCOOCH(CH3)(CH3): isopropyl fomiat

CH3COOCH2-CH3: Etyl axetat

CH3-CH2COOCH3: Metyl propionat

Bài 3 trang 7 sgk hóa 12: Chất X tất cả CTPT C4H8O2. Lúc X công dụng với hỗn hợp NaOH sinh ra hóa học Y gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

* giải thuật bài 3 trang 7 sgk hóa 12:

 Đáp án: C

+ Theo bài bác ra Y gồm CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

 Như vậy X là : CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Bài 4 trang 7 sgk hóa 12: Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z gồm tỉ khối khá so với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

* giải thuật bài 4 trang 7 sgk hóa 12: 

 Đáp án: A

– vày Z tất cả tỉ khối hơi so cùng với H2 nên suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Bởi đó, Z là rượu.

– Theo bài bác ra CTPT của este X gồm dạng CnH2nO2 nên X là este no 1-1 chức mạch hở. Do đó, Z là rượu no đối kháng chức. Ta điện thoại tư vấn CTPT của Z là CmH2m + 2O

 Theo bài bác ra, ta có: 

⇒ MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2 ⇒ Z là C2H5OH (rượu etylic)

⇒ X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Bài 6 trang 7 sgk hóa 12: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đơn chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) với 5,4 gam nước.

a) khẳng định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối Z. Viết công thức kết cấu của X và tính khối lượng của Z.

* giải mã bài 6 trang 7 sgk hóa 12:

a) Ta có:

– Số mol CO2: nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

– Số mol nước là: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

– bởi nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đối kháng chức mạch hở. Call CTPT của este X là CnH2nO2

 CnH2nO2 + O2 

*
 nCO2 + nH2O

1 mol n mol

? mol 0,3 mol

– Theo PTPƯ: neste =0,3/n ⇒ Meste = 7,4/(0,3/n) = (74n)/3

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có: nx = m/M = 7,4/74 = 0,1 (mol).

– Ta call CTPT của X là RCOOR’, PTPƯ:

RCOOR‘ + NaOH → RCOONa + R‘OH

⇒ nR‘OH = nX = 0,1.

Y là rượu R‘OH, Z là muối RCOONa

Vì este X là no solo chức đề xuất Y cũng là rượu no 1-1 chức. điện thoại tư vấn CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do kia este X là: CH3COOCH3 và muối Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8,2 (g)

Công thức cấu tạo của X: 

Bài 4 trang 18 sgk hóa 12: Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, 1-1 chức thu được luôn thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi làm việc cùng đk nhiệt độ và áp suất.

a) Tìm bí quyết phân tử của A.

b) tiến hành phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH để phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo, gọi tên A.

* lời giải bài 4 trang 18 sgk hóa 12:

a) Theo bài bác ra, số mol O2: nO2 = m/M = 3,2/32 = 0,1 (mol)

Vì A cùng O2 có thuộc thể tích với ở cùng đk nhiệt độ cùng áp suất nên nA = nO2 = 0,1 (mol)

⇒ MA = 7,4/0,1 = 74 g/mol.

Vì A là este no đối chọi chức nên tất cả CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 12n + 2n + 32 = 74 ⇒ n = 3

⇒ CTPT của A là: C3H6O2

b) gọi CTPT của A là RCOOR’ ta tất cả PTPƯ xà chống hoá

RCOOR‘ + NaOH

*
 RCOONa + R‘OH

Theo PTPƯ: nRCOONa = nA = 0,1 mol

⇒ M(RCOONa) = 6,8/0,1 = 68 g/mol

M(RCOONa ) = MR + 12+32+23 = MR + 67 = 68 → R = 1

⇒ R là H (hay muối hạt là HCOONa)

⇒ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 6 trang 18 sgk hóa 12: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este solo chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

A. Etyl fomiat. B. Etyl propionat. C. Etyl axetat. D. Propyl axetat.

 

* giải mã bài 6 trang 18 sgk hóa 12:

– Đáp án: C

– điện thoại tư vấn CTPT của este là RCOOR’

– Theo bài bác ra, số mol KOH: nKOH = V.CM = 0,1.1 = 0,1 (mol)

 RCOOR’ + KOH

*
 RCOOK + R’OH

– Theo PTPƯ: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

Xem thêm: 5 Cách Chuyển File Doc Sang Pdf Dễ Dàng, Bộ Chuyển Đổi Từ File Word Sang File Pdf

 M(RCOOR’) = 8,8/0,1 = 88 g/mol

⇒ R + 44 + R’ = 88 (1)

M(R’OH) = 4,6/0,1 = 46 g/mol

⇒ R’ + 17 = 46 (2) 

Từ (2) ⇒ R’ = 29 (C2H5-)

Thế vào (1) ⇒ R = 15 (CH3-)

⇒ Công thức kết cấu là: CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Hy vọng với phần ôn tập và hệ thống lại tính hóa học hoá học tập của Este và bài xích tập về Este sống trên hữu ích cho những em, các thắc mắc những em hãy để lại comment dưới bài viết để HayHocHoi.Vn hỗ trợ, hãy like và chia sẻ cho bạn bè nếu thấy hay, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.