Trong bài này chúng ta sẽ khám phá Vậy Andehit cùng Xeton tất cả công thức cấu tạo cụ thể như vậy nào, đặc điểm hóa học tập của andehit và xeton bao gồm gì khác với những hidrocacbon khác. Chúng đươc áp dụng vào nghành gì và cách điều chế Andehit - Xeton như vậy nào?

Tính hóa chất của Andehit - Xeton. Công thức cấu trúc và bài bác tập nằm trong phần: CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

 I. Andehit là gì?

- Andehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử tất cả nhóm -CH=O liên kết với cội hiđrocacbon, với H hoặc cùng với nhau.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học đặc trưng của anđehit là

II. Công thức cấu tạo Andehit

Cấu chế tạo của Andehit gồm những Nhóm -CH=O là đội chức andehit

Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức bao quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): hay được dùng khi viết phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường được sử dụng khi viết làm phản ứng xẩy ra ở team CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): thường dùng khi viết bội phản ứng cộng H2, cùng Br2,...

*
Mô hình nhóm aldehyd

III. Phân loại Andehit

- Dựa theo kết cấu của nơi bắt đầu hiđrocacbon, fan ta phân loại anđehit với xeton thành tía loại: no, ko no cùng thơm.

Ví dụ: CH3-CH=O thuộc các loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc một số loại anđehit không no,

C6H5-CH=O thuộc một số loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc nhiều loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc một số loại xeton thơm,...

IV. Phương pháp gọi tên Andehit

a) Tên vắt thế

- Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hiđrocacbon tương xứng + al

b) Tên thường

- Tên thường xuyên = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố "ic" bởi "anđehit")

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% điện thoại tư vấn là: Fomalin tốt fomon.

V. Tính chất hóa học tập của Andehit

Tính hóa học hóa học đặc thù nhất của Andehit đó là tác dụng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao ( phản bội ứng này dùng làm nhận biết Andehit ) dường như còn công dụng với H2,Hn3....

a) Andehit tính năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong bội phản ứng của anđehit với H2: Nếu nơi bắt đầu R có các liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

b) Andehit tính năng với AgNO3/NH3 (gọi là phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- phản ứng minh chứng anđehit có tính khử với được dùng để nhận biết anđehit.

- riêng HCHO bao gồm phản ứng:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng thể ở trên vận dụng với anđehit không có nối ba nằm đầu mạch. Nếu bao gồm nối ba nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở thành thay thế bằng Ag.

- Các điểm sáng của phản ứng tráng gương của andehit:

+ giả dụ nAg = 2nanđehit → anđehit thuộc loại đối kháng chức và chưa phải HCHO.

+ giả dụ nAg = 4nanđehit → anđehit đó thuộc một số loại 2 chức hoặc HCHO.

+ ví như nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đối chọi chức thì các thành phần hỗn hợp đó có HCHO.

+ Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit (nếu trong lếu hợp không tồn tại HCHO).

- một vài loại hóa học khác cũng có khả năng tham gia làm phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi làm phản ứng chỉ tạo thành các chất vô cơ.

+ các tạp chức bao gồm chứa đội chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit có phản ứng lão hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trả toàn

CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- nếu như đốt cháy anđehit mà lại nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc các loại no, đối chọi chức, mạch hở.

CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* làm phản ứng lão hóa không hoàn toàn

R(CHO)x + x/2O2 R(COOH)x

- Đối với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit cần để ý định phép tắc bảo toàn khối lượng trong quy trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao (andehit + Cu(OH)2)

R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để làm nhận biết Andehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được thực hiện trong môi trường xung quanh kiềm nên rất có thể viết phản bội ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản ứng này.

e) Phản ứng với hỗn hợp Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- trường hợp anđehit còn tồn tại liên kết pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản nghịch ứng cộng Br2 vào liên kết pi đó.

VI. Tính chất vật lý của Andehit

- đặc thù vật lý của Andehit kia là các Andehit đa số là hóa học lỏng. Chỉ có HCHO, CH3CHO là chất khí.

Andehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn Ancol có khối lượng phân tử tương tự nhưng cao hơn nữa so cùng với hidrocacbon tất cả cùng số nguyên tử C trong phân tử.

VII. Bí quyết Điều chế Andehit

a) thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO → R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

- cùng H2O vào C2H2:

C2H2 + H2O → CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol ko bền phù hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một số phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O

CH4 + O2 → HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2 2CH3CHO

VIII. Cách nhận thấy Andehit

- chế tạo ra kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3.

- tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao.

- làm mất đi màu hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO làm phản ứng với dung dịch Brom bao gồm khí CO2 thoát ra).

IX. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được dùng chủ yếu ớt để tiếp tế poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), dùng trong tổng phù hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

- dung dịch 37 - 40% của fomandehit trong nước call là fomon tốt fomalin dùng để làm ngâm xác đụng vật, nằm trong da, tẩy uế, khử trùng...

- Axetandehit được sử dụng chủ yếu để phân phối axit axetic.

X. Xeton là gì? danh pháp với câu thức cấu trúc của xeton

- Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử tất cả nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

- Công thức cấu tạo của xeton:

*

- phương pháp tổng quát của xeton đối kháng chức có dạng: R1-CO-R2

Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

XI. Biện pháp gọi tên Xeton

a) Tên cụ thế

- Tên sửa chữa = tên hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C vào nhóm teo + on

b) Tên cội - chức

- Tên gốc chức = Tên cội R1 , R2 + xeton

Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

XII. Tính chất hóa học tập của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 → R1-CHOH-R2 + H2

- Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, không phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao, không làm mất đi màu hỗn hợp Brom như anđehit.

b) Phản ứng cố ở gốc hidrocacbon vị trí ở kề bên nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

XIII.Cách Điều chế Xeton

- cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO → RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO → CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- lão hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để thêm vào axeton.

XIV. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được sử dụng làm dung môi vào sản xuất các hóa chất.

- Axeton còn là chất đầu nhằm tổng hợp những chất hữu cơ quan trọng đặc biệt khác.

XV. Bài tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết công thức cấu tạo của những anđehit có công thức phân tử C4H8O và call tên chúng.

* giải mã bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong bí quyết phân tử C4H8O phải bao gồm nhóm chức andehit -CH=O, team chức này link trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

- CTCT của anđehit tất cả công thức phân tử C4H8O là:

CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng những phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* giải mã bài 3 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình chất hóa học của dãy đưa hóa:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

2HCHO + O2 → 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% với 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, kế tiếp thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và lắc đều cho tới khi xuất hiện thêm kết tuả. Đun lạnh phần hỗn hợp phía trên, thấy gồm kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Lý giải hiện tượng thí nghiệm với viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Khi nhỏ dại dung dịch CuSO4 vào thì bao gồm kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi đun cho nóng phần trên ống thử trên ngọn lửa đèn cồn thì bao gồm kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam hỗn hợp anđehit axetic chức năng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) nhận được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng vật % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình làm phản ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = % = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam tất cả hổn hợp hai anđehit sau đó nhau trong hàng đồng đẳng của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở công dụng với bạc tình nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) chiếm được 32,4 gam bạc tình kết tủa. Khẳng định công thức phân tử, viết công thức kết cấu và call tên các anđehit.

*Lời giải bài 7 trang 203 SGK Hóa 11:

- Gọi phương pháp chung của anđehit là: (n≥0)

+ 2AgNO3 + 3NH3 → + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài xích ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có:

⇒ khối lượng trung bình của andehit:

(vậy n=1 và n = 2)

⇒ 2 anđehit tiếp nối nhau là : CH3CHO (etanal) cùng C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không trọn vẹn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào trong 1 lượng dư dung dịch tệ bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy gồm 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

b. Tính năng suất của quá trình oxi hóa etilen.

* lời giải bài 8 trang 204 SGK Hóa 11:

- Phương trình làm phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- tất cả hổn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài bác ra, ta có: và

- Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (trong X) = nX - nCH3CHO = 0,1 - 0,075 = 0,025 (mol).

⇒ công suất của phản bội ứng: % = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp hóa học X no, mạch hở bao gồm phần trăm trọng lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. Tỉ số tương đối của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm cách làm phân tử của X

b. X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro hiện ra X1. X1 công dụng được với natri hóa giải hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp hóa học X?

* giải mã bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

- phương diện khác: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

Xem thêm: Khám Phá Chi Tiết Về Các Mệnh Giá Tiền Đô La Mỹ, Các Mệnh Giá Đồng Đô La Mỹ

- Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

- Ta có tỉ số:

⇒ Công thức đơn giản dễ dàng nhất của X là C4H8O

- Gọi công thức phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ phương pháp phân tử của X là C4H8O

b) X không công dụng được với hỗn hợp AgNO3 trong NH3, khi chức năng với hiđro xuất hiện X1, X1 tác dụng natri giải phóng hiđro ⇒ X là xeton

- CTCT và tên thường gọi của X là: : Etyl metyl xeton

Tính hóa chất của Andehit - Xeton. Công thức cấu tạo và bài bác tập được đăng trong chuyên mục giải hóa 11 được soạn theo SGK hóa lớp 11 bắt đầu nhất. Được hướng dẫn soạn bởi các thầy cô giáo dạy tốt tư vấn, nếu như thấy xuất xắc hãy share và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.