Sắt (Fe) cũng tương tự nhôm bao gồm tính dẫn điện sắt dẫn điện, dẫn nhiệt xuất sắc nhưng yếu nhôm, trong bài trước những em đã được reviews về đặc điểm hoá học của nhôm, vậy trong bài này họ hãy cùng tìm hiểu về đặc thù hoá học của sắt nhé.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của sắt

Tính hóa học hoá học của fe (Fe). Ví dụ và bài xích tập trực thuộc phần: CHƯƠNG II: KIM LOẠI

I. đặc thù vật lý của fe (Fe)

- sắt là kim loại màu trắng xám, bao gồm ánh kim dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém nhôm

- sắt dẻo buộc phải dễ rèn, sắt tất cả tính lây truyền từ (bị nam châm hút và hoàn toàn có thể trở thành phái mạnh châm)

- sắt là kim loại nặng, trọng lượng riêng 7,86g/cm3, lạnh chảy ở nhiệt độ 15390C

*
tính chất hoá học tập của fe Fe

II. đặc điểm hoá học tập của fe (Fe)

* fe là kim loại có hoá trị II với III

Sắt chức năng với phi kimSắt tính năng với axitSắt chức năng với muốiSắt công dụng với nước1. Sắt tác dụng với phi kim

+ Khi làm cho nóng sắt chức năng với phần đông phi kim.

a) Sắt tính năng với oxy

3Fe + 2O2  Fe3O4

- Fe3O4 là oxit sắt từ, là oxit của các thành phần hỗn hợp sắt bao gồm hóa trị II cùng III: FeO và Fe2O3

b) Sắt công dụng với phi kim khác.

2Fe + 3Cl2  2FeCl3

- ko kể Oxi (O) với Lưu huỳnh (S), sắt bao gồm thể tính năng được với tương đối nhiều phi kim khác như Cl2, Br2,… chế tác thành muối.

2. Sắt chức năng với Axit

- Sắt công dụng với HCl, H2S04 loãng sản xuất thành muối bột sắt (II) và giải phóng H2.

Fe + 2HCl loãng → FeCl2 + H2↑

Fe + 2H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

Chú ý: Sắt sắt không bội phản ứng với axit HNO3 đặc, nguội và axit H2S04 đặc, nguội; vì chưng ở nhiệt độ thường, sắt tạo ra lớp oxit bảo đảm kim nhiều loại trở bắt buộc "thụ động", không xẩy ra hòa tan.

- Sắt tác dụng với HNO3 đặc nóng, H2SO4 đặc nóng tạo nên thành muối sắt III

Fe + H2SO4 đặc,nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 6HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + 3NO2 + H2O

3. Công dụng với hỗn hợp muối

- Sắt tác dụng với hỗn hợp muối của không ít kim các loại kém hoạt động hơn trong dãy điện hoá, chế tác thành dung dịch muối sắt với giải phóng sắt kẽm kim loại trong muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

4. Chức năng với nước

- Sắt hầu hết không có phản ứng với nước lạnh, dẫu vậy nếu mang lại Fe trải qua hơi nước ở ánh nắng mặt trời cao thì fe khử H2O hóa giải H2

_ khi t0C 5700C: fe + H2O → FeO + H2↑

III. Bài xích tập vận dụng đặc điểm hoá học tập của sắt Fe

Bài 1: Oxi hóa chậm trễ m gam Fe ngoại trừ không khí sau một thời hạn thu được 12 gam hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để kết hợp hết X , đề nghị vừa đầy đủ 300 ml hỗn hợp HCl 1M, đôi khi giải phóng 0,672 lít khí (đktc). Tính m?

* phía dẫn:

Ta có các PTPƯ:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Theo bài bác ra, ta có: nH­2 = 0,672/22,4= 0,03 mol.

nHCl = Cm.V = 0,3.1 = 0,3 mol

Ở bài xích này ta tính số mol theo nguyên tử Hyđro trong hỗn hợp axit

Ta tất cả : nH+(trong HCl)= nH+(dùng để hoà chảy oxit ) + nH+(khí thoát ra)

⇒ 0,3 = nH+(hoà tung oxit ) + 2.0,03

⇒ nH+(dùng hoà rã oxit ) = 0,24 mol

nO(oxit) = ½ nH+(hoà tan oxit )= 0,12 mol

⇒ m = mX– mO(oxit) = 12 – 0,12.16 = 10,08 g

Bài 2: Cho m gam sắt tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl với FeCl3 thu được dung dịch X chỉ đựng một muối duy nhất và 5,6 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 85,09 gam muối hạt khan. Hỏi m =?

* phía dẫn:

Theo bài xích ra ta có: nH2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

Cô cạn dung dịch thu được 85,09g là muối FeCl2

⇒ nFeCl2 = 85,09/127 = 0,67 mol

Phương trình bội nghịch ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 (2)

Theo PTPƯ (1) thì: nFe = nFeCl2 = nH2 = 0,25 mol

⇒ nên FeCl2 tạo nên từ PTPƯ (2) là: 0,67 - 0,25 = 0,42

Theo PTPƯ (2) thì: nFe = (1/3) nFeCl2 = (1/3).0,42 = 0,14 mol

⇒ mFe = n.M = (0,14 + 0,25).56 = 0,39.56 = 21,84 g

Bài 4 trang 60 sgk hoá 9: Sắt chức năng được với hóa học nào sau đây?

a) Dung dịch muối hạt Cu(NO3)2

b) H2SO4 đặc, nguội

c) Khí Cl2

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hóa học và ghi điều kiện, nếu như có:

* giải thuật bài 4 trang 60 sgk hoá 9:

- Sắt tính năng với dung dịch muối Cu(NO3)2 (a) cùng khí Cl2 (c):

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu↓

(kim loại bạo gan đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối)

2Fe + 3Cl2 

*
 2FeCl3.

- giữ ý: fe bị thụ động hóa trong môi trường thiên nhiên H2SO4 đặc nguội cùng HNO3 đặc nguội.

Bài 5 trang 60 sgk hoá 9: Ngâm bột sắt dư trong 10ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, lọc được hóa học rắn A và dung dịch B.

a) Cho A công dụng với hỗn hợp HCl dư. Tính cân nặng chất rắn còn lại sau làm phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đầy đủ để kết tủa trọn vẹn dung dịch B.

* giải mã bài 5 trang 60 sgk hoá 9:

a) nCuSO4 = CM .V = 1. 0,01 = 0,01 (mol)

- PTHH: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓ (1)

- chất rắn A bao gồm sắt dư cùng đồng, dung dịch B là FeSO4.

nCu = nCuSO4 = 0,01 mol

- PTHH đến A + dd HCl:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

Cu + HCl → không phản ứng.

- cân nặng chất rắn còn lại sau làm phản ứng cùng với HCl chỉ gồm Cu

mCu = 0,01.64 = 0,64 (g).

b) dung dịch B chỉ gồm FeSO4:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 (3)

- Theo ptpư (1): nFeSO4 = nCuSO4 = 0,01 (mol).

- Theo ptpư (3): nNaOH = 2.nFeSO4 = 2.0,01 = 0,02 (mol).

⇒ VNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 (l).

Bài 4 trang 69 sgk hoá 9: kết thúc chuỗi làm phản ứng

b) Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeCl2

c) FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → Fe3O4

* Lời giải bài xích 4 trang 69 sgk hoá 9:

b) Ta bao gồm chuỗi phương trình phản ứng:

1) fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

2) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

3) Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

c) Ta tất cả chuỗi phương trình bội nghịch ứng:

1) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

3) Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O

Hoặc: Fe2O3 + 2Al 2Fe + Al2O3

Hoặc: Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

4) fe + O2  Fe3O4

Bài 6 trang 69 sgk hóa 9: Ngâm một lá fe có cân nặng 2,5 gam vào 25 ml dung dịch CuSO4 15% có trọng lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, bạn ta đem lá sắt thoát ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ tỷ lệ của những chất trong hỗn hợp sau làm phản ứng.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 6 7 8 9 Theo Từng Chương, Tóm Tắt Kiến Thức Vật Lí Thcs

* giải mã bài 6 trang 69 sgk hóa 9:

a) PTPƯ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Theo PTPƯ cứ 1 mol sắt phản ứng chế tạo ra thành 1 mol Cu thì cân nặng thanh Fe tăng thêm là : 64 – 56 = 8 (g)

Gọi số mol fe tham gia phản nghịch ứng là x

Theo bài ra số gam tăng lên sau khi lấy lá thép ra là: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

⇒ x = (0,08.1)/8 = 0,01 (mol)

nFeSO4 = 0,01 mol ⇒ mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 (g)

mdd CuSO4 = D . V = 1,12.25 = 28 (g)

⇒ mCuSO4 = mdd.C% = 28.(15/100) = 4,2 (g)

⇒ nCuSO4 = 4,2/160 = 0,02625 (mol)

⇒ CuSO4 dư và nCuSO4 dư = 0,02625 – 0,01 = 0,01625 (mol)

- hóa học sau bội nghịch ứng là: FeSO4 và CuSO4 dư

⇒ mCuSO4 dư = 0,01625.160 = 2,6 (g)

⇒ mdd sau pư = 28 +2,5 – 2,58 = 27,92 (g)

⇒ C% FeSO4 = (1,52/27,92). 100 = 5,4441 (%)

⇒ C% CuSO4 dư = (2,6/27,92). 100 = 9,3123 (%)

Tính chất hoá học tập của fe (Fe). Lấy ví dụ như và bài xích tập - Hoá 9 được soạn theo SGK bắt đầu và được đăng trong mục Soạn Hóa 9 và giải bài tập Hóa 9 gồm các bài Soạn Hóa 9 được hướng dẫn soạn bởi team ngũ gia sư dạy xuất sắc hóa hỗ trợ tư vấn và những bài bác Hóa 9 được x-lair.com trình bày dễ dàng hiểu, dễ áp dụng và dễ dàng tìm kiếm, khiến cho bạn học tốt hóa 9. Ví như thấy hay hãy share và bình luận để đa số chúng ta khác học tập cùng.